Mi lesz a MÁV Biztosító ügyfeleivel?

  2008. május 05. - Autójogász Címkék: biztonság közélet

A szerzőről még nincs információ feltöltve!

A szerző még nem publikált a Totalcaron

Irány az aszfalt?
2009-04-26 09:05:13

  Milyen quadot lehet közútra kivinni, és a szabályoknak megfelelően közlekedni vele?  Vélemények az azonos

Kiszorítás
2008-12-28 00:43:57

  Egységes egészségügyi határérték megállapítása igen bonyolult, mert sok aeroszolképző anyag már

Nem jönnek…
2008-10-26 00:01:00

  Kimutatták, hogy a 20 éven aluli vezetők okozzák a balesetek 10%-át és a 24 éven aluliak a 25%-át. A

Parkolási amnesztia
2008-08-24 09:14:00

  Lehet, hogy az Alkotmánybíróságon valóban elvérzik a jószándékú, tiszta helyzetet teremtő és a


Egy koccanásos balesetnél csak egy rosszabb dolog van: ha kiderül, hogy a károkozó kötelezője a MÁV biztosítónál van.

Most, hogy megtörténtek az első letartóztatások, végre a MÁV ügyfelei is aggódnak. Sikkasztás, felfüggesztés, visszavonásig nincs több szerződéskötés Április közepének aktualitása, hogy egymilliárdos sikkasztás és pénzmosás miatt a MÁV Általános Biztosító Egyesület (MÁV ÁBE) vezetői és azok hozzátartozói közül többeket előzetes letartóztatásba illetve házi őrizetbe helyezett a bíróság. A gyanú szerint egymilliárd forintot utaltak át a káresetekre elkülönített tartalékból különböző bankszámlákra, ahonnan fel is vették a pénz egy részét, a VPOP különösen nagy értékre elkövetett sikkasztás és pénzmosás megalapozott gyanúja miatt nyomoz.

Ezzel párhuzamosan a PSZÁF felügyeleti biztosokat küldött ki a MÁV ÁBE-hez a folyamatos, törvényes működés és pénzügyi stabilitás biztosítása érdekében. A kirendelt felügyeleti biztosok gyakorolják az egyesület elnök-vezérigazgatójának és az intéző bizottság tagjainak jogait. A PSZÁF további intézkedésig felfüggesztette a MÁV ÁBE Kötelező Gépjármű Felelősségbiztosítási (KGFB) termékének értékesítését. A PSZÁF ezt azzal indokolta, hogy a MÁV ÁBE az állományhoz képest nem rendelkezik megfelelő mértékű tartalékkal, ami hosszú távon veszélyezteti az intézmény biztonságos működését.

A PSZÁF kezdeményezte a biztosító első számú vezetőjének és vezető biztosításmatematikusának felmentését is. A felügyelet határozata alapján az egyesület a felfüggesztés ideje alatt továbbra is jogosult és köteles a meglévő kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási állományának kezelésére, így a fennálló szerződésein alapuló biztosítási tevékenység végzésére. Ugyanakkor 2008. április 7-ét követően tett kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződésre vonatkozó ajánlatot nem fogadhat el. A felfüggesztés időtartama alatt a MÁV ÁBE tehát köteles teljesíteni minden meglévő szerződéséből adódó kötelezettségét, és folyamatosan rendezni az egyesületi tagok által okozott KGFB-s károkat.

A MÁV Biztosítóhoz kirendelt felügyeleti biztosok már megkezdték a számlák átvizsgálását, egyelőre úgy tűnik, hogy a biztosítónak elegendő összeg áll a rendelkezésére, hogy rendezze a tartozásait.

Akkor most mi a teendő?

A felfüggesztés nem érinti a tagok befizetési kötelezettségét, ezért a PSZÁF Felügyeleti Biztosa közleményében arra hívta fel a KGFB szerződéssel rendelkező tagok figyelmét, hogy az esedékes biztosítási díjakat mindig határidőre fizessék be, mivel ha szerződésük díj nemfizetéssel szűnik meg, kötelesek ugyanahhoz a biztosítóhoz visszakötni a biztosítási szerződést, a bónusz besorolás megszűnése mellett. A MÁV ÁBE tagjai (ügyfelei) biztosítási szerződéseiket csak az abban foglaltaknak megfelelően – 2008. november 30-ig benyújtva, a biztosítási év végére (2008. december 31.) – mondhatják fel, addig az ügyfelek változatlanul kötelesek eleget tenni díjfizetési kötelezettségüknek.

A Magyar Biztosítottak Szövetségének főtitkára, Trunkó Barnabás szerint a biztosítottakat nem érinti a MÁV ÁBE körül kialakult helyzet, bár el nem jöhetnek a társaságtól, de nem kell se többet, se kevesebbet fizetniük. Sokan amiatt aggódnak, hogy mivel egyesületről van szó, a hiányt – de legalábbis egy részét – nekik kell fedezniük. A társaság alapszabálya szerint azonban nem kérhetnek a kötelezősöktől többletbefizetést, azt legfeljebb a következő év egyesületi tagdíjába számíthatják be, de ha azt a szerződő magasnak ítéli, válthat biztosítót az év végén.

Mi várható a következő hónapokban?

A biztosítót, jelenleg a PSZÁF felügyeleti biztosai irányítják, ők a pénzügyek ellenőrzése mellett az egyesület KGFB állományának átruházása előkészítését is végzik. Magyarul megpróbálják a KGFB állományt másik biztosító részére átadni. A sajtóhírek szerint szóba került az Uniqua biztosító, ennek képviselői azonban rögtön cáfolták is a hírt.

Hogy a biztosítók egyelőre nem kapkodnak a MÁV ÁBE szerződéseiért, annak sajnos köztudott indokai vannak. Gablini Gábor, a Gépjármű-márkakereskedők Országos Szövetsége elnökének nyilatkozata szerint pl. az egyesületnek százmilliós tartozása van a szervizek felé, a károsultaknak gyakran hónapokba került, míg behajtották pénzüket. Ezért a műhelyek többségénél az a gyakorlat alakult ki, hogy csak akkor javítják meg az autókat, ha a tulajdonos előre kifizeti a költségeket. Az pedig a tulajdonos dolga és érdeke, hogy a szerviznek kifizetett összeget behajtsa a biztosítón.

Ha egy MÁV biztosítós ügyfél okozott valakinek kárt, a károsultnak gyakran igen nagy procedúrát jelentett hozzájutni a pénzéhez, míg a többi biztosító 24-48 órán belül felmérte a kárt, a MÁV-nak ez gyakran hetekig tartott.

Ugyancsak hosszú időt vett igénybe, mire végre engedélyezték a javítást, a kifizetésre pedig csak ezután, hónapok múlva került sor. Ha a fennálló KGFB szerződések átruházása mégis megvalósul, az azt átvevő biztosító a 2008. évben a biztosítási díjakat nem változtathatja meg. Az átruházással átkerült MÁV ÁBE ügyfeleknek idén tehát ugyanazt a díjat kell fizetniük az új (átvevő) biztosító részére, mint amely díjat a MÁV ÁBE részére fizettek. Ha az állomány átruházása megtörténik, a KGFB szerződésállományt átvevő (új) biztosító az állomány-átruházást engedélyező felügyeleti határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles az átadásról minden érintett szerződő felet (azaz volt MÁV ÁBE ügyfelet) írásban értesíteni. Az ügyfél az értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül az átvevő biztosítóhoz intézett írásbeli nyilatkozatával a szerződését felmondhatja. A volt egyesületi ügyfél az átvevő biztosítónál történő esetleges rendkívüli felmondását követően (az állomány-átruházással az átvevő biztosítóhoz került szerződése rendkívüli felmondásból eredő megszűnésének napját követő nap 0. órájától kezdődő kockázatviselési kezdettel) a piaci kínálatból, az egyes biztosítók által meghirdetett díjtarifákkal összhangban szabadon kötheti meg új KGFB szerződését.

A díjnemfizetéssel megszűnt KGFB szerződések ügyfeleire a fentiek szintén vonatkoznak, ők azonban a bónusz fokozatukat elvesztik. Még javulhat is a MÁV-os kárrendezés minősége.

A felügyeleti biztosok kirendelése óta a MÁV Biztosítónál is alkalmazzák a PSZÁF kötelező gépjármű-felelősségbiztosításhoz kapcsolódó kárrendezésről kiadott ajánlását, ez pedig a korábbi gyakorlathoz képest lényegesen gyorsabb és kiszámíthatóbb ügymenetet eredményez. A PSZÁF ajánlása szerint ugyanis a biztosítóknak a kárigény befogadását követő három munkanapon belül lehetővé kell tenniük a kár felvételét, a kifizetést megalapozó kárdokumentáció beérkezése után pedig 15 napon belül át kell utalni az elfogadott kárösszeget.

Ilyen szempontból az egyesületre nagyságrendekkel több volt a PSZÁF-hoz beérkező panasz, mint más, hasonló méretű szerződésállománnyal rendelkező biztosítóra. Mi lehet az ügy hátterében? A MÁV ÁBE helyett egy nagy biztosító létrehozásán dolgozott a társaság első embere, amihez állítólag 2,6 milliárd forint tőke is rendelkezésre áll, ez most kútba eshet, ha nem sikerült a felügyelettel tisztáznia az egyesület pénzügyi helyzetét. A tartalékhiány állítólag más biztosítók követelése miatt van, ezt a biztosító vitatja. Találgatások szerint többen is érdekeltek lehetnek az ügyfelek átvételében, ennek azonban az egész piacra nézve drágító hatása lehet. A sajtóhíreket böngészve olyan vélemények is felszínre kerülnek, hogy az egész ügy a nagy biztosítók közötti harc miatt bontakozott ki.

A MÁV ÁBE vezetői tavaly óta folytatnak tárgyalásokat a PSZÁF-fal arról, hogy alapítanak egy új Zrt-t, amelybe a teljes kötelezős állományt átraknák és a jövőben már nem egyesületként, hanem teljes biztosítóként üzemelnének a piacon. Az új cégnek állítólag áprilisig kellett volna megkapni az engedélyt a PSZÁF-tól. A fedezetlenséget egyes nagy biztosítókkal szembeni elszámolási vita okozhatja, melyek a MÁV ÁBE nyilatkozatai szerint piaci ár felett végzi(k) el a MÁV ÁBE által okozott károk javítását, ezért ezeket a károkat az egyesület nem térítette meg, s ezt most bíróságon akarják behajtani.

Lesz jelentkező?

Biztosítós körökben megoszlanak arról a vélemények, lesz-e jelentkező az állomány átvételére. Az egyik oldal véleménye szerint elriasztó a fedezetlenség gyanúja, s emellett a jelenlegi alacsony díjakkal nem éri meg átvenni a rendkívül ár-érzékeny MÁV-os ügyfeleket, mert jövőre nagy valószínűséggel újabb olcsóbb megoldást keresnének, ugyanakkor az átvétel hatalmas adminisztrációs teherrel is jár, amit nem lehet az ügyfelekre hárítani. A másik oldal szerint a tavaly novemberi váltási időszakban az átlagos árakat vizsgálva már nem a MÁV ÁBE volt a legolcsóbb, így azoknak, akik kisebb átlagos díjakkal dolgoztak, még a bevétel átlagos növekedését is hozhatná ügyfeleinek átvétele. A bukott elnök-vezérigazgató szerint a MÁV ÁBE több mint 200 ezer KGFB szerződéssel rendelkezik, a múlt év végi átkötések nagy nyertese volt.

Kíváncsian várjuk a fejleményeket.

A bejegyzés trackback címe:

https://belsoseg.blog.hu/api/trackback/id/tr36450341

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

jajjj 2008.05.06. 18:21:30

bélab
Hát ez az! Tipikus példája vagy az önérzetes szarjankóknak. Ha hiszed, ha nem, én is Pesti vagyok. Csak épp nem egy utolsó szarházi, aki szeretne ki**szni másokkal. Ha utánajársz, találsz olcsó biztosítást a mávon kívül is. Ha vagy olyan balek, hogy neten köss, díjkalkulátor alapján, megérdemled hogy lehülyézzenek. El sem hinnéd, micsoda lehetőségek vannak, csak venni kéne a fáradságot utánajárni a dolgoknak.
Jobb: költözz vidékre! 1. Rájössz, hogy ott nem mindenki paraszt (ellenben veled)
2. Örülhet a fejed, hogy olcsón köthetsz, ha lusta vagy utánajárni a dolgoknak.

Sam8888 2008.05.06. 18:24:06

jajjj 2008.05.06. 17:08:05

"Évről évre negatív esetek tucatjait hallhattuk a médiából, így azt gondolom, aki ezek után őket választotta, az egy szar alak, mert másokra nem gondol."

Akkor mindeki, aki KGFB-t köt az szar, alak, mert mindegyik biztosítóról hallotunk már nem kevés rosszat.

MUHAHAHAHAHAHHA!

jajjj 2008.05.06. 18:29:01

Sam8888
Ja, csak épp véletlenül mindíg a KÖBE és a MÁV-ÁBE volt feketelistás. Plusz a többség tapasztalata is ezt támasztja alá. De mindegy, te foglalkozz csak a díjkalkulátoroddal...

vitacé 2008.05.06. 18:37:40

Sam8888 2008.05.06. 09:18:43

netes kalkulátorral nem leszel sikeres sosem.

georgbob 2008.05.06. 19:05:45

Bélab! Az ír ide aki akar. Még te is...

georgbob 2008.05.06. 19:08:29

Mellesleg én pont az ilyen állat biztosítók miatt léptem az Allianzhoz. Átvállalja a kárkifizetést...

Greatz 2008.05.06. 19:25:29

Megjegyzés a cikkhez:

Nem a kárfelméréssel van a gond - ezt egyébként egy külső cég végzi a MÁV ABE-nek, ráadásul gyorsan. (Esetemben baleseti bejelentő lap leadásakor.)

A gond a kifizetéssel van. Pontosabban KGFB törvénnyel, ami 3 hónap "gondolkodási időt" ad a biztosítóknak, amit maximálusan ki is használnak.

A PSZÁF-nek csupán egy Ajánlása van 15 napos határidő megjelölésre, de ez ügye túrót sem ér...

Tv.módosítás kellene itt is.

bélab 2008.05.06. 19:45:45

jujjj
azért kiváncsi vagyok milyaen kocsid van és mennyit fizetsz??csak az igazat!!
Ja persze kispolskinál nincs nagy külömbség kamu bonusz 10 ben:-))
mert hát egy kis lové leugrik az üzletkötőnek és máris bónus 10 ben vagy .igazad van én lusta voltam elmenni és fizetni az üzletkötőnek jattot.
Így inkább legálisan megkötöttem a 4,2-es audimra a biztosítást.

georgbob 2008.05.06. 20:29:20

Látom a 4.2-es audi mellé már úgygondolod mindenkinek jattolni kéne... A kamu B/10-et meg felejtsd el, nem működik,csak akkor ha hozod az előzőtöl az igazolást... De igazad van 4,2-es mellé minek körbenézni...Nekem is legális,üzletkötős és min.10 ezerrel ólcsóbb, mint a kalkulátoros szarokon...

Jonny 2008.05.06. 20:46:21

Biztosítók a ki nem fizetett pénzből élnek, ez alapszabály! A kifizetés elkerülésére sokszor törvénytelen, de minden esetben etikátlan eszközökhöz nyúlnak.
Mi is szerepel a kötelező felelősségbiztosítás másik oldalán? -A károkozó által okozott kárt teljes mértékben megtérítik. Hamar csődbe mennének ha mindent kifizetnének ami a kárral kapcsolatos, (úgyis hogy elfelejtjük a kenőpénzeket) Miért? Mert egy előttem szóló írta - ilyen a rendszer, (és lásd fentebb a ki nem fizetett pénzből élnek)

Ki hallott még olyat hogy a baleset helyszínén valaki összesöpri a törmeléket aminek a számláját benyújtja a biztosítónak? Vagy a szalagkorlát cseréjét? Pedig ezt is ki kéne fizetni, a bérautót is, sőt a kamatot is. Bírósági úton behajtható minden, de akkor már az ügyvédet is fizetni kell, csak mint tudjuk a bíróságok szándékosan elhúzzák az ügyet nehogy kedve legyen a polgárnak hozzájuk fordulni.....Persze a bíróságot is lehet perelni Brüsszelben, Strasbourgban meg a helyi vajdánál....mindegy

Elhangzott több vélemény is, de azt szögezzük le, a MÁV biztosító nem azért ment tönkre és csúsztak a kifizetések mert "olcsó" volt. Hanem mert szarházi bűnözők ellpoták a pénzeket! Ez viszont minden biztosító esetén benne van a pakliban. A piramisjátékok a tömegekre épülnek (Lásd Il-Ferro)
PSZÁF-ról nem sok szó esett, lehet felelősséget kutatni mögöttük, de véleményem szerint sokkal korábban reagáltak mint Magyarországon szokásos ilyen esetben (lásd megintcsak Il-Ferro) Nem vagyok MÁV-os, de örülök hogy nem nőtt nagyobbra az ügy. Bízom benne hogy a MABISZ-szal találnak megoldást és kártalanítják a rászorultakat.

jajjj 2008.05.06. 20:49:00

HAHHHHH bélab
Na ez az ami SZÁNALMAS!!!!! 4.2-es audi, és a mávnál biztosítod. Ha bevállalod a 3000ccm fölötti kategóriát igazán nagy szarrágó vagy, hogy nem keresel egy normális biztosítót. Ha meg tudod tankolni, biztos futná a normális biztosításra is. Egyébként nem jattoltam. Egész egyszerűen elvittem mind a 12 vállalati járművemet egy biztosítóhoz (UNIQA) és adtak nagyflotta kedvezményt (20%). 2000ccm-es dízel bömbim van, E60-as, és 12ésfélezer a negyedéves kötelezőm.
Tudom, most az következik, hogy nem mindenki tart fent egy teljes flottát, ja, de hidd el, van millió lehetőség a mávon kívűl. Lehet alkudozni az üzletkötőkkel, és nem kell megkenni őket.
De ha csak egy szaros kispókom lenne sem égetném magam a leggyíkabb biztosítóval.
Ha látnálak pöffeszkedni a batár autódban, biztos megpukkadnék a röhögéstől, ha tudnám, hogy mávos vagy. SZÁNALMAS!!!!!!

bélab 2008.05.06. 21:10:48

gondolom csak drága helyen vásárolsz szar kinai cuccokat.hogy elmondhasd hogy nem vagy szarrágó persze én ugyanazt megveszem olcsobban.:-))
égő a máv biztosító?ilyet még nem hallottam:-) a köbe is égő??
melyik biztosító nem égő??
azért egy E 60 ba egy 2 literes dizelmotor na az a szarrágóság. szerintem ilyet csak kelet-európában kapni:-)))tipikus kelet európai gondolkodásmód a legnagyobb kaszniba a legkisebb motor.gondolom még az ablakemelő is extra volt:-)))

bélab 2008.05.06. 21:18:47

direkt megnéztem az uniqánál erre a tipusra a00 ban 23721 ft a díj alapban 0,8 al szorozva is 18977ft vagy minden 2 éves autód bónus 7 ben van?? tudod sánta kutya esete:-))

jajjj 2008.05.06. 21:28:55

Már mért volna a legnagyobb kaszni? Tudtommal a 7-es a legnagyobb, de javíts ki, ha tévedek. 164 ló, két literes motorral, magyar utakra több is a jónál. Ja igen, a köbe is gáz. Bár egy fokkal jobb, mint a máv.
Nagyon tetszik a dolog, első körben le vidékiparasztozol (a helyedben elnézésrt kérnék a vidékiektől), most meg a vásárlási szokásaimat tárod fel elöttem.
Pont olyan tuskó vagy, mint amilyet az autód, és a biztosítód feltételez.

jajjj 2008.05.06. 21:34:42

bélab
A bónusznak semmi köze az autóm korához, képzeld, azt át lehet vinni egyik autóról a másikra.
Vagy ez számodra nem világos? Van egyáltalán autód, vagy jogsid, vagy csak szereted járatni a szád?

bélab 2008.05.06. 21:38:18

a 7 ben nem volt 2 literes szerencsére:-)) akkor neked örülnek a mávosok a nekikmész hátulról ,és elmondhatod hogy nézd milyen fasza gyerek vagyok ,mert eleve drága biztosítást kötöttem tudva ugysem tudok vezetni és örömmel osztogatom a betétlapokat.:-))
én meg nem okozok balesetet ígyhát mindegy kinek dobom ki a pénzt.

bélab 2008.05.06. 21:42:21

gondolom mindig 12 kocsi volt rögtön ?
vagy az egyről átvitted mind a 12 re?
ezt hogy csináltad?

Pocok 2008.05.06. 21:44:34

Milyen ember már az olyan aki 1-2 ezer forint anyagi előnyért kibaszik másokkal?
Nem elég hogy összetöri az autómat még "nesze kettőt a szemed közé ugyanis MÁV-os vagyok".Gyerekek aki ennyire képtelen pár ezer forintért mások érdekeit is szem előtt tartani az nem méltó és nem alkalmas emberi társadalomban élni.Az ne tartson autót,hanem gyalogoljon és elmélkledjen közben a mások iránti szeretetről.
Repülőgép szerelő vagyok.Mi lenne ha betenném az olcsó szar minőségű alkatrészt a gépbe.Úgysem én szívom meg.Más zuhan le vele.Az meg dögöljön meg.Ez milyen gondolkodás lenne???

jajjj 2008.05.06. 21:49:42

Tényleg nem veszed a lapot, pont az a lényeg, hogy olcsón kötöttem biztosítást, és nem a mávnál. Azt meg sosem tudhatod, hogy mikor okozol véletlenül balesetet. Én szerencsére 16 év alatt még egyet sem okoztam, de már 8szor megzúztak. Ebből 3 mávos volt az elmúlt két évben.
Részemről lezártam, korlátolt képességűekkel nem szeretek vitázni. Maradj csak a mávnál, és adja az ég, hogy ne törj össze senkit, ha mégis összejönne, ne csodálkozz, ha esetleg meg akarnak lincselni.

jajjj 2008.05.06. 21:59:17

bélab TE SZERENCSÉTLEN!
Hát ezért írtam az előbb, hogy korlátolt képességűekkel nem vitázom. Képzeld, mindegyiken más-és más a bónusz. Egy autóról csak egy másikra tudod átvinni.
Hiába keresel ellentmondásokat a mondandómban, nem találsz. Éves szinten több százezret fizetek csak a kötelezőre, mégis kevesebbet, mintha mávos lennék, mert egyedi elbírálásban kötöttem üzletet az unikával. Tudod nagyflottánál már lehet alkudozni. Pont annyit fizetek, mintha mind a 12-t a lehető legolcsóbb helyre vittem volna, mégis egy helyen van az összes. Ezt sikerült kialkudni. De most már tényleg befejeztem, mert kezdesz nagyon fárasztó lenni.

jajjj 2008.05.06. 22:03:31

Sam8888
Felejtsd már el ezt a szaros netes díjkalkulátort, ha az alapján kötsz, akkor egy szerencsétlen lúzer vagy. Személyesen kell ajánlatot kérni, hidd el, akkor már nem olyan nagy a különbség, pláne ha bónuszban vagy.

Sam8888 2008.05.06. 22:12:37

jajjj 2008.05.06. 22:03:31

B0

Alkudjak velük mint a piacon? majd ha lesz autóm kipróbálom. Attól még nagy lehúzás az egész...

Sam8888 2008.05.06. 22:13:43

Vagyis A0 vagy honnan kezdődik ez a bónuszos izé.

georgbob 2008.05.06. 22:16:11

Tudom már miért olcsó a MÁV!!!
Biztosan van egy olyan kérdés is a szerződésben hogy: Tervezi-e ön, hogy a biztosítási idő alatt gépjárművével balesetet okoz.
Igen-drága díjszabás
Nem- (Bélab)occsón megszámítjuk...
Gratulálok a magabiztossághoz...

georgbob 2008.05.06. 22:17:51

Ha veszel autót, akkor se felejts el alkudni...

gusgus 2008.05.06. 22:48:56

Pocok, sajnos így van ez ebben a Tescogazdaságos kis országban. Az emberek jó része kétezer forintért az anyjával is párosodna, csak mer' az óccsóbb volt. Engem is két éve szopatott a MÁV, de végül polgári peres úton sikerült behajtatni az okozott kár értékét. Mondjuk kétharmada elment a perköltségre, de nehogy már a tisztelt fillérbaszó autóstársam, röhögjön a markába mert nem tudja mit jelent a stop tábla.

prophet 2008.05.07. 04:36:42

Ezért tart itt ez az ország mert a lényeget senki nem látja, pedig a cikk szövegében is benne van:

A MÁV biztosítót NEM azért b@szták meg PONT MOST mert késve fizetett vagy nem fizetett a károsultaknak.

Hanem egyszerűen azért mert:
1. A többi biztosítóhoz képest túl alacsony áraival azok alá vágott.
2. Ráadásul tovább akart terjeszkedni, egyesületből "rendes" biztosítóvá válni.

Ezért aztán kicsinálták.

Egy "belterjes" országban ez így megy.

(GYK: "belterjes"= MINDEN egyes hatalmi pozícióban levő ember egy másik hatalmi pozícióban levő ember rokona / talpnyalója / lekötelezettje. A pozíciókat nem a képesség ill. végzettség, hanem a rokoni, baráti kapcsolatok alapján osztogatják.
Ezért tart itt Agyarország.
Elmondjam a jövőt? Hamarosan a románok és szerbek f@szát fogjuk szopni éhhbérért, miközben a politikusaink meg a szocpolból élőink bámulják Győzikét az RTLen. Mi leszünk az EU Nigériája.)

További szép estét ... verjétek csak a nyálatokat, vesztesek! Ti nem a fától nem látjátok az erdőt, hanem a levéltetűtől a fát!

Cornucopia 2008.05.07. 08:56:00

Csak a mai "Ki ne jöjjön nekem?"-re válaszonék, mivel hogy csak itt tudok.
Kedves Papp Tibor, nehogy Ön legyen megagyalva, mert beszól egy erősebbnek, vagy csak itt nagy az arca a net rendszerben? "Ha tehát véletlenül a fejlécen a MÁV ÁBE szerepel, legyen kedves előrenézni, észrevenni a féklámpámat és egy határozott mozdulattal a fékbe lépni - tudjuk miért." MIÉRT, azért mert Önnek b@ssza a csőrét hogy más kevesebbet fizet és most sem üti meg a bokáját hisz nem lesz plusszbefizetés... "Állítólag járt már úgy valaki" na és ki??? , ez csak urban legend, az ilyen újságírók találták ki mint Ön.Az az igazság hogy Ön és az Önhöz hasonlóak ártanak legtöbbet, és már-már ezért kellene nekünk behúzni a farkunkat, mert egy legális biztosítónál kötöttünk biztosítást. Tisztelt Papp úr én nem szoktam nézegetni hogy mi a háttere a biztsítónak, arra ott van a PSZAF, Ök a törvényesség őrei, nekem nem feladatom hogy magánnyomozót fogadjak, hogy kiderítse hogy hogy is áll a biztosítom, a kisközértem (ahová járok vásárolni), a masszőröm, stb, én fizetek, és kapom a szolgáltatást, ha nem ott a PSZAF, a MABISZ, a DAS (az nekem van) és nekem ennyi elég. Én mindig a legolcsóbbat fogom megfizetni, legfeljebb a DAS-szal "kiveretem" belőlük a pénzt (sajnos volt már ilyen, nem is 1X), tegyen Ön is így, és ne alázzon erkölcsileg, mivel ahhoz az alapot nem vette meg havi 300 Ft-ért. És még valami, nem ajánlom az ütést a gyengébb fél ellen még verbálisan sem, mert a végén Ön üti meg a bokáját. Ha nem tudná, rendőrség-bíróság-önbíráskodás-börtön. Ést azt javaslom hogy másokat se buzdítson ilyenre az Ön idióta cikkével!

Szabolcs 2008.05.07. 09:26:15

Papp Tibornak üzenem a ' Ki ne jöjjön nekem ' írt cikkéhez, hogy nem kellene heccelni a népet és lincselésre biztatni. Hogyha a károsult megütne valakit, akkor a törött autója mellé még egy rendőrségi ügyre is számíthat. Az ügy lezártával a helyszínen keménykedőt megkereshetik és elverhetik mint a lovat. Lehet a jövő hónapban egy másik biztosító fog úgy járni mint a MAV, tehát erről meg megint nincs értelme kommentezgetni.

Tomy 2008.05.07. 09:57:42

Miért kell szídni a MÁV biztosítós ügyfeleket? 2 éve vettem első autómat és a kevéske pénzt amit összekuporgattam, hitellel egészítettem ki hogy ne a vasúttal vagy busszal kelljen lemennünk barátnőmmel vidéken lakó szüleinkhez. 2 éve a netes kalkulátoron a MÁV biztosítot dobta ki többek között 2 másik hasonló biztosítóval a kalkulátor a legkedvezőbbnek. Fingom sem volt melyik milyen, gondoltam jó lesz ez nekem. Azóta sem okoztam kárt és NEM TEHETEK RÓLA hogy azok sikkasztottak. Ugyanúgy bármelyik másik biztosító is megtehette volna és akkor most az ő ügyfeleit szídnátok hogy miért ilyen fasz hogy próbál megélni is a lehető legkevesebb kiadással fenntartani a kocsiját. ha lesz lehetőségem váltok biztosítót és addig körültekintőbben vezetek. Szerintem sokan vagyunk ezzel így. Nem mi tehetünk arról hogy a sok hazug biztosítóból az egyik még többet lop-csal-hazudik.

georgbob 2008.05.07. 10:20:01

Én, ha jól számolom kb. 3-4 biztosító ügyfele voltam, ezek közül egyik se volt a MÁV, KÖBE, TIR...Azért nem, mert kezdetektől fogva rossz a hírük, hát ezért... Érdekes, miért tud más ember korrekt biztosítóknál is majdnem megeggyező árat elérni, mint ezeknél a mocskoknál? Azért mert veszi a fáradtságot, ó miket mondok! Házhoz jön az üzletkötő, megmondom mennyiért kötök szerződést és láss csodát nehezen de eléri az árat!!!! Én miért nem tapasztaltam pl. az Aegonnál a nemfizetési szándékot???? Megtörtek, másnap szemle, 4 nap múlva 300 ezer forint előleg postán, (úgy hogy nem is kaphattam volna, lízinges autó lévén) a végösszeg 670 ezer, bérautó és fél év múlva még a rongyosra gyűrődött rendszámomat is fizették!!! Ennyi...

g 2008.05.07. 10:42:42

Amikor szervízvezető voltam sok káresemény számláját állítottam össze. Általánosságban elmondható, hogy az esetek 50%-ában csalással szereztük a márkakereskedésnek a pénzt. Fiktív történetek amiket kínomban magam gyártottam. Szerintem a színészi teheségem kiváló, hiszen mindig tudtam jó fotókat is kreálni a történeteimhez. Egyszóval kiválóan csináltam.

A másik 50%-ot a valódi javítások tették ki. Itt általánosságban trehány munkátkat adtunk át és leszartuk az ügyfelet, mert a főnökömnek ez volt az érdeke. A legolcsóbb festővel lopott festékkel, más autókból kiszedett alkatrészekkel stb. Így ment a javítás.

Ha nem így csináltam nem kaptam meg a havi bérem, levontak belőle.

Így működik magyarország.

georgbob 2008.05.07. 10:59:44

És így működsz sajnos te is, sok más társaddal együtt a pénz reményében... Sajnálatos. Az nem jutott eszedbe hogy nem az országtól működsz te, hanem fordítva????

Kulukis 2008.05.07. 11:03:37

SSpl71, olvasni tanulj meg legalább. 30 ezer / év, és tizenhárom éve van jogsim.
Akkor mennyi is?

sirkahn 2008.05.07. 11:22:41

Nemmávosoknak:
Basszátok a mávosokat, hogy a fillért is megqrják, erre jöttök itt az egyéni alkukban elért siekrekkel?? Akkor most mégis a pénz dönt?:):)
14 éve vezetek, az utóbbi 3 évben 40.000km/év, s nemhogy balesetet nem okoztam/szenvedtem el, de még látni is csak kettőt láttam, s az sem a "mávos kispók totálkárra töri a szegény aliancos ikszötösét" tipusú volt, hanem sima koccanás. Biztos nekem van szerencsém, vagy a bp-szentendre viszonylat békés, de szerintem kicsit túlliheget ez a világvége hangulat.
Másrészt ez a tipikus magyar dzsentri stílus, nehogymár csórónak tartson a szomszéd, hogy a mávnál kötök, autót is újat veszek, igaz, hogy 20 évre az ezüstmetál klió krampuszt, mégha beledöglöm is, aztán ülök benne merev nyakkal a golyós üléshuzaton, s köpködöm, akinek több van, mert okosabb.
Harmadrészt olyan kocsit kell fentartani, aminél nem okoz gyomorgörcsöt, ha véletlenül összetörik, pláne, ha te törsz vele, s akkor nyomhatod ki a horpadást a térdeden ingyé.
Negydrészt, amíg nincs objektív összehasonlításra alapot adó lista a biztosítók tevékenységéről, addig az egyetlen paraméter, az ár alapján tudsz dönteni. Ja, hogy a MÁVnak rossz a híre? Ezt ki terjeszti? Urban legendre kössek kötelezőt? Kiváncsi vagyok, hogy hányan írnak ide a fórumba az alianctól meg a többi elit cégtől a céges gépről:):):) Kérek egy linket/listát arról, hogy az egyes társaságok ügyfelei mennyi kárt okoznak!! Nincs?? Akkor meg mire veritek magatokat??

Kulukis 2008.05.07. 11:41:11

Ez kész:
totalcar.hu/magazin/velemeny/kgfbmav/

Nem merte a belsőségre rakni a cikket, nehogy kommentelni lehet, és megkapná a magáét. Gratulálok!

"Újságírói" munkássága mélypontja legyen ez, kívánom. Újságíróként egyfajta "hatalma" van, hogy irányítsa az emberek véleményét. Saját félelmeiről, előítéleteiről írni...gáz!

Mehetünk az ombudsmanhoz? Megkülönböztetés, autós fasizmus? Előítéleteket az autós újságokba, nagybetűkkel!
Süllyed még lejjebb a Totalcar, vagy ez már a totálkár??

donporgos 2008.05.07. 12:07:48

Kifordított kacagány

ritka nagy f@asz vagy.....

ferike 2008.05.07. 12:36:31

Papp Tibor,

mávos vagyok bazdmeg, próbálkozhatsz akár nálam is, de lehet hogy pépessé verném a hülye fejed!
Mi faszt képzelsz magadról, geci?

Tomy 2008.05.07. 13:14:35

Ez azért csúnya volt. nem anyázni kellene és fikázni hanem segíteni egymást tanácsokkal, ötletekkel. Kérek mindenkit hogy hagyja abba ezt a magyarországra jellemző kocsmai stílust és végre áljunk meg a zebra előtt ha valaki közeledik és beszéljünk értelmes emberi lényként. Legyen végre autós közlekedési kultúra.

g 2008.05.07. 13:21:47

Megjegyzem, bejelentés nélkül dolgoztam szervízvezetőként, mert a tulajdonosnak nem állt érdekében bejelenteni.

100 ezer forint nettóért csaltam neki és ha nem volt meg a havi csalás mennyiség, akkor nagy baj volt.

Már otthagytam.

Nem hiszem hogy én voltam a hibás.

Kulukis 2008.05.07. 13:24:05

Tomy: az a csúnya, hogy a Totalcar ma ott tart, hogy egyenesen uszító cikket publikál!
Mit vársz akkor, akik olvassák ezt, egyetértően bólogatnak, hogy fognak ezek után viselkedni?
Hiszen a "médiából" is az folyik, hogy aki MÁVABE-s az sikeres ember nem lehet, és jól meg kell verni, Papp Tibor is megírta!

én 2008.05.07. 13:33:49

Javasolnám, hogy próbáljátok ki, hogy NEM AKARTOK KARAMBOLOZNI (és vezessetek ennek megfelelően)...Akkor tökmindegy lesz, hogy ki melyik KGFB-t fizeti.
Tippek pl:
- nem kellene egymásra húzgálni a kormányt a nagy össznépi araszolgatásban, "mert úgy csak beengednek",
- nem kéne egymás seggét túrni 160-nal az autópályán,
- szigorítani kellene mind az oktatók kiválasztásának, mind a vizsgáknak a rendszerét (akkor végre mindenki megtanulna mondjuk parkolni talán)...

Kevesebb lenne a baleset, kiszűrhetők lennének a csalók (akik az árból ítélve feltételezhetőleg nem a MÁV-ot húzzák le) és talán nem lennének ekkora különbségek az egyes biztosítók árai között.
Ja, és a magasabb díjhoz tartozzon vmi extra szolgáltatás is (mondjuk kis díj esetén B1->B2 egy sikeres év, nagy díj esetén B1->B3), mert jelenleg arról van szó, hogy ugyanazt a kenyeret vehetem meg MAGAMNAK drágábban is, rám van bízva a dolog.

Bit Rot 2008.05.07. 14:15:09

Azért a Q. anyját annak, aki a MÁV biztosító ÜGYFELEI ellen uszít! Meg, hogy meg kell verni!

Ti biztosan az évi 60 ezer Forintos biztosítás helyett fizetnétek a 100 ezer Forintosat (más biztosítónál)!

(Mindezt egy 12 éves, jelenleg kb. 500 ezer Forint értékű, 1.6 literes autóra.)

A márkaszervizek pedig valószínűleg túlszámláznak és csalnak.

Bit Rot 2008.05.07. 14:20:03

Ja, és ha a MÁV 3-4 milliárdos hiányát leosztjuk az ügyfelek számával, akkor kb. 2-3 ezer Forint jön ki fejenként.

Én még ezt a 2-3 ezret is simán befizetném pluszban, és akkor is még 35-40 ezerrel jobban jönnék ki évente, mint a többi biztosítóval!

georgbob 2008.05.07. 14:41:13

Jólvan na, menjetek követeljétek a MÁV biztosítót magatoknak...Törjétek össze egymást, alkudozzatok egymással...Amíg én normális, jóhírű biztosítónál megkapom ugyanazért az összegért a biztonságot NEMCSAK MAGAMNAK!!!!...

én 2008.05.07. 14:48:35

georgbob...melyik a normális, jóhírű biztosító? Amelyiknél TE gond nélkül tudod intézni a károdat, vagy az, amelyiknél MINDENKI? Mert az utóbbiról még nem hallottam sajnos (és ne mondd, hogy a Posta biztosító a legjobb, mert kidobott nekem kb 5x összeget, mint az átlag)

zstibi (törölt) 2008.05.07. 14:53:14

Álljunk már meg, nem kell anyázni. Amikor megkötöttem a MÁVval a szerződésemet, megmondom őszintén nem olvastam előtte utána, hogy késnek, nem fizetnek stb. Örültem volna, ha az Uniqa-nál köthettem volna, csak a MÁV-os 35 rugó helyett 218ezer forint volt a díjuk, de a KÖBE, Posta kivételével legalább 30-40 ezer forint volt a különbség éves szinten. Szerintem mindenki így van vele. Elvileg ez egy állam által kötelezően előírt dolog, amit a pszáf-nak kellene keményen ellenőrizni, és ha valami nem törvényesen működik, akkor megszűntetni, stb. Ha valaki tud egy brókert, aki lehúzza a MÁV szintjére egy jó biztosító díjai, akkor szóljon, mert nekem nincs, csak az online alkuszoknál tudok utánanézni. Igyekszem nem összetörni senkit, eddig 15 év alatt nem volt semmi bibi. Ne legyen má közellenség 200ezer Mávos ügyfél, akikből kb 500 okozott valamikor is kárt. Ha megszűnik, vagy decemberben úgyis átszerződünk.

Kifordított kacagány 2008.05.07. 14:53:42

sirkahn 2008.05.07. 11:22:41
attól, hogy valaki nem a legolcsóbb biztosítást köti, attól még nem biztos, hogy a legdrágábbra vágyik és számolatlanul tudja szórni a pénzt.
sajnálatos, hogy számodra csak dzsentri stílus, ha valaki elfogadható szolgáltatást próbál vásárolni a legolcsóbb szar helyett.
ha nincs objektív összehasonlítás, még mindig lehet szubjektív tapasztalat. lehet, hogy az sem tökéletes és nem ad minden esetben kielégítő megoldást, de erre mégis nagyobb az esély, ha már volt rá példa azzal szemben ahol ez még nem fordult elő.

donporgos 2008.05.07. 12:07:48
az asszonynak is ez a véleménye, örül is neki. azt viszont nem értem, hogy jönnek a méreteim ide a biztosítókhoz.

én 2008.05.07. 13:33:49
még szerencse, hogy balesetet csak az okoz aki akar;)

én 2008.05.07. 15:01:50

Egyébként ha normális szabályozás lenne, és a PSZAF nem csak akkor kapná fel a fejét, ha kimaradt valamiből és észreveszi, akkor nem lenne semmi baj a MÁV-val sem.

Kifordított kacagány 2008.05.07. 15:04:25

John42 2008.05.07. 14:15:09
az önbíráskodás valóban nem szép dolog. uszítani sem szép.
én egy 16 éves, jelenleg kb 500e-t érő 3.5 literesre fizetek évi kb 70e ft-ot. kizárólag azok a biztosítók jöhettek szóba, amelyikkel már volt pozitív tapasztalatom(elég gyér volt sajnos a választék). más ajánlatokat meg sem néztem.

én 2008.05.07. 15:18:03

Kifordított: az asszony nevében is csak remélni merem, hogy attól, hogy nagy, még nem @ alakú..:D

Egyébként nem azt mondtam, hogy szándékosan okoznak karambolt, csupán utalni szerettem volna arra, hogy az offenzív és defenzív vezetési stílust nem véletlenül tárgyalja a KRESZ könyv.

Csak egy friss példa: 6os út, 0-ás felhajtónál Érd felé mindenki megy egyenesen a külső sávban, szokás (én is szoktam, mert lehet ezt normálisan is), hogy előrecsorognak és bekéredzkednek az egyenesen menőbe (ha nem engednek be, akkor várok addig, amíg valaki beenged). Na, most szabályos voltam éppen, így kb 8 autó jött be elém a két lámpa közötti szakaszon, egye fene, de a kilencediket nem engedtem be, az mögém tudott csak bejönni. No ezután a 6oson megelőzött, majd mellém érve rámhúzta a kormányt úgy, hogy satufékeznem kellett, mert ugye köcsög voltam...Persze, ha a másik 8-at kérdeznénk, akkor vszínű nem ez lenne a véleményük.
No ezért mondtam, hogy akarjunk is normálisan autózni.

Doki 2008.05.07. 15:39:58

Nos, természetesen nekem is MÁV-os kötelezőm van (előtte KÖBE volt) és cseppet felbosszantott Papp úr írása... Bár most néztem, hogy megváltoztatták a végét, ami kiverte a biztosítékot... Szóval: tekintve, hogy bármelyik biztosítóval állok is szerződésben, fizetem a biztosítási díjat, így a szolgáltatásról teljes joggal gondolom, hogy nem lehet vele probléma. Tehát ha ne adj Isten beleszaladok valakibe, akkor kitöltöm a papírokat és a biztosító elrendezi a többit. Az már sajnos a magyar félbalkáni sajátosságok közé tartozik, hogy adott esetben pofozkodásra kerül a sor, ha kiderül, hol is van biztosításom, volt már részem ilyenben is sajnos (ráadásul akkor még Hungáriás biztosításom volt, de a másik fél kérdezés nélkül ütött), viszont ezúton is üzenem mindenkinek, hogy mostmár visszaütök. Azt vajon miért nem feszegeti senki, hogy tőlünk nyugatabbra nem létezik, hogy készpénzt adjanak az ügyfél kezébe? Vannak a biztosítóval szerződött szervízek, ahova a károsult beviszi a kocsiját, kap egy csereautót és mikor kész van, visszakapja a sajátját. Így aztán kb ki is van zárva a csalás lehetősége, ha egy szervíz átveri a biztosítót, lehúzhatja a rolót.

Kifordított kacagány 2008.05.07. 16:26:57

én 2008.05.07. 15:18:03
mivel tetszik neki, egész biztos lehetsz benne, hogy nem @ alakú:D

természetesen nagyszerű lenne, ha mindenki akarna is balesetmentesen vezetni(ami nem valószínű), de ha úgy is lenne, akkor is lennének balesetek. egyszerűen nincs olyan ember aki tévedhetetlen.
én a defenzív stílust követem ha a volán mögé ülök, igyekszem úgy közlekedni, hogy mások is tudjanak és számtalanszor sikerült már megakadályoznom, hogy más hülyesége miatt munkát adjak a biztosítóknak. a hétvégén mégis majdnem sikerült belepaszíroznom valakit a szalagkorlátba. egyszerűen nem vettem észre, hogy mellettem van, mikor sávot váltottam. kereshetnék kifogásokat a balfaszságomra, de az igazság akkor is az lenne, hogy figyelmetlen voltam, mert fáradtan vezettem. ilyen pedig bárkivel megtörténhet és ezért érzem úgy többek között, hogy felelősséggel kell megválasztanom a biztosítót is ami majd segítséget nyújt az ilyen helyzetekben.

Doki 2008.05.07. 15:39:58
én egész biztosan nem pofoználak fel.
ellenben, ha a biztosítód nem akarna fizetni, vagy nem annyit, amennyi fedezi a káromat(a legkisebb csavartól kezdve a pszichiátriai kezelésemig mindent), akkor simán felszólítalak, hogy zsebből rendezd. mivel ezt te majd valószínűleg nem akarod majd, ezért szó nélkül beperelnélek, tetézve a költségeidet az ügyvédi díjakkal is. úgy gondolom nem járnál jól semmiképpen.

Doki 2008.05.07. 17:23:13

Már nem azért, de azt a pert nem nyernéd meg... Az érvényes jogszabályok szerint van érvényes biztosításom, úgyhogy max a biztosítómat perelhetnéd. Egyébként hozzá kell tennem, hogy épp tavaly már fizettem zsebből egy kisebb koccanást, szóval nem vádolhat senki azzal, hogy rosszindulatból nem csengetek ki esetleg egy többszázezres kárt... Arra nem futja. Erre van a biztosítás, a MABISZ és a többi felügyeleti szerv. Azt megnézném, hogy - mivel itt az ügyfelek vétlenek a biztosító stiklijeiben - milyen indokkal kötelezne bármilyen bíróság magánszemélyt a kár megtérítésére.

én 2008.05.07. 17:24:48

Kk: perelhetnéd Dokit, a perköltséget végül Te fizetnéd (ettől pedig a pszicho kezelésed még magasabb összegre rúgna), ugyanis Doki nem tehet arról, hogy a biztosító nem fizet. Zsebből meg hülye lenne rendezni, ha egyszer neki volt biztosítása.
Ja, egy esetleges - más kommentben beígért- pofánverés után meg még kicsit hűsölni is lehetne menni akár tevőleges, akár felbujtó vagy (mert ha nem Te mész hozzá, azért a rendőrök számára is elég nyilvánvaló lesz, hol kezdjék a kérdezősködést).

Szóval a helyzetre pl az alábbi megoldások lehetnének:
- PSZÁF végezze a dolgát rendesen, és a panaszokat ne csak összegyűjtse, hanem kényszerítse is a biztosítókat a betartásra (mekkora hülyeség, hogy ajánlás van csak...nem ezért kapják a pénzüket)
- lehessen menet közben is váltani biztosítót. A mai IT fejlettség mellett nevetséges dolog, hogy egy befizetés visszaigazolás kiküldése -mert ugye kb ennyiről van szó- hónapokat vegyen igénybe. Aki csak erre képes, attól vissza kellene vonni az engedélyét, és kész.
- ne legyen kötelező a biztosítás. Legyen egy éves kötelező (adó jellegű) hozzájárulás mindenkinek, amiből képeznek egy alapot (ilyen alap most is létezik), hogy a nembiztosítottak által okozott kárt is téríteni lehessen rövid időn belül, majd ha összetör egy nembiztosított, akkor a feljelentést követően APEH szó nélkül beszedi a kár fedezetét. Így lehetne önkéntes alapon szerződött felelősségbiztosítás, akár a CASCO részeként.

Úgyhogy itt nem a MÁV-ot választó emberek a hibásak. Az Allianz ügyintézéséről legalább ennyi rémhírt hallottam pl. Akkor oda azért menjek, mert az drágább, így majd mindenki jól megnyugszik? Kacagnom kell.


Mellékesen a "3 millás károm lett a 10 millás autómon" típusú megjegyzéshez csak annyit, hogy az egyik autónkon most volt egy kár pár hete: vétlenek voltunk, nem ismerte el, feljelentés, stb. Mivel autó kell, így CASCO-ra megcsináltattam, aztán majd ha lezárult, akkor kezdhetek rohangálni az önrészem után. (de legalább nem a teljes szervízköltség után)
Szóval ha van 10 milla kocsira, akkor legyen CASCO-ra is.
Próbálom röhögés nélkül elképzelni, ahogy emberünk számolgatja a kis pénzét otthon este az asszonnyal, hogy akkor holnap csak 5000 van hétvégi bevásárlásra, mert az 530d bömbi CASCO padlóra küldött minket erre a hónapra is...És akkor még a távfűtés számláját, meg a közös költséget ki sem fizettük...Inkább ne kértük volna az a k*rva navigációt a kocsiba 1 M-ért...:)))))))))

Jonny 2008.05.07. 17:27:44

Ezt a sok idióta hozzászólást !

Kezdjük azzal, hogy bármilyen biztosításunk van ne okozzunk balesetet!

Attól hogy biztosítást köt az ember nem azért teszi hogy balesetet okozzon. (Akkor Casco-t kötne)
Ha valaki a legolcsóbb biztosítást köti, nem azért teszi hogy másokkal kicsesszen. Bárhonnan is nézem, nem a károkozó baszik ki vele, hanem a MÁV biztosító. Ha úgy vesszük a károkozónak a legtöbb esetben van saját kára is (sok esetben casco nélkül) A biztosítóknak van bizonyos kötelezettségük, az hogy ezt megszegik vagy netán a gyeplőt engedte a törvény túl lazára, én nem tudom eldönteni, de valószinüleg törvény kellene átírni.

Megközelítem harmadik oldalról is, a károkozó FELELŐSSÉG-biztosítást vásárolt, amivel megfelel a törvényi feltételeknek. Kifizette, a felelősség letudva, erre még rájön a későbbi Malus (ami szintén nem lesz olcsó mulatság).
De visszakérdeznék: Mivel kap többet aki a drágább biztosítást választja?

Mellesleg nem azért nincs MÁV biztosításom mert drága, hanem mert egyesületként működnek. Nem akarok egyesület tagja lenni, sem itt, sem Köbénél, a Genertel pedig úgy gusztustalan ahogy van, azokat tiltanám be, mert nem biztosítanak, hanem behajtanak.

dns 2008.05.07. 18:59:28

én 2008.05.07. 17:24:48

Képzeld, a PSZÁF rendesen végzi a dolgát, sőt, még rendkívül segítőkészek is. Néha mégsem tudnak mit tenni, pláne a biztosítókkal, ugyanis nincs általános érvényű biztosítási törvényünk, így minden biztosító a saját működési szabályzata alapján működik, a PSZÁF pedig törvényi rendelkezés híján gyakran nem tehet mást, minthogy ajánlást ad.
Nekem mégis nagy segítség volt, hogy felkerestem őket, miután problémám akadt a MÁV-val, mert eligazítottak a rendszerben.
Senki sem mondja, hogy válassz drága biztosítót, csupán azt, hogy válassz megbízhatót (vagy legalábbis megbízhatónak véltet, de ne eleve rosszhírüt). Mielött kötsz, "jogodban áll" tájékozódni, márpedig a MÁV évek óta, amíóta feltűnt a piacon, megbízhatatlannak, és akadékoskodónak bizonyult, évek óta olvashatjuk róla a negatív véleményeket a különböző fórumokon. De ha bemész a PSZÁF-hez félfogadási időben, felvilágosítást adnak arról, hogy melyik biztosítóra érkezett a legtöbb panasz.
Sajnos sok emberre jellemző a "kötelezőt nem magamnak kötöm, mit érdekel, hogy szar, és nehezen fizet annak akit összetörök" gondolkodás. A cascót persze megkötöd, mert az téged "biztosít", az fontos, hogy téged nehogy kár érjen, habár TE offenzív vezető vagy, így nyilván nem törsz össze senkit, de azért fontos, hogy mégis minden lehetőséget kizárj.
Szerintem meg ez a nevetséges, hogy van cascód, de nem vagy hajlandó normális kötelező biztosítást kötni, mert az ugye mégsem téged kármentesít, hanem az esetleges vétlen félt.
Lehet, hogy a 10 millás autó tulajának is van cascója, de senki sem szeret azért fizetni, amiben vétlen. Tudod 3 millás kárnak pedig már nem kevés az önrésze.
Amire te gondolsz, hogy ne legyen kötelező biztosítás, nos valami hasonló az átkosban is volt, akkor az üzemanyagárakba építették be a biztosítás i hozzájárulást, így ha gépjárművel közlekedtél,autómatikusan biztosítva voltál, csak tudod jött egy más rendszer, amit kapitalizmusnak hívunk.
Ez az APEH meg majd szó nélkül beszedi a kár fedezetét dolog egyszerűen röhejes. Bár amikor hónapok óta húzódott a kárügyem a MÁV jóvoltábol, szivesen kihajtattam volna a javítás költségét a károkozóból, aztán pereskedjen ő a saját biztosítójával a pénzéért, merthogy biztosítva volt.
Minden kedves mávosnak kívánom azt a gyomorgörcsöt, amit féltucatszor átéltem a "kedves" biztosítójuk várójában. Akkor talán megfontolná, hogy mit is jelent a kötelező felelősség, és nem csak az önös érdekeit tartaná szem elött. Szar kötelező, de jó casco, mert az engem érint. Sajnálatos hogy sokan így gondolkodnak. Ha van pénzed cascóra, válassz olyan biztosítót, ami úgy jár el az esetleges kárügyekben, mint ahogy azt te is elvárnád, ha téged ér kár. Tájékozódni márpedig jogodban áll!

én 2008.05.07. 19:36:11

dns: köszönöm, hogy tájékoztattál. Elrohantam biztosítót váltani, de ki volt írva, hogy félfogadás csak november 1-től...
Lássuk csak:
- a PSZAF ellenőrző szervezet, nem felvilágosító. Az a dolguk legkisebb része, hogy ismerniük is kell a rendszert. Szóval ha jól ellenőriznék a rendszert, akkor nem működhetne így (és nem csak a MÁV-nál)
- Nos, a casco-m elsősorban a kedves kőpergető teherautósok miatt van, meg ugye a lopás miatt, nem azért, mert karosszériáztatni akarnék bármit is. Pesten közlekedek. Horpadás nincs a kocsimon, csak az a jópár, amit a sok kedves autóstárs okoz, amikor rámnyitja az ajtaját (még sosem próbáltam kötelezőre javíttatni..:))).
- nem offenzív vagyok, hanem defenzív. Nem én tollak le az útról, hanem engem tolnak le 90-nél a főútról
- Az APEH módszert lehet ugye szídni, mert röhejes (szerinted). Próbáld ki, hogy trafi előtt elzúzol 150-nel lakott területen. Május 1-től arra is ezt a megoldást ígérik, ha nem fizetsz időben..:)))
- a 10 millás rész csak azért volt, mert korábban vki a tök béna megoldásával (miszerint a 3m kárát kell neki otthagyni előlegként) kommentezett. És gondoltam felhívom a figyelmet, hogy a nagy ellenségeskedés közepette azért egetverően életszerűtlen dolgok is elhangzanak itt (ezzel nem azt mondom, hogy örülni kell az önrész kifizetésének, csak azt, hogy azért nem kell világvége 3M öncsődöt jelenteni, csak végig kell gondolni a helyzetet. Mert így 10% önrész mellett 300e után rohangálhat 1 évig a rendszer marhaságából, nem 3M után. Ez pedig már óriási különbség, még ha nem is örülsz neki.)

Egyébként: tájékozódni jogomban áll, viszont eddig még egyetlen vélemény sem fogalmazódott meg itt (sem), amiért NE választaná bárki is a MÁV-ot a személyes meggyőződésén kívül. (Nekem speciel sok ismerősöm ezt választotta, sőt többet ismerek, akiknek az ügyintézéssel sem volt különösebb gondja.)
Mellékesen hogy kire érkezett a legtöbb panasz...A kínaiakat szídja mindenki, szóval ne vegyél/használj kínai cuccot. Van most egy ilyen próbálkozás az index egyik újságírója által. Érdekes hasonlóság van a kettő között...Ha megszűnik a MÁV, lesz másik "kiutált" biztosító, amíg csak 2-3 marad, aztán majd lehet megint vakarni a fejünket, hogy miért szaladtak el az árak. Pedig csak a szolgáltatás színvonalát kellene folyamatosan ellenőrizni.

Cornucopia 2008.05.07. 19:38:40

dns: néhány éve além kanyarodott előzés közben egy IFA. Ott Providenciás biztosítás volt, belőlük is csak a DAS tudta kihajtani a tényleges összeget, mert ugyan nem látszott, de a motor benyelte az intercooler egy letört részét is. A DAS szerintem még mindig perben áll velük ezügyben. Tehát más is nehezen fizet, és én nem szívesen fizetek többször annyit egy szolgáltatásért, inkább veszek belőle pl. jó gumit hogy megtudjak állni időben, GPS-t hogy ne kelljen a térképet az ölemben nézegetni (1 éve igy gurult belém egy Allianzos) a csereautót szintén a DAS verte ki belőlük, úgyhogy éljen a DAS. Mellesleg Cascoból is a legolcsóbbat kötöttem (UNION)nemcsak KGFB-böl, mégi ugyanannyit fizettek a márkaszervíznek mint az előtte megszüntetett (Provi) sőt még a márkaszervíz átvállalta az önrész felét is, ebből is látszik hogy nem a legolcsóbb a legrosszabb.

Cornucopia 2008.05.07. 19:51:17

...ja és még valamit. A drága biztosításokat meghagyom az idiótáknak, hogy higgyék az hogy "biztosítás biztonság" meg a Csikós úrnak aki igazi úrként fizet 7 autója után provis és alliancos KGFB-t és még büszke is rá MUHAHA, ahelyett hogy a különbségből venne egy olyan autót amelyikről nem kell irni a TC-n mert JÓ. (vagy akkor nem tudná fizetni a 7 autója KGFB-jét mivel nem lenne miről írni - ezt hívják ördögi körnek :)) )

én 2008.05.07. 20:14:08

dns: "Ha van pénzed cascóra, válassz olyan biztosítót, ami úgy jár el az esetleges kárügyekben, mint ahogy azt te is elvárnád, ha téged ér kár."

Ööö..lehet, hogy jobban járnék, ha nem fizetnék semmit sem? Mert elvárnám, hogy időre, korrektül rendezzenek mindent, maguktól. Igaz, az egyik nagyon nagy biztosítónak egyszer sikerült már, egyszer meg nagyon nem. Ráadásul mindkettő CASCO volt (ugyanott). Szóval ha ott ilyen az arány, akkor elképzelem, milyen lehet a kötelezője...:(

Kifordított kacagány 2008.05.07. 20:25:51

én 2008.05.07. 17:24:48
azért én csak megpróbálkoznék vele. pofánverni és az autóját/házát felgyújtani ráérek akkor is, ha nem jön össze a dolog.
természetesen nem a biztosítás hiánya miatt perelném, hanem azért mert kárt okozott. ha a biztosítása nem fedezi, akkor az legyen az ő baja, ne az enyém.
a casco-val próbálkoztam, de az enyémre már nem kötnek. elég elszomorító.

Cornucopia 2008.05.07. 19:51:17
ismét egy öntudatos emberhez van szerencsénk, gondolom, akinek van pénze hitelre új autót venni, de tisztességes biztosításra már nem futja, ezért aztán jól lenézi azt, aki használt autóval furikázik. nem is értem miért nem te osztod be Csikós úr fizetését, mikor a tiedet olyan jól be tudod. tesco virsli ehető még?

Cornucopia 2008.05.07. 20:29:39

Most lehet hogy valamire rájöttem. Az "nemMÁV"-osok végre megtalálták önigazolásukat hogy miért kötöttek drágább KGFBt mint amire szükségük lett volna, és most végre belerughatnak a döglött kutyába hogy lámlám én már akkor gondoltam !! Akkor miért nem írtad vazzger miért csak most hogy kiborult a bili, utólag már én is tudok okos lenni! De ha most vagy okos, akkor szegénységi önigazolás neked, lámlám megmondtam... szerintem cipész a kaptafánál, TC: írjatok még sok jó cikket, tesztet (mint az "Intergalaktikus lúzerszopás fénysebességgel" (hogy jót is írjak Csikiről) ne jósóljatok főleg hogy nem is vagytok benne jók :(

dns 2008.05.07. 20:36:09

Értem a MÁV által biztosítottak állásponját is, de ha egyszer az ember megtapasztalja azt az aljas eljárást, amit a MÁV pl. velem szemben is alkalmazott (feljebb leírtam az esetemet), nem tud indulatok nélkül nyilatkozni egy ilyen témában. Nyílván minden biztosítóról el lehet mondani negatív eseteket, de a MÁV valahogy mégis a leghírhedtebb a hírhedtek között. És a személyes tapasztalatom is ezt támasztja alá.
Sajnos, amig a kedves törvényhozóink nem alkotnak egy megfelelően szabályozó biztosítási törvényt, nem nagyon lehet mit tenni egyetlen problematikus biztosítóval szemben sem, még a PSZÁF-nek sem.
Mindenesetre örülök, hogy a dolgok úgy alakultak, hogy ez a biztosító megbukott (mégha ennek az oka nem is az etikátlan magatartása, hanem a vezetőség bűncselekménye)
Azonban az sem jogos feltételezés, hogy a mávosok szerint pedig az a, már bocsánat, hülye, aki nem mávos, mert az drága biztosítózik.
Vannak kedvező lehetőségek a mávon kívül is. És biztos vannak olyanok is, akik fittyet sem hánynak arra, hogy a többszörösét fizetik annak, mint amennyit akkor kéne, ha megnéznék, hogy hol lenne kedvezőbb ajánlatuk. Maradnak a régi biztosítójuknál, mert megszokták és mert megtehetik, hogy nem érdekli őket a dolog.
Én speciel az a típus vagyok, aki nem "drágabiztosítózik", hanem megkeresi a legkedvezőbb ajánlatot, az eleve rosszhírű biztosítókat elkerülve. Így jelenleg az uniqánál vagyok, családi flotta és egyéb kedvezményekkel, így a bónusszal együt nem fizetek többet, mint a mávnál fizetnék. Nyilván ez is egyedi eset, mint ahogy minden egyes autós biztosítása és döntése egyedi eset. Én így gondolkozom, 200ezer másik ember meg nem, ez van. Ti sem fogtok tudni megyőzni engem az igazatokról, és nyilván fordítva sem fog működni a dolg. Nyilván több száz negatív eset van pl. az uniqa rovásán is, biztos vagyok benne, hogy erről is lehetne topikot nyitni.
Sajnos káresetek vannak, mindig is lesznek, ezáltal lesznek aljas biztosítók, csalódott, vétlen károsultak, és igazságtalan esetek is. Végeredményben semmilyen káresetből nem lehet pozitívan kijönni, mert mindenképp vesződséggel jár a dolog.
A vélemények pedig sosem fognak egyezni, de ez nem is baj, a lényeg, hogy mindenkinek joga van a sajátjához, és joga van ahhoz, hogy azt megossza másokkal. Vagy elfogadom, vagy nem, ez így demokratikus.

én 2008.05.07. 20:42:15

Kk: a biztosított nem tehet róla, ha a biztosító nem fizet. Ugyanis ugyanolyan tartalmú szerződést kötöttünk mindannyian a KGFB-re, mitöbb minden biztosító ugyanazokat a feltételeket vállalta. Szóval innentől nem Dokit kell perelned (autóját/házát felgyújtani), hanem a biztosítót (flottáját/székházát felgyújtani, csak ez sokkal macerásabb). Dokitól még az ügyvéded is eltanácsolna, ha van kis magához való esze, ha nincs, akkor meg majd védhet az ellened indított perben is a gyújtogatás/bántalmazás/stb miatt..:)

Cornucopia 2008.05.07. 20:46:35

Kifordított kacagány:
Eltaláltad az vagyok, a biztosításaim valószinüleg tisztességesebbek mint Te, nem nézek le senkit, a használt autóval furikázókat sem, nekem 15 évig csak olyan volt (kb 36 db) mostanában csak újat veszek hitelre, nem azért mert nem tudnám egyben kifizetni, hanem ezért, mert 5.55% THM-el adták, és ennél én többet keresek, ha befektetem, és nem osztom be a Csiki fizetését, csak nem értem a cifra nyomorúságot, amikor valaki érdemként írja hogy mekkora balek, azonkivűl virslit nem eszek, meghagyom neked, látom te jól ismered :D, a Csikit meg az írásai miatt tisztelem (szeretem), nem a biztosítása miatt :)

Cornucopia 2008.05.07. 20:59:18

dns: igen az Uniqa nekem egy ellopot autómra 4 hónap után fizetett, folyamatosn próbáltak nemfizetni, kizárólag "ügyvédi befenyítésre" fizették ki a gépet akkor is csak a 2/3-át (előtte akartam eladni és alapos állapotfelmérés után a Weltautónál vették volna meg 50%-al többért), nálam ezért tiltólistán vannak több más biztosítóval egyetemben. Én 1X okoztam kárt MÁV-osként 2 hét!!! múlva megküldték a papírt hogy ****** Ft-ot kifizettek a károsultnak, akkor hol itt a probléma?

bélab 2008.05.07. 21:16:16

az az igazi gazdagság 7 használt autót eltartani.min havi fél milla nettó kell hozzá .szerintem a cikkeket olvasva túl vannak fizetve

Kifordított kacagány 2008.05.07. 21:32:56

én 2008.05.07. 20:42:15
én úgy gondolom, hogy ha a bringásból kiperelhetem a kárt amit okozott, akkor abból is aki autóval jön belém. függetlenül attól, hogy volt-e biztosítása, vagy sem. a bringás sem csak a töredékét fizeti a kárnak.
a gyújtogatással ellentétben a károkozás bizonyítva van....bár reméltem érted, hogy a gyújtogatást csak viccből írtam:)

Cornucopia 2008.05.07. 20:46:35
nem, nem hiszem el, hogy tisztességesebbek. a stílusod erre rácáfol. hiteltelen vagy.

Cornucopia 2008.05.07. 20:59:18
ott, hogy nem mondasz igazat

bélab 2008.05.07. 21:16:16
irigyled tőlük?

Cornucopia 2008.05.07. 21:39:02

Kifordított kacagány: te is mehetnél az Uri Geller showba, de ott sem nyernél, vagdalkozol, baromságokat írsz, gondolkozzál mielőtt hülyeséget írsz, vagy menj vissza inkább az oviba, és panaszólj be az óvónéninek :DD

Doki 2008.05.07. 21:41:51

A bringásnak nincs felelősségbiztosítása, bár már erről is volt szó, hogy lesz. Létezik egyébként olyan biztosításforma, ami a kerékpárral okozott kárt is megtéríti. Ja: mikor még Providenciás voltam, akkor a Provit szidta mindenki...

bélab 2008.05.07. 21:43:07

ha lenne szinvonal akkor nem, de így mire ??
így én is tudok írni

Cornucopia 2008.05.07. 22:23:55

200.000-en NEM TÉVEDHETNEK :DD, éljen a MÁV-ÁBE :-)

jajjj 2008.05.07. 22:35:15

Ja,ezek szerint a SZAR is jó, több millió légy sem tévedhet!!!!!:DDD

Cornucopia 2008.05.07. 22:40:34

Jajjj: ez így van nyilván a saját szemszögükből..., a légy meg azt gondolja: hogy a pics@ba eszik meg az emberek a margarint, amikor én bele sem petéznék... és az emberek meg megeszik ugye többmillióan, mint ahogy a nagybiztosítók extraprofitos biztosítását is ugye?

jajjj 2008.05.07. 22:59:32

Ez kész, hogy TE egy légy fejével is tudsz gondolkodni...

AMÁVÁBEEGYSZAR 2008.05.07. 23:07:08

AMÁVÁBEEGYSZARAMÁVÁBEEGYSZARAMÁVÁBEEGYSZARAMÁVÁBEEGYSZARAMÁVÁBEEGYSZARAMÁVÁBEEGYSZARAMÁVÁBEEGYSZARAMÁVÁBEEGYSZARAMÁVÁBEEGYSZARAMÁVÁBEEGYSZARAMÁVÁBEEGYSZARAMÁVÁBEEGYSZARAMÁVÁBEEGYSZARAMÁVÁBEEGYSZARAMÁVÁBEEGYSZARAMÁVÁBEEGYSZARAMÁVÁBEEGYSZARAMÁVÁBEEGYSZARAMÁVÁBEEGYSZARAMÁVÁBEEGYSZARAMÁVÁBEEGYSZARAMÁVÁBEEGYSZARAMÁVÁBEEGYSZARAMÁVÁBEEGYSZARAMÁVÁBEEGYSZARAMÁVÁBEEGYSZARAMÁVÁBEEGYSZARAMÁVÁBEEGYSZARAMÁVÁBEEGYSZARAMÁVÁBEEGYSZARAMÁVÁBEEGYSZARAMÁVÁBEEGYSZARAMÁVÁBEEGYSZARAMÁVÁBEEGYSZARAMÁVÁBEEGYSZARAMÁVÁBEEGYSZARAMÁVÁBEEGYSZARAMÁVÁBEEGYSZARAMÁVÁBEEGYSZARAMÁVÁBEEGYSZARAMÁVÁBEEGYSZARAMÁVÁBEEGYSZARAMÁVÁBEEGYSZARAMÁVÁBEEGYSZARAMÁVÁBEEGYSZARAMÁVÁBEEGYSZARAMÁVÁBEEGYSZARAMÁVÁBEEGYSZARAMÁVÁBEEGYSZARAMÁVÁBEEGYSZARAMÁVÁBEEGYSZARAMÁVÁBEEGYSZARAMÁVÁBEEGYSZARAMÁVÁBEEGYSZARAMÁVÁBEEGYSZARAMÁVÁBEEGYSZARAMÁVÁBEEGYSZARAMÁVÁBEEGYSZARAMÁVÁBEEGYSZARAMÁVÁBEEGYSZARAMÁVÁBEEGYSZARAMÁVÁBEEGYSZARAMÁVÁBEEGYSZARAMÁVÁBEEGYSZARAMÁVÁBEEGYSZARAMÁVÁBEEGYSZARAMÁVÁBEEGYSZARAMÁVÁBEEGYSZARAMÁVÁBEEGYSZARAMÁVÁBEEGYSZARAMÁVÁBEEGYSZARAMÁVÁBEEGYSZARAMÁVÁBEEGYSZARAMÁVÁBEEGYSZARAMÁVÁBEEGYSZARAMÁVÁBEEGYSZARAMÁVÁBEEGYSZARAMÁVÁBEEGYSZARAMÁVÁBEEGYSZARAMÁVÁBEEGYSZARAMÁVÁBEEGYSZARAMÁVÁBEEGYSZARAMÁVÁBEEGYSZARAMÁVÁBEEGYSZARAMÁVÁBEEGYSZARAMÁVÁBEEGYSZARAMÁVÁBEEGYSZARAMÁVÁBEEGYSZARAMÁVÁBEEGYSZARAMÁVÁBEEGYSZARAMÁVÁBEEGYSZARAMÁVÁBEEGYSZARAMÁVÁBEEGYSZARAMÁVÁBEEGYSZARAMÁVÁBEEGYSZARAMÁVÁBEEGYSZARAMÁVÁBEEGYSZARAMÁVÁBEEGYSZARAMÁVÁBEEGYSZARAMÁVÁBEEGYSZARAMÁVÁBEEGYSZARAMÁVÁBEEGYSZARAMÁVÁBEEGYSZARAMÁVÁBEEGYSZARAMÁVÁBEEGYSZARAMÁVÁBEEGYSZARAMÁVÁBEEGYSZARAMÁVÁBEEGYSZARAMÁVÁBEEGYSZARAMÁVÁBEEGYSZARAMÁVÁBEEGYSZARAMÁVÁBEEGYSZARAMÁVÁBEEGYSZARAMÁVÁBEEGYSZAR

Nemtom megvan-e annyi, de ezt üzenem mind a kétszázezer mávábésnak, főleg az itt megszólaló önérzetes majmoknak.

Cornucopia 2008.05.08. 00:00:22

AMÁVÁBEEGYSZAR: honnan tudod neked is van???, ha lenne nem írnál ilyen okosságokat... Egyébként igaz, de a KGFBjük király(sanyi)

Cornucopia 2008.05.08. 00:01:50

Egyébként csak a kárrendezésük szar, a pénzt nagyon ügyesen szedik :DD

randomuser1 2008.05.08. 21:39:44

egyébként, szerintetek a 200000 idei mávos kivel fog KGFB szerződést kötni jövőre?

jajjj 2008.05.08. 21:58:04

A köbével, az hasonló minőség.:) Ugyan olyan szar.:))

pluszegy 2008.05.10. 22:31:22

Van egy öreg hobbiautóm, kb 400 000 Ft-ot ér és 3000 km-t fut évete. Máv-os KGFB-sa van, viszonylag kicsi az esély hogy kárt okozok. Mellesleg előtte Allianzos voltam, a biztosítási díj a mostani 3szorosa volt. Nekem ennyi pénz számít. És még azt is bevállalom hogy ha ennek a minimális esélynek ellenére mégis csinálok valami hülyeséget, akkor az illető pereskedik. Úgy gondolom hogy ekkora esélyek mellett nem normális, aki drága biztosítást köt. Céges autóval, amin húzós bizti van (ksivállalkozás, részem van benne, szal volt beleszólásom, hogy mit kötünk), kb 40 000 km fölött közlekedem évente, csak részben vidéken. Nem okoztam még balesetet, és nekem sem okoztak még, lehet, hogy szerencsés vagyok, vagy csak jobban odafigyelek.

CSIRIBIRI 2008.05.15. 21:05:52

A Máv árai jók, ha rossznak tartjátok minek kötöttetek ide, tavaly is ilyen volt!

Gyandras 2008.06.04. 18:57:54

Hallotátok?
Most a kibaszott Máv azon gondolkozik , hogy pótdíjat fog beszedni a Mávhoz szerződőtt ügyféltől és abból fogja befizetni sok lóvét amit a gyökér vezér ellopott.

AKKOR ENNYI ERŐVEL FIZESSENEK A POLITIKUSOK IS PÓTDIJJAT AMIT A GYURCSI VAGY A MÁSIK FASZTARISZNYA ORBI LOPOTT EL ÉS NE AZ ADÓBÓL PRÓBÁLJÁK GYARAPÍTANI AZ ÁLLAMKASSZÁT!

Gyurma 2008.06.04. 20:39:45

Elmennek ezek a pi***ba!!!

Én nem vagyok hajlandó fizetni semmivel sem többet mint eddig egy forinttal sem. (Nem véletlenül választottam ezt a biztosítót!)
Akkor engedjék meg hogy évközben váltsunk biztosítót, vagy az állam pótolja ki a hiányt, ha már olyan kurva sok adót rótt ki ránk. (Van miből...)

EÖ (törölt) 2008.06.05. 08:26:14


Részletes tájékoztató a Netrisk - ÁRGARANCIA feltételeiről

Amennyiben a Netrisk.hu Kft. által üzemeltett Portálon megkötött egyedi szerződés díja eltér a biztosító által kötvényesített, végleges díjtól, társaságunk megfizeti a többletköltséget,
Amennyiben az általunk megkötött egyedi szerződés díjánál kedvezőbb ajánlatot tud bemutatni Ügyfelünk, vállaljuk, hogy a bemutatott ajánlat és az általunk megkötött szerződés közötti díjkülönbözetet megfizetjük. "

www.netrisk.hu/argarancia.php

most akkor hogyan tudsz te olcsóbbat találni a netrisknél?
Hisz ő fizeti a difit.

EÖ (törölt) 2008.06.05. 08:27:44

Gyurma 2008.06.04. 20:39:45

megazapádfaszát

adóból fizetni a te úri passziódat?
olvassál alapszabályt mielőtt biztosítást kötsz.

Gyurma 2008.06.06. 17:37:14

Egyéves Önkéntes

Szarok a faszságodra te gyökér! (netriska)

Ne úgy gondolkozz mint egy egyéves...

Igen, nem jószántamból kell ez a biztosítás, hanem mert kötelező, bár eddigi vezetési éveim alatt (30!) még nem okoztam balesetet. Nem én találtam ki ezt a biztosítósdit, és nem én erőltettem rá minden autósra, és motorosra.
Ha én biztosítót alapítok, rengeteg szabálynak meg kell felelnem, és ezért az állam felel, hogy meg is történjen. (PSZÁF)
Na ez az egész nem jött össze, mert valaki hibázott, és engedte, hogy sikkasztás előfordulhasson (esetleg kis kenőpénz fejébe).
Akkor miért én fizessek???

Csak képzeld magad a helyünkbe, és gondolkozz mielőtt hülyeséget írnál...

TÓT 2008.06.28. 12:05:51

AZ ÖSSZES MAGYAR KÖCSÖG ZSIDÓ ÉS BELE FOGNAK FULLADNI A SAJÁT VÉRÜKBE! ÜDV SZLOVÁKIÁBÓL!

Elvis 2008.07.10. 08:52:49

Nagyjából leegyszerüsítve, az a helyzet, h a kötelezőt be kell fizetni, ami azt jelenti, h attól a pénztől, akár egy erősebb szélben az ablakon át is meg lehetne szabadulni, mert ha balesetet okozol, úgyis te fizetsz mindenért... Kérdezem én, mit csinált idáig, a PSZÁF, vagy a fogyasztóvédelem? Hiába, ezt is csak Magyarországon lehet megcsinálni... Elszomorító...

Laura 2008.07.21. 12:49:24

Most olvasom,hogy az uniqa biztosítóhoz akarták átadni a máv-osokat. Hogy is van ez????????????
Hisz eme biztosító megszűnt,egyesült az AB EGON-nal. Ez hivatalos infó,nem légből kapott!!!!!!!!!!!!

boldiii 2008.07.25. 02:30:38

Gyurma: A MÁV biztosító egy egyesület, és mint egyesület, az egy tag- egy szavazat elv alapján te kb. ugyanakkora joggal rendelkezel ellenőrizni a céget, mint az állam, vagy Gipsz Jakab. Ja, hogy te csak beléptél és soha nem kértél semmit számon az elmúlt években 100+ ezer társad mellett, de most gáz, hogy az állam nem avatkozott be egy magáncég ügyeibe: rábaszás.

pipi 2008.07.27. 00:05:26

A pszáfosok az első héten beleültek KB 40 millás mercédeszébe. Tudod minden csak addig szar meg lopikált amíg nem az én kertemben van. Hetente kiírogálnak 2kiló benyapénzt. és többi és a többi.
Az egyesület élére egy felszámolóbiztost küldtek aki mindenre ami biztosítással kapcsolatos azt mondja nem értek hozzá. A MÁV-nak meg kell szűnnie bárki az elnök és bármilyen a működése. A máv után megy a levesbe a köbe meg a tir.
És akkor a piacon csak külföldi tulajdonú biztosító fog maradni, horror árakkal. Hűbérbirtok ez az ország, miért lenne más a biztosítók háza táján is.

pipi 2008.07.29. 22:32:10

Ma esti hír:
"A pénzügyi felügyelet (PSZÁF) hétfőn a tartalékolás ellenőrzésére vizsgálatot indított a TIR Biztosító Egyesületnél - tudta meg a Népszabadság."

Az emberek meg egymást tépik oldalakon keresztül a semmiért, amikor már minden le van osztva. A pénzügyminiszterünk egy köztörvényes bűnöző, az emberek meg két kézzel eszik a médiából az információt mint a dedósok az ovodában.

georgbob 2008.08.01. 12:40:12

TÓT...
Látszik is hogy az vagy, ki se kell írnod...

pipi 2008.08.02. 23:45:34

kedves georgbob
Akkor leírom másképp
3,14 3,14
Seemi köze nincs a primitív eszmefuttatásodhoz a névnek.
Először gyűjts információt aztán irogass hülyeségeket.
Tudod a neoliberalizmusnak a mostani világban legnagyobb ellensége a műszaki tudományágak azaz a matematika meg a fizika.

Schäffer István 2008.09.01. 09:20:46

Nem hiszem, hogy a van a világon még egy olyan eset, hogy a biztosító társaság vezetőinek csalása, lopása miatt a biztosítottakkal fizettetik meg az általuk okozott kárt!
Ráadásul, még a harmadik negyedév megkezdésekor kötöttem új biztosítónál kötelező biztosítást természetesen B0-ás bónusszal, -azt mondták, hogy ha megérkezik a MÁV igazolása- korrekcióra számíthatok, mivel nem volt még okozott káreseményem, harmincöt éve!
Kértem az igazolást a felszámolást végző Állami Pénzügyi Felügyelettől, ahonnan olyan választ kaptam, amit egy nagyon rossz irodalmi műnek sem tudok elfogadni! Itt van az utolsó hónap, és ebben a pillanatban esély sem érzek, hogy megkapjam a számomra fontos igazolást, pedig az ő hibájukból, kétszer is befizettem a kötelezőt!
Arról sem hallottam, hogy a milliárdokat elsikkasztó vezetőket felakasztották volna! Megérdemelnék!

handfree 2009.11.20. 19:28:29

Itt sokat foglalkoznak a témával, ez még korántsem futott le:

ugyesleszek.hu/mav-abe-biztosito-pszaf-per
süti beállítások módosítása