Új KRESZ – válaszolt a minisztérium

  2010. január 06. - prokee Címkék: kresz

A szerzőről még nincs információ feltöltve!

A szerző még nem publikált a Totalcaron

Úgy olvass, ahogy vezetsz!
2015-01-24 17:43:36

A hétvégén felszántotta a netet a Totalcar híre, miszerint a VW gyártásba veszi az új Trabantot. Pedig a

Ha nem érted a féltengelycsuklót, vagy a differenciálművet...
2014-11-22 14:15:51

...akkor most fogod. Ez a féltengelycsukló: forrás:  educationalgifs.com A differenciálművet pedig egy

A dolgok körbeérnek - a hazakerült Trabant szép története
2014-10-29 17:49:14

Említettem már, hogy nyáron Németországba, Freitalba költöztünk. Van tennivaló bőven a költözéssel

Rendszámokkal játszanak a gyerekek
2014-10-20 14:51:02

Úgy kezdődött, hogy valami hülye véletlen folytán minden alkalommal, amikor egy lelkét kilehelt autómat


A KRESZ-módosításról szóló előző cikkünk kapcsán jelentkezett a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium sajtóreferense, Arzt Gergely, és felajánlotta segítségét a felmerülő kérdések megválaszolásában.

Köszönettel éltünk a lehetőséggel, íme a KHEM Kommunikációs Osztályának tájékoztatása:

Tisztelt Prokop Gábor!

KRESZ ügyben megjelent cikkének kiegészítéséhez a KHEM Kommunikációs Osztályának tárgybéli tájékoztatását az alábbiakban küldjük.

– Hogyan készül egy KRESZ-módosítás? Van egy nagy kockás füzet, amiben jegyzik hónapokon, éveken át a felmerült kérdéseket, majd sorra veszik és megvitatják ezeket? Vagy szimplán egy értekezleten felmerül, hogy igen régen módosult már a KRESZ, és mindenki bedobja, ami eszébe jut?

A jelenlegi KRESZ-módosítást 2008 nyarán kezdeményezte a minisztérium. A rendelet legutóbbi, nagyobb arányú változtatása, 2007 tavasza óta összegyűlt szakmai és társadalmi javaslatok tették szükségessé a jogszabály átigazítását. A tárca két közigazgatási egyeztetési körben (2009 nyarán és őszén), valamint számos kormányzati és szakmai megbeszélésen véleményeztette az előterjesztést. Az így felmerült változtatási igények közül került ki a KRESZ-módosítás mintegy 60 pontja.
A közigazgatási egyeztetésre megküldött előterjesztések a http://www.khem.gov.hu/ugyfelszolgalat/terv_eloterj/kozl/kresz.html és a http://www.khem.gov.hu/ugyfelszolgalat/terv_eloterj/kozl/kresz_mod2.html linkeken olvashatók.

– Milyen állami, szakmai és civil szervezetek vesznek részt ilyenkor az egyeztetésben, és mely fázisban jutnak szóhoz, milyen eredménnyel?

Az egyeztetésekben hangsúlyosabban vettek részt a társtárcák (Miniszterelnöki Hivatal, Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium), a Nemzeti Közlekedési Hatóság, a Közlekedéstudományi Intézet, a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ, az ORFK - Országos Balesetmegelőzési Bizottság, fuvarozói érdekképviseletek, önkormányzatok (kiemelten a Fővárosi Önkormányzat), a Magyar Autóklub és a kerékpáros szakmai szervezetek (Magyar Kerékpáros Klub és Kerékpáros Tárcaközi Bizottság) képviselői. A felsoroltak végigkísérték az előkészítés folyamatát, számos felvetésük bekerült a rendeletmódosításba. Emellett a közigazgatási egyeztetés részeként olyan intézmények és szervezetek is hozzászólhattak a javaslathoz, mint a Gazdasági Versenyhivatal, a Központi Statisztikai Hivatal, az országgyűlési biztosok vagy a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara.

– Volt-e olyan javaslat, amelyről komolyabb egyeztetés folyt, de végül nem került a végleges módosításba? Ha igen, ezeket véglegesen elvetették, vagy egy következő módosításnál újra előveszik?

A fenti linkeken elérhető változatokból is kiderül, hogy a javaslat szövege az egyeztetések során folyamatosan változott. A kerékpáros szervezetek szerették volna elérni például, hogy a módosítás teljesen feloldja a kötelező kerékpárút-használatot, ez azonban csak részlegesen történt meg. Az új előírások szerint a közútkezelő dönthet arról, hogy hol enged eltérést a kötelező használattól.
A változtatások egyidejűleg több újdonsággal segítik a komoly beruházással, közpénzekből megépített kerékpárutak használatát. A megállási tilalmat a módosítás a kerékpárutakra, gyalog- és kerékpárutakra és a nyitott kerékpársávra is kiterjeszti. A tilalmat megszegve e helyeken szabálytalanul várakozó járműveket az intézkedő hatóság az üzemben tartó értesítése mellett és költségére elszállíttathatja. A szabályozás a gyalogutak, gyalog- és kerékpárutak, nyitott kerékpársávok és kerékpársávok mellett is tiltja az elhaladást a felsoroltak fölé nyúló járművel vagy rakománnyal. Az új előírások kölcsönösen kimondják, hogy gyalog- és kerékpárúton egyik fél sem akadályozhatja vagy veszélyeztetheti a másik forgalmát.
Természetesen a most be nem került elemek újból megmérettethetnek egy következő módosításnál. Az elfogadott szabályok gyakorlati beválásának tapasztalatai irányt mutathatnak a további lépésekhez.

– Készül-e a valahol a háttérben egy új, átszövegezett, érthetőbb, egyszerűbb nyelvezetű, kevesebb kereszthivatkozással élő KRESZ?

A minisztérium tervezi a több mint három évtizedes, többször módosított KRESZ teljes átdolgozását. A közlekedés alaptörvényének átfogó tartalmi és nyelvi megújítására készülünk. Ez azonban aprólékos, összetett, rengeteg egyeztetést és időt igénylő feladat.
A KRESZ szabálysértési eljárások, büntetőperek hivatkozási alapja lehet, ezért szükségképpen kitér az egyes forgalmi helyzetek részletes, körültekintő szabályozására, leírására. A túlszabályozottság azonban káros is lehet: a fölöslegesnek, indokolatlannak vélt tilalmak (korlátozó jogszabályok vagy közlekedési táblák) arra vezethetik a közlekedőket, hogy komoly kockázatot vállalva figyelmen kívül hagyják ezeket. A minisztériumban folyó munka célja a fenti szempontokat kiegyensúlyozottan érvényesítő alapelvek és egy azoknak megfelelő szövegváltozat megalkotása.

– Milyen lehetősége van egy átlagautósnak, ha változtatásokat javasolna a közlekedés szabályaiban? Van-e olyan szervezet, amely - megfontolva természetesen az ötlet használhatóságát - eredményesen lobbizhatna egy ilyen javaslatért?

Az előkészített jogszabály-tervezeteket a közigazgatási egyeztetés megkezdésével egyidejűleg honlapján közzéteszi a minisztérium. Így a tervezett változtatások időben megismerhetők és természetesen akár észrevételezhetők is. A fent felsorolt szervezetek közül leginkább a Magyar Autóklub tekinthető autós érdekképviseleti szervezetnek. Mivel állandó résztvevői a közúti közlekedéssel kapcsolatos jogszabályok elkészítésének, így az esetleges felvetések rajtuk keresztül is jelezhetők.

– Szóba került-e a módosítások előkészítésénél az autópályákon érvényes általános 130 km/h sebességhatár megemelése bizonyos szakaszokon?

A jelenlegi módosítás előkészítése során ez a javaslat nem merült fel. A sebességhatár minden autópályaszakaszon érvényes emelését semmiképpen nem támogatná a minisztérium. Az így kialakuló sebességkülönbségek komoly balesetveszélyt jelentenének. A nemzetközi tendenciák inkább a szigorítás irányába mutatnak a korábban megengedőbb országokban is. Nem zárható ki azonban, hogy a jövőben az erre alkalmas, táblával jelölt szakaszokon 130 km/óra feletti sebességgel haladhassanak az autósok.

– Van-e értelme olyan szabályzást építeni a hatályos KRESZ-be, amelyek betarthatósága kétes, ellenőrizni és szankcionálni szinte képtelenség - mint például a kerékpárosok számára megengedett különböző sebességhatárok?

A KRESZ szabályainak nem elsődleges célja a szankcionálás, ahogy az említett kerékpáros sebességhatároké sem feltétlenül a pontos számonkérés. A differenciáltan kialakított sebességkorlátozások gyakorlatilag a különböző úttípusokat, forgalmi helyzeteket rangsorolják a használat biztonságos sebessége szerint. Így bevezetésük valódi eredménye pl. az lehet, hogy a kerékpárosok arányosan lassabban, a kerékpárúton érvényes sebesség felével közlekednek a gyalogosokkal közösen használt gyalog- és kerékpárutakon. Egyidejűleg lehetővé vált számukra, hogy lakott területen kívül, fejvédő sisakban és utas nélkül akár 50 km/órával is tekerjenek.

– Mai cikkünk elkészültekor még egy kérdés felmerült a KRESZ-módosítással kapcsolatban, megköszönönném, ha erre is választ kapnánk.

A módosítás előtt:
(7) A gépkocsiban utazó 150 cm-nél alacsonyabb gyermeket - a testsúlyához igazodó kialakítású - gyermekbiztonsági rendszerben kell rögzíteni. A 3 évnél fiatalabb gyermek csak gyermekbiztonsági rendszerben rögzítve szállítható. A gépkocsi első üléséhez a gyermekbiztonsági rendszer csak akkor szerelhető be - a jármű szokásos haladási irányával ellentétes irányban - ha az üléshez légzsákot nem szereltek fel vagy a légzsák működésbe lépését előzetesen megakadályozták.

A módosítást követően:
„(7) A gépkocsiban vagy a mopedautóban utazó 150 cm-nél alacsonyabb gyermek – a testsúlyához igazodó kialakítású – gyermekbiztonsági rendszerben rögzítve szállítható. A gyermekbiztonsági rendszert kialakításától függően a járműnek erre a célra gyárilag kialakított rögzítési pontjaihoz, vagy az üléshez tartozó biztonsági övhöz vagy ennek bekötési pontjaihoz kell csatlakoztatni. A gépkocsi és a mopedautó üléseihez – a vezető ülését kivéve – gyermekbiztonsági rendszer szerelhető be. Az első üléshez – a jármű szokásos haladási irányával ellentétes irányban – a gyermekbiztonsági rendszer csak akkor szerelhető be, ha az üléshez légzsákot nem szereltek fel vagy a légzsák működésbe lépését előzetesen megakadályozták. A 3 évnél fiatalabb gyermek csak gyermekbiztonsági rendszerben rögzítve szállítható. A gyermeket a gyermekbiztonsági rendszerhez tartozó hevederekkel (pántokkal) is rögzíteni kell.”

Kiemeltem a furcsaságot. Miközben a 3 évnél fiatalabb gyermekre vonatkozó előírás változatlan, a 150 cm-nél alacsonyabb (de nyilván 3 évesnél idősebb) gyermekkel kapcsolatban megjelent a feltételes mód. Ez vajon azt jelentheti, hogy a rájuk vonatkozó kötelezettség megszűnt?

Nem, a „rögzíteni kell” kifejezést felváltó „szállítható” fogalom csupán arra utal, hogy a gyermekbiztonsági rendszer szabályszerű alkalmazása a gépjármű vezetőjének felelőssége. A módosítás érdemben egyébként a gyermekülés beszerelésének, rögzítésének módját részletezi a biztonságos használat érdekében. Újdonság továbbá, hogy a gyermekbiztonsági rendszer használatát a mopedautók esetében is kötelezővé teszi.

Szíves érdeklődését köszönjük!

Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium

A bejegyzés trackback címe:

https://belsoseg.blog.hu/api/trackback/id/tr801651290

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

2010.01.06. 14:20:21

"Nem zárható ki azonban, hogy a jövőben az erre alkalmas, táblával jelölt szakaszokon 130 km/óra feletti sebességgel haladhassanak az autósok."

Naja :)

DG 2010.01.06. 14:35:16

@ruskyy: ha bejon, ebbol lesz a sok baleset majd. Nezd meg a 3 savos Szekesfehervar-BP szakaszt. A nep nagy resze el van tevedve, es tok veszelyesen a kozepso savban totyog.
Szep lesz amikor erre a kulturara a masik oldalrol raeresztik a pl 150km-es megengedest.

Szoval sajnos a tobbseg nem tart ott, hogy ezt bevezessek... Itt igaza van a torvenyalkotonak.

Konrad · http://onlinemarketing.blog.hu 2010.01.06. 14:47:41

@DG: nem ott kellene bevezetni. Hanem például az M5-ön a kecskeméti elkerülőtől délre, ahol egyébként is alacsonyabb a forgalom, lehetne menni rendesen, egészen a határig.

Joey AK 2010.01.06. 14:51:00

Én még mindig nem látom/érzem, hogy a kerékpáré lenne a jövő... Mindenesetre a belvárosiakkal alaposan kicsesztek.
El kell hagyni a nagyfalut, van élet bp-en kívül is. Hajrá

figyelem (törölt) 2010.01.06. 14:51:33

@ruskyy: stimt:)Majd Meseországban:))Hazudnak ezek állandóan..még Kondorosi megígérte, hogy felemelik a megengedett véralkoholszintet 0,05 ezrelékre...azóta is emelik:(/Európában még 3 ország van, ahol o, oo ezrelék van hatályban/.Az Ogy. pedig mulasztásos alk.sértést követett el, mivel 2009 dec. 31-ig rendeznie kellett volna az objektív felelösséget, az Ab. határozat alapján..

geris 2010.01.06. 14:52:02

@DG
Mert most sem mennek 150-nel ott... :)
Egyébként Fehérvár minden szempontból közlekedési fekete lyuk. Borzalmas ott a közlekedés, és a sofőrök és a forgalomszabályozás általános ritmustalansága hihetetlen. Magyarázza már meg valaki, hogy nyáron Balaton felől jövet, amikor 2-ből 3 sáv lesz, miért lassul a forgalom/ dugul be a pálya még jobban??

figyelem (törölt) 2010.01.06. 14:56:22

@DG: ja és mégvalami:Németországban, ahol nincs sebességkorlátozás, ott sok magyar is vezet.Hallottad már valahol, hogy ők tömeges baleseteket okoznak?

A_Föld_a_mi_otthonunk 2010.01.06. 14:59:55

Az ominózus gyerekülés témához még egy kérdésem van:

az idézett szöveg szerint "(7) A gépkocsiban vagy a mopedautóban utazó 150 cm-nél alacsonyabb gyermek – a testsúlyához igazodó kialakítású – gyermekbiztonsági rendszerben rögzítve szállítható."
De mi van a még nem 150 cm, de már 36 kg-nál nehezebb gyerek esetén? 35 kg-ig létezik csak ugyanis a legnagyobb ajánlott gyerekülés...

lamed 2010.01.06. 15:04:01

Szerintem a 130-at csak akkor lehet növelni, ha a minimális sebességet is növelik. Már most is jelentős veszélyforrás a nagy sebességkülönbség, hogy elvileg 60-nal és 130-cal is lehet közlekedni autópályán. A 60-at simán fel kellene vinni 80-ra.

hbe 2010.01.06. 15:04:15

Általában nem a három sávos szakaszon lenne szerintem indokolt a nagyobb sebesség. Azért van ott három sáv, mert nagyobb a forgalom, tehát kisebb a biztonságos legnagyobb sebesség.

Csumpi Hálidéj · http://www.ezerkecske.hu 2010.01.06. 15:06:07

Azt sem gondolta korábban soha senki, hogy az autópályán a 120-at 130-ra emelik. Ugyanígy emelhetnek rajta még, bár nem feltétlen értek egyet ezzel.

Azért az is jellemző, hogy erre a kérdésre haraptak rá azonnal a kommentelők.

Én inkább az autópályadíj megszüntetésért lobbiznék.

sipike78 · http://www.szabolcsswift.hu 2010.01.06. 15:07:06

Habár szeretek szürcsölni, azért betonkemény tény, hogy már egy ü sör is jócskán befolyásolja az ítélőképességet. Akár nagyivó valaki, akár nem. Ezzel nem lehet és nem is szabad vitába szállni. Ha ittasan okoz valaki balesetet, egész életében filozofálhat rajta, vajon józanon elkerülte-e volna. (Hacsak nem valami kérges lelkű anyahomorító jellemtelen alak az illető.)

Azt furának tartom, hogy ennyiféle szervezettel kell egyeztetni. Habár demokrácia van (papíron), azért így elégg úgy fest a történet, mintha a farok csóválná a kutyát.

Normális útminőséget kéne mindenekelőtt biztosítani, mindenkor, mindenhol. De kurva gyorsan, mert szégyen, ahogy városon és vidéken kinéznek az utak. Mintha pászkát húznának ki aszfalt helyett, tisztára az az érzésem minden egyes építkezéskor. :/ A kritikán aluli kátyúzási eljárást meg ne is említsük.

Az egy vicc, csak éppen nem a jófajtából.

Egyébként szerintem még a mezőgazdasági munkagép vs autó és közút kapcsolatát is érdemes lenne górcső alá venni, mert aratási időszakban reggelente kivillan a szopásjelző, ha van pl. egy csillió km-es előzési tilalom, a traktor meg a kombájn 30-cal imbolyog a sor előtt.Hazafelé meg visszapillantóig lógnak rajtuk a sárcsimbókok, amit menet közben szépen el is hagyogatnak.

Mem a gazdákat savazom, csak e is egyfajta veszélyforrás.

Hogy az érem másik oldalát is nézzük: A kint felejtett 30-as táblákért is megb.nám a felelősöket, ha tehetném. És még lehetne sorolni.

Ja, és vezessék be általános iskolában a kötelező KRESZ-oktatást, de ízibe.

Smaug111 2010.01.06. 15:07:06

Tök jö, hogy a biciklis szembe behajthat az egyirányú utcába - és látom, de mivel a legtöbb egyirányú utca keresztez egy másikat, engem speciel meg piszkosul érdekelne, hogy számára a balkéz elsőbbségadás kötelező(lesz)-e? Vagy arra is lesz nekem kresztábla, hogy biciklisek jobbról többi balról?;-)
Vagy hogy a főutról jobbra nyiló egyirányú utcából kidöngető bicikliek kedvéért kitesznek-e macisajtot (pl Üllöi út) vagy kijöhetnek ész nélkül, hisz "honnan" tudnák, hogy az mi.

detto: az autópályák fölötti világitó ezentúl kötelező jelzést a köv fix tábla automatikusan feloldja-e?

Konrad · http://onlinemarketing.blog.hu 2010.01.06. 15:09:41

@Csumpi Hálidéj (Mk412): "Én inkább az autópályadíj megszüntetésért lobbiznék."
Ennek mi értelme lenne? Ezek a díjak most igazán nem magasak.

hidewatch 2010.01.06. 15:12:04

eloszor is koszonjuk a Miniszteriumnak (nevszerint Arzt Gergely sajtoreferensnek), hogy valaszoltak a kerdesekre, ugy gondolom a legjelentosebb az, hogy a miniszterium illetekese vette a faradsagot, es ilyen reszletesen megvalaszolta a kerdeseket, koszonjuk!

A teljes cikket el lehetne kuldeni a tobbi miniszteriumnak, hogy ime a pelda...

@figyelem: Nemetorszagban altalaban nem a 10-15 eves autokkal, Swiftekkel, 100-al kozepso savban battyogo honfitarsaink vezetnek a korlatozas nelkuli palyaszakaszokon...
Nemetorszagban az autosok nagy resze tisztaban van azzal, hogy hogy kell kozlekedni autopalyan. (es buntetnek is azert, ha a belso savba szol a jogositvanyod) a gond ott is altalaban a bolgar, torok... kamionosokkal van.

sipike78 · http://www.szabolcsswift.hu 2010.01.06. 15:15:33

szerintem inkább a parkolási díjat kellene eltörölni

vagy, ha az nem kóser, akkor keményen foglalják írásba, hogy
1. festést
2. úthibák javítását
3. takarítást
4. őrzést

kutya köteles legyen vagy a tulajdonos vagy a szolgáltató rendszeresen elvégezni.

bankár 2010.01.06. 15:18:09

alapvetően a magyar jog nem tilt semmit - csak büntet

bervas · http://mt10.blog.hu 2010.01.06. 15:22:49

A 130 km/h azért annyi, mert egy útszakasznak van tervezési sebessége, aminek a 80%-a a megengedett max. Hiába jó a sofőr, az autó jobban tudja a fizikát.
A megengedett max. az átlagautóhoz is van igazítva.
Hiába venné be az ívet a Subaru (Impreza) 150-nel, ha közben a mellette levő sávból ráborulna a Subaru (Libero) 135-nél.

robertocrack 2010.01.06. 15:24:28

@figyelem: csak kérdéses lesz sok buta ember hozzáállása:míg Németországban lada szamarával autópályán a türelmes ferraris kivárta míg befejezem, Ausztriában a türelmes porschés kivárta míg az ezeröcsivel befejezem az előzést és nem villogtattak!!!!!!!! addig a buta kis vagy középkategóriás barom(igen ott is nem csak kis hazánkban)levillogtatott.a legszebb az volt amikor Oberwartnál rámentem az A2-es autópályára és levillogattott valami kis szutyok....és elkezdtem (vissza3padlógázpirosigpörget)sietősre fogni és amikor 140-nél már lemaradt akkor behúzta kis farkát és visszasorolt (ja és ezeröcsivel!!!!!) tudod egy kis intelligencia kell a közlekedéshez is főleg ha nagy tempó meg is van engedve(az autósok fele 130 alatt megy fele meg bőven felette, csak a beismerés hiányzik hogy bírni fogja az autó vagy a vezető,vagy nem)

bervas · http://mt10.blog.hu 2010.01.06. 15:24:51

Az autópályán Fehérvártól Pest felé nem azt kellene kivilágítani, hogy "Jobbról előzni tilos", hanem hogy "Jobbra tartás kötelező". Hátha feleszmélne pár huszár a középső és belső sávban. Pláne egy-két erre kihegyezett rendőrjárőrrel megtámogatva.

négykarika 2010.01.06. 15:25:49

@figyelem: bocs, de ez demagogia

szerintem nem.
a közepsö savban üveges tekintettel 120-szal kovalygast nagyon szigoruan büntetnem. veszelyes mindenkire nezve.

malenykij polgar · http://mbybk.blog.hu 2010.01.06. 15:38:29

@Konrad: És mennyit nyernél vele? Szerintem fölösleges ezen rugózni.

hidewatch 2010.01.06. 15:44:15

@bervas: teljesen jol latod!

figyelem (törölt) 2010.01.06. 15:47:30

@négykarika: mármint a az M7-es háromsávos részén?Ebben igazad lehet

figyelem (törölt) 2010.01.06. 15:57:09

@robertocrack: ebben is van igazság
@sipike78: ittas vezetés ügyében következő a véleményem:aki tajtrészegen is vezet, annak mindegy, hogy 0, 00 vagy akár 0, 08 ezrelék a megengedett, úgyis vezetni fog, akár jogsi nélkül is.Viszont akik, csak 1 pohár sört innának, aztán megfújnák-a gyógyszertárban megvehető -szondát és ha a megengedett szint alatt lenne , elindulnának..na, azokkal szúrnak ki.
DE:felesleges ezen vitázni, semmilyen ezirányú módositás ill. sebességhatár felemelés nem lesz, mivel kis hazánkban a PÉNZBEHAJTÁS a lényeg.

figyelem (törölt) 2010.01.06. 16:00:08

@bervas: ez új!Akkor én hogy-hogy nem repülök le az útról immár 24 éve?:))

Csumpi Hálidéj · http://www.ezerkecske.hu 2010.01.06. 16:03:23

@Konrad:

Mondjuk annyi értelme mindenképp lenne, hogy a nagy átmenőforgalommal sújtott települések forgalma, ahol lehet, az autópályára terelődne.

Én ilyen helyen élek. Amíg nem volt fizetős az M7-es, kibírható volt az élet, a pályadíj bevezetése utáni másnaptól azóta is pokol.

Tamás_2 2010.01.06. 16:09:23

@Csumpi Hálidéj (Mk412): azt az autópályadíj eltörlését kicsit gondold azért végig...

R.T. · http://rendszergazda.eu 2010.01.06. 16:12:13

Utakat kellene készíteni!!!
Már a millió kátyú országa vagyunk, inkább ezen kellene elgondolkodni. Sajnos nem tud az ember úgy közlekedni 200 m-es útszakaszon, hogy ne lenne legalább egy az autó épségét veszélyeztető úthiba...

Walter Melone (törölt) 2010.01.06. 16:12:44

@négykarika:

Bizony!

Múltkor arra volt dolgom. Az volt a metódus egészen Budapestig, hogy én érkezem 130-al levillogom, ő lehúzódik, majd én el mellette és be elé.
Nem fogták fel a szerencsétlenek, hanem fogták magukat és visszaálltak a középső sávba 110-el...

sipike78 · http://www.szabolcsswift.hu 2010.01.06. 16:27:00

@R.T.: Én már tervezem a "101 kis kátyú" ill. az "1000 tó utcája" című folytatásos szappanoperámat, amiben a Berényi klán lesz a kivitelező. :)

Konrad · http://onlinemarketing.blog.hu 2010.01.06. 16:27:09

@Csumpi Hálidéj (Mk412): Az Alföldön az M5 mellett ki vannak tiltva a nagyobb teherautók, így csak a személyautó forgalom nőhetett volna, de mivel korábban nem volt pálya, így az is csökkent... Ugyanakkor a pályadíj IMHO jogos, hiszen mégiscsak olcsóbb és biztonságosabb a pálya.

@malenykij polgar: mondjuk legalizálná a helyzetet, ami ott megy. Hmm? :)

sipike78 · http://www.szabolcsswift.hu 2010.01.06. 16:30:20

Kb. 2500 epizódra gondoltam, negyedéves útfelújítási ciklusokkal.

lacza87 (törölt) 2010.01.06. 16:45:21

Teljes alkoholtilalom feloldása még mit nem! TRegyük fel, hogy mondjuk az átlagos emberhez pl.: egy korsó sört számítva belövik a megengedett szintet. Magyarországon azonnal kocsiba ülne a sok idióta hullarészegen. Valljuk be ismerva hazai viszonyokat h ez itt nem megy. Másik dolgo h van ahol valóban engedélyezett egy bizonyos vér-alkohol szintig, de ott, ha balesetet okozol, és kimutatják h ittál bármennyit (azaz akkor már a határérték alatti is számít) akkor többszörös a büntetés is.

lacza87 (törölt) 2010.01.06. 17:03:20

Sebességhatár-emeléshez: pl M30-at biztosan sokan ismeritek, na ott, pláne hétvégére korlátozva a limit megemelése nem nagyon járna szerintem a kockázat növekedésével. A gondot itt megint abban érzem, h Kishazánkban visszaélnének vele, értsd minden egyéb szituációban is gyorsabban mennének. Igaz most is sokan, de a sűrű trafizásnak (kb. 2 éve?) azért van visszatartó ereje.

hha96 (törölt) 2010.01.06. 17:13:39

Jó példa, gondolom, így lett tervezve: M7-ről Kaposvár felé a 67-es út. Egy kb. 10Km-es új elkerülő szakasz, normál 2x1 sáv. Ahol ésszerű, 110-es táblák ki vannak rakva. Amikor először láttam, azt hittem valami baja van a szememnek :))

lacza87 (törölt) 2010.01.06. 17:27:50

@hha96: A legjobb és szerintem alig drágább megoldás amit Skandináviában látni: 3 sáv és váltakozik egyik oldalon 2 másikon 1.

figyelem (törölt) 2010.01.06. 17:35:28

@lacza87: stimt, ezt kellene itt is bevezetni, legyen egy engedélyezett véralkohol-szint, ha pedig valaki így vezetve okoz balesetet, akkor büntessék súlyosabban.Kicsit unalmas már ez a paternalista szemlélet.@hha96: és amikor esetleg 133-al mentél rajta, gondolom akkor sem estél le az útról?:))))

gio · http://www.napiauto.blog.hu 2010.01.06. 17:36:29

@lacza87: ezzel abszolút egyetértek. vagy iszol, vagy vezetsz. meg lehet oldani a hazajutást, érted mennek, tömegközlekedés - vagy nem iszol.

figyelem (törölt) 2010.01.06. 17:37:43

@lacza87: megsúgom egyébként az objektív -felelösség alól már most is van kibuvó.Értsd meg, PÉNZBEHAJTÁS a kulcsszó

xaba99 · http://landf.blog.hu 2010.01.06. 17:38:50

@geris: éltem pár évig fehérváron...
káosz, ami ott van...
aki kimegy az utcára, legyen az autós, gyalogos, kerékpáros, buszos, mind megőrül.
komolyan mondom, budapesten csodás a közelekdési morál fehérvárhoz képest.
állítom, hogy fehérváron több hülye sofőr van, mint budapesten. nem csupán százalékban, hanem darabra is.

gio · http://www.napiauto.blog.hu 2010.01.06. 17:40:18

@Konrad: félő, hogy éppen ezért fogják megemelni őket - drasztikusan :(

a km alapú elszámolással csak egy nagyon kis réteg járna jól, azok, akik mondjuk Bicskéről vagy Mogyoródról járnak be.

xaba99 · http://landf.blog.hu 2010.01.06. 17:41:00

@hha96: az új 710-es úton is majdnem végig (csak az elején meg a végén nem) 110-es tábla van. és jó széles, 3 kocsi is kényelmesen elférne egymás mellett a két sávban. a padka is több mint 2 méter széles.

gio · http://www.napiauto.blog.hu 2010.01.06. 17:43:08

@xaba99: bár ez főleg az autósokra lehet érvényes, a jelentős átmenő forgalom (azaz nem helyiek, nem ismerik a szokásokat) ennek komoly okozója lehet.

Hagalex · http://www.youtube.com/user/Hagalex#g/f 2010.01.06. 17:48:34

@figyelem:

Szerinted! :)
Szerintem meg nem.
Akinek autója van az igenis tudjon róla, hogy mikor, kinek adja oda, és legyen felelős azért (ha már a vezető nem gerinces annyira)amit elkövettek az autójával!

Ez tökéletesen rendben van.
Nem is értem, hogy miért lenne ezzel alkotmányossági probléma.

Arshawsky 2010.01.06. 18:07:35

De azt valaki mondja már meg, hogy az újfajta színű környezetvédelmi plakettek közül milyen színű hajthat be??

gio · http://www.napiauto.blog.hu 2010.01.06. 18:15:14

@Arshawsky: nyilván lesz erre valami sorrend. piros, sárga, kék, zöld. a sárgába behajthat a sárga, kék, zöld, a zöldbe csak a zöld, stb.

khaleeji 2010.01.06. 18:24:35

Kit érdekel a KRESZ?
Ma már nem állít meg a rendőr (aminek örül a jogalkotó, így legalább elkerülhető a korrupció, és a maga a hatalom sem bízik a saját embereiben ), az obvjektív felelősség meg csak arra a néhány lúzerre vonatkozik, akik még magyar rendszámmal furikáznak ;-)

Csumpi Hálidéj · http://www.ezerkecske.hu 2010.01.06. 18:28:55

Be kellett volna vezetni a kisebb fokú szabálysértésekért a botütést.

Míg egy 30e Ft-os bírság az egyik embert hazavágja családostól, addig a másik ingzsebből kirakja.

A botütés mindenkinek egyformán fáj.

És ott kellene végrehajtani mindenki előtt az út szélén. A tátott szájú bámészkodók miatt lelassult kocsisor mellett. Ennek lenne visszatartó ereje.

Bármikor támogatnék egy ilyen elképzelést.

Ti is?

gio · http://www.napiauto.blog.hu 2010.01.06. 18:37:36

@Csumpi Hálidéj (Mk412): hülyeséget kár volna bevezetni :(

lehetne az autó értékéhez képest, esetleg a szociális körülményeket figyelembe véve bírságolni.

lacza87 (törölt) 2010.01.06. 18:55:11

@Csumpi Hálidéj (Mk412): " A tátott szájú bámészkodók miatt lelassult kocsisor mellett."
Ja szuper következménye lenne, a bámészkodó-mozizó sofőrök által okozott balesetek. Komolyabban: ezt jól átgondoltad? Demagógiából ötös, de amúgy nevetséges,a korrupció melegágya ugyanúgy stb.
Igazad van h a differenciálatlan pénzbeli büntetés nem jó, változtatni kell rajta, de nem vagyok benne biztos h a botozás a nyerő.

cikacaka 2010.01.06. 19:01:45

@Smaug111: egy másik cikkben szerepel, hogy minden ilyen kereszteződésben lesz tábla, hogy jöhet balról biciklis

lacza87 (törölt) 2010.01.06. 19:06:24

@figyelem: Itthon nem működne első hétvégén összejönne az egyébként éves baleseti "termés".
Ha sok a közlekedésben a felelőtlen, helyzettel visszaélő idióta (márpedig így van jelenleg), akkor muszáj paternalistának lenned, hogy megvédd a normálisakat. Igaz, hogy így nehezebben "nőnek fel" az emberek. De Magyarországon ezt az alkohol dolgot nem szabad bevállani. Bármilyen kis mennyiségű alkohol növeli a kovkázatot, a farncia,német stb. társadalom úgy döntött, hogy vállalják ezt a többelt kockázatot, illetve elég felnőttek az emberek h ne éljenek vissza vele (olyan angy százalékban.) Nálunk nem ez ahelyzet.

Yaesu 2010.01.06. 19:08:41

Nem úgy volt, hogy az új KRESZ módosítással együtt bevezetik azt, hogy B-s jogsival 125-ös motort
8valami teljesítménykorláttal) is lehessen vezetni?

khaleeji 2010.01.06. 19:17:44

Nálunk nem lehet jövedelem szerint differenciálni a bírságolást, mivel rengeteg dúsgazdag ember él hivatalosan minimálbérből.

Megtanulhattátok volna már, hogy mindig a középosztály szívja meg!
A csórók nem ,mivel nem autóznak, a gazdagok pedig egyrészt megvehetik a drága lézerblokkolókat, másrészt vanuatus vagy liechtensteini rendszámú luxusautókkal közlekednek, így leszarják az objektív felelősséget.

Adót is csak a középosztály fizet, a csóró nem ,mert nincs jövedelme, a jómódúak pedig offshore cégeken keresztül tesznek szert adómentesen jövedelemre, sőt ha liechtensteinben vesznek autót, azon se áfa, se regadó nincs.
Meghát a vagyonadó sem vonatkozik a spanyol villákra, és külföldi rendszámú ferrarikra.

Ráadásul a magyar adórendszer eleve a középosztályt sanyargatja agyon, hiszen havi 500 ezer ft jövedelem felett már nincs tb járulék!
Havi 2 millióból %-osan sokkal kevesebb a közteher, mint havi 400 ezerből.

Hagalex · http://www.youtube.com/user/Hagalex#g/f 2010.01.06. 19:40:39

@gio:
Lehetne.
Úgy tudom, valamelyik északi államban nem is bírságolnak helyszínen. Persze lehet, hogy pici szabályáthágásért pici bírságot adnak, de nagyobbat már nem, azt az adóhatóságon keresztül vetik ki.

Valóban az a baj, hogy nálunk sok a "szegény" vállalkozó, a "szegény" munkanélküli, sok a "szegény" minimálbéren élő. Sok a "szegény", a segélyek mellet másod, esetleg harmadállást feketén vállaló...

...és valóban 2 dologra lenne égetően szükség:
-Magyarországon csak idehaza bejegyzett, idehaza adózó cég működhessen.
-Azért én szívesen venném a rendszeres, nagyszámú vagyonvizsgálatokat is.

Ezek után lehetne beszélni arról, hogy egyformán büntessenek -e?

Szerintem amúgy ne!
Legyenek nagyon kemény büntik. A visszaesőknek meg még keményebb!
El is lehet venni egy jogosítványt!

Amúgy a KRESZ szabályok betartása, a "normális" sebességgel való haladás alanyi jog mindenkinek. Tehát sem a szegénynek, se a gazdagnak nem nehezebb azt betartani.

figyelem (törölt) 2010.01.06. 19:45:54

@Hagalex: pusztán azért, mert az Ab. 3 pontjából kettöt alkotmányellenesnek talált , a harmadikat is, csak erre vonatkozóan 2009. dec. 31.-ig határidöt szabott meg az Ogy.-nek.Aki azonban semmit nem tett, ezt hívják mulasztásos alkotmánysértésnek.De kiskapu így is van, erről anno-de jure-helyesen a totálkár is írt:)
@lacza87:rendben nekem más a véleményem, de tiszteletben tartom a tiédet:)

Hagalex · http://www.youtube.com/user/Hagalex#g/f 2010.01.06. 19:56:55

@figyelem:

Azt én értem, hogy jogilag kifogásolták.
Az erkölcsről beszélek, meg arról, hogy Te nem a csirkefogókat ítéled el, hanem a szabályozást helyteleníted.

Az, hogy valaki nem vállalja fel a tettét, és úgymond alkotmányos jogaival élve jogot sért az rendben van?

Ha erre az állam a nem jogsértőket úgy próbálja védeni, hogy be akarja zárni a kiskapukat, az meg nincs rendben?

Nagyon egyszerű megoldás lenne az én elveim szerint.
Változtatni kell az alkotmányon úgy, hogy alkalmazni lehessen az objektív felelősség elvét.

lacza87 (törölt) 2010.01.06. 20:27:44

@figyelem: Én viszont nem, csak, hogy tiszteletben tartom a véleményed, hanem-amennyiben időd és energiád engedi- az érveidre is kíváncsi lennék.

lacza87 (törölt) 2010.01.06. 20:38:41

@lacza87: nemcsak természetesen egy szó

Rocko- 2010.01.06. 20:53:51

@bervas: a 130 csak megengedett sebesség, nem kötelező. a kötelező a 60.

Rocko- 2010.01.06. 20:55:19

@bervas: meg hát kiírni, h 3 sávos a pálya. mert ugye az elég hülyén néz ki, h egyik irányba 2, a másikba 3 megy. persze, h lekanyarodónak nézik az emberek.

ex-dr. vuk 2010.01.06. 21:01:40

@lamed: Ki mondta, hogy autopalyan 60km/h a minimum kotelezo sebesseg? Ez nem igaz.

37. § (1) Autópályán és autóúton, valamint az azokra való ráhajtásra szolgáló úton [...] csak olyan gépjárművel [...] szabad közlekedni, amely sík úton legalább 60 km/óra sebességgel képes haladni; ezeken az utakon más jármű közlekedése tilos.

Ezert tilos felhajtani kerekparral, segedmotoros kerekparral (ezek max megengedett sebessege 40/50) es trakival.
De senki nem mondta, hogy tenyleg 60 folott kell menned.

ex-dr. vuk 2010.01.06. 21:02:48

@Rocko-: a 60 sem kotelezo. lasd fentebb kicsit. (37. § (1))

Rocko- 2010.01.06. 21:06:18

@sipike78: jah, jogos.

@vuk_: akkor azzá kell tenni.

ex-dr. vuk 2010.01.06. 21:09:09

@Rocko-: Lenne ertelme? Ezernyi oka lehet egy (teher)autosnak lassabban menni (nekunk egyszer a kipufogo adta meg magat es a kocsi nem ment tobbel mint 60). Nem hiszem igy sem, hogy jellemzo lenne a 40/50-nel kocogas palyan... Szoval felesleges lenne.

Sipy 2010.01.06. 22:07:49

@Yaesu: Na ja, be lehetne vezetni, de akkor a B kategória esetén is tessék levizsgázni motorvezetésből. Sok ökör még kerékpározni sem tud, és úgy ülne fel egy olyan eszközre ami akár 120-130 km/h sebességre képes. Persze trikóban, és rövid gatyában, hogyha elesik ne maradjon belőle semmi.

Rocko- 2010.01.06. 22:08:06

@vuk_: "nekunk egyszer a kipufogo adta meg magat es a kocsi nem ment tobbel mint 60"
tehát akkor a KRESZ tudatában szegted meg?

"Ezernyi oka lehet egy (teher)autosnak lassabban menni "
így van. de senki nem mondta, h lenne jogi lehetősége másikat feltartani. lehet menni nem főúton is 60-nal.

butschq 2010.01.06. 22:38:31

le vagyok maradva, de mivan a pontgyűjtögetéssel?

butschq 2010.01.06. 22:40:18

@Sipy:
én simsonnal borultam rövidnagrág rövidpoló strandpapucs, egy életre megtanultam, hogy mit kell fel venni még egy kis simsonra is:D

Smaug111 2010.01.06. 23:07:22

@cikacaka: hurrá, tök jó
csak az nem derül ki, hogy:
1. hogyan néz ki a tábla
2. és ami fontosabb, elsőbbsége is van?
és ami viccesebb, nem csak a bringás jöhet be a módositás után, hanem a menetrend szerinti busz is. arra is lesz tábla?
és elsőbbsége? :-)
amugy ha szembe jön egy baromi nagy busz és nem férünk el, ki fog tolatni?

RCH 2010.01.06. 23:09:24

En azt tartom viccesnek, hogy a segedmotorkerekpar limitalva van 40 km/h sebessegre, mig a bicajos mehet akar 50-nel is :-)

Smaug111 2010.01.06. 23:28:35

@cikacaka: söt. már látom magam elött a kreszvizsga tesztábrát :-)))
biciklis vagy egyirányu utcában szembe hajtasz a forgalommal. a kereszteződésbe (jobbra egyirányú), balról jön egy villamos, jobbrol tolat egy autó, aki a szintén jobbról jövö menetrend szerinti, forgalommal szemben levő busz miatt kényszerült visszajönni. Szemből két az egyirányú utcába szabályosan bekanyarodni óhajtó sárga megkülönböztető jelzést használó lépcsőzetesen haladó hókotró.
KI HALADHAT ÁÍÍT a KERESZTEZŐDÉSEN ELŐSZÖR ? :-DDD

butschq 2010.01.06. 23:30:10

@RCH: és a biciklist letraffizák? vagy azt hogy fogják mérni? hogy büntetik meg? a vérprofin kívül ki képes tartós 50el tekerni? Mari néni? hülyeség az egész. Kb mint segédmotorosnak a 40:
1. ki tartja be?
2. nincs rendszám, mit csinálnak, hogy hajtják be? utánamennek? vidéki srácok megoldják, lefordulnak a határba:D

amúgy az a 40 nem km/h, mert még akkor készült mikor nem volt konkretizálva a km/h, ugye az Si-ben meg az alapmértékegység a sebességnek m/s. Szóval segédmotorosnak 40 m/s. Mivel nincs külön tábla segédmotornak hogy csak 40-el mehet. tyú, sokat kéne még a motorba fektetni, hogy annyival menjen:D

Smaug111 2010.01.06. 23:41:45

@kohlenbrenner: és kötelező lesz a bringán az omh hiteles sebességmérő? különben honnan tudná, mennyivel megy? és rá is csak a =<+15 km/h sebesség-tullépéss estén foganasitott 30 ezerFT bünti lesz? mert akkor sisakban 64-ig jó lesz....

@cikacaka: B kérdés: az előző szitut megfejeljük egy a villamos mellett haladó jobbra szabályosan kanyarodni kivánó autóssal és egy egyenesen haladni kivánó, az álló autó mellett jobbról elhaladó biciklissel :-D

Smaug111 2010.01.06. 23:50:58

aki perveznek érzi a felvetést, pl Bp IX ker, mester u.- liliom u. sarok :-)

Rocko- 2010.01.07. 00:25:39

@Smaug111: akinek a legjobban gyorsul a járműve.

cikacaka 2010.01.07. 00:33:46

@Smaug111:
1. a tábla gondolom olyasmi lesz, mint ami most is jelzi, h elsőbbséget kell adni a bicikliseknek azzal a kiegészítő táblás megoldással
2. az előny részéről már nem tudok mit nyilatkozni, az én logikám szerint jobbkéz szabály van, tehát neki kéne megállni, miután erre külön szabályról nem tudok (még nem néztem meg a konkrét törvényt) ezért gondolom a rendes szabályokat kell (elsőbbségadás kötelező, jobb kéz stb.)
3. a busznak külön buszsáv lesz, tehát a tolatgatós része emiatt nem működik:)
4. a KRESZ példa zseniális, én már akkor kiakadtam, amikor azt kellett kitalálnom, h a körforgalmon egyenesen kersztülhajtó villamossal mit kell csinálni, a kép talán Szegeden készült :p
5. amúgy ötletem sincs az egészről, énis a totalcaros cikkek alapján tájékozódom, de ezt tudom, h vhol szóba került :)

az én felvetéseim egyébként:
- ha a biciklis a jobb oldalra húzódva érkezik a bal kezem felől, akkor, (miután természetesen elöl nincs lámpája) mekkora eséllyel veszem észre a szabálytalanul a sarkon parkoló autóktól?
- a járdán lévő kerékpárúton is előnyt kell most már adni a biciklisnek, azt a legtöbb helyen, h a fenébe kell megtenni, amikor általában egyáltalán nem láthatóak be - most meg már gyorsabban is jöhetnek

+1
- ahol nem lesz tábla ott ugye mostantól soha nem fog szembe jönni biciklis??? lol

combo 2010.01.07. 01:18:36

Az utolsó kérdéssel kapcsolatban a magyar nyelv kétértelműségének vagyunk tanúi. A törvényalkotó nem úgy értette, hogy "gyermekülésben (is) szállítható", hanem úgy, hogy "(csak) gyermekülésben szállítható". Szerencsésebb lett volna a "csak" szó beszúrása a törvénybe. De őszintén szólva én először azt nem értettem, hogy mire gondol a cikkíró, annyira egyértelmű számomra, hogy ezt így kell érteni.

Példamondat: "Robbanásveszélyes anyagot ilyen-olyan táblával megjelölve szállíthatunk."

sipike78 · http://www.szabolcsswift.hu 2010.01.07. 08:36:59

A 26. paragrafus (Sebesség) egyértelműen jelzi, hogy km/óra a mértékegység.

Smaug111 2010.01.07. 09:44:07

@cikacaka:
1) és nem. sima egyébveszély belerajzolt kalapos bácsoval :-) (59/b ill c. kép)
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=97500001.KPM&kif=közlekedés
2) én is ezt hiányolom
3) hehe, az egyirányú utcák jellemzően szélesek:-) életszerűbb, hogy csak nekirongyolnak sárga festékkel, mint ahogy a biciklisávok készülnek újabban...

dhrbikes 2010.01.07. 09:44:12

@kohlenbrenner: A mostani módosításban már benne van, hogy km/h-ban értendő minden sebesség.

fluoride 2010.01.07. 09:57:44

Legyünk már tényszerűek! Németországban nem mindenhol lehet akármennyivel menni, sok helyen kint van a 130as tábla. És a belső sávban 200al érkező luxusatós kolléga beenged maga elé és illedelmes(általában). Ha magyarok is ilyenek lennének és nem balkáni taplók akkor én is megengedném a miniszterek helyében.

És a magyar sofőrök nem figyelnek, lásd mennyi bringást, robogóst ütnek el. Meg kéne nézni hogy nyugaton milyen arányú ez. Ott figyelnek.

Szerintem amúgy a bp-i vezetésnek le kéne tennie végre a voksát valamelyik közlekedési nem mellet. Mert ugye busszal nem lehet menni már 4 napja, kocsival szívatnak (parkolási díj, benzindrágítás stb.), repülővel meg nem tudtam leszállni a Dózsa György úton mert folyton jöttek ugye. Bringával elütnek, a robogó jó lenne mert keveset fogyaszt és kis helyen elfér dehát 1 év alatt 2x ütöttek el úgyhogy letettem róla. Ha meg bringaúton mentem akkor meg beszóltak (!!!) az ott jogtalanul tartózkodó gyalogosok és ez rosszul esett törékeny lelki világomnak.

cikacaka 2010.01.07. 10:43:22

De legalább lesz tábla...
A buszra visszatérve, ott a busz csak a felfestett buszsávban haladhat szembe [újKRESZ 17. § (3) c)]. Egyébként ez már máshol is működik: www.flickr.com/photos/gregraisman/3536708519/in/photostream/ (a kép nem az enyém, találtam:))
Tehát valszeg még néhány parkolóhely megszüntetésével el fognak férni a buszok is az egyirányú utcákban, a körúton is lett hely a bicikliseknek :p Ettől függetlenül nem tudnak olyan helyet mutatni nekem Budapesten ahol ennek komolyabban értelme van jelenleg, ahhoz át kéne szervezni a komplett belvárosi útrendszert, mert most tényleg csak a legkisebb utcák egyirányúak. De akkor persze lehet h normálisan lehetne a városban közlekedni... :)

beszélő 2010.01.07. 10:45:12

Lehet dagasztani a kerékpáros lobbi virtuális érdekeit, de azért be kell látni, hogy a kerékpározás létjogosultságát, műszaki megoldások kiépítésével, biztosításával lehet megnyugtatóan rendezni.
Aki jogi eszközök fabrikálásával azt gondolja, hogy ott is lehet kerékpározni ahol lényegében ez nem biztonságos és csak arra szolgál a jogi keret, hogy ki lesz a balesetért felelős, egyébként a kerékpáros meghalhat - az rosszindulatú sintér.
Jó lenne ha a rendeletek, jogszabályok előkészítéséhez meghívott szakemberek nem csak a díszletek színesítéséhez szolgálnának, hanem javaslataik, észrevételeik meghallgatásra, mitöbb felhasználásra kerülnének.
Ma általánosan jellemző a rendelet alkotásokra a politikai arrogancia, amikor néhány politikus "polihisztor" eldönti, és jogszabályba önti, amit az éjjel álmodott.

WindowsNT 2010.01.07. 12:51:49

Konrad: D1 kategóriára kellene csak eltörölni, mert az autópályának környezetvédelmi oldala is van. Kinek megfizethető szerinted? Ha egy napra veszem igénybe akkor miért fizetek négynaposat? És miért drágább nyáron mint télen? Mert többen veszik igénybe nyáron? Ma már matrica sincs, benzinkúton is online veszed mintha a géped előtt ülnél otthon és úgy vennéd, tehát előállítani való matrica sincsen aminek költsége lenne.

Ha fizetős az autópálya akkor a többség joggal áll elő, hogy emeljék a tempót, szerintem a 160-t nyugodtan bírná, de van egy kis gond, ha figyelembe vesszük pl.: az M6 pályát annak konstrukciós sebessége az ívek (kanyarok) miatt csak 140 km/h, persze ez a megrendelő hibája, hogy nem volt előrelátó és elfogadta a terveket, (természetesen sok egyéb más tényező is van egy pályaépítésnél) persze még így is örülni kell neki, hogy van és nem kell Pécsig döcögni a főúton.

Németországban nem viccből ingyenes a használata, ha eltörölnék akkor nem a régi 7-s úton kellene döcögni lakott területen 30-40-el az indokolatlanul kitett sok lassú jel miatt ami persze többletfogyasztást és = többlet környezetszennyezést is okoz.

Biztonságossá maguk az autóvezetők is tehetnék, ha mindenki a megfelelő sávba közlekedne, németo-ban amikor 2001-ben kint jártam kocsival akkor is a sok csigaházas (lakókocsis) ment külsőben 80-l ja meg a kamionok én meg a belsőben 120-l (120-ra korlátozott szakasz volt), de a mergás megvárt míg ki tudok sorolni és, ha kisoroltam ő elment és utána visszatudtam állni a belsőbe 120-ra, mert kétsávos szakasz volt és nem akartam kétnapos utat az egynaposból.

Szóval a külső és belső sáv közötti iszonyatos sebességkülönbség is igen nagy baj nem beszélve, hogy igen balesetveszélyes is, mert szinte kicentizve kellett besorolni a 80-sok közé, igen sűrű forgalmi helyzetben.

Igen, ha menni akarsz akkor belsősáv, ha nem akkor külső ez a baja a kétsávos autópályának. Egyébként én megyek mindig belsőben és, ha jön valaki akkor kihúzok majd vissza.

Jó jó értem én, de szerintem lassú a 80 és, ha abban a nagy sűrű forgalomban baj lett volna akkor is elkerülhetetlen lett volna egy esetleges baleset, nem beszélve arról, hogy a kamionok rendszerint előzték a csigaházas vontatmányokat.

Ősszel voltunk Harkányba (a 6-os főút "örömeit ki akartam hagyni) (külföldi rokon jött) és az M7-n végig belsőztünk oda vissza nem sok autós volt aki tőlünk 130-140 tartósan gyorsabban ment volna, főleg visszafele, nem is értem miről megy sokszor a diskurzus ilyen blogokon, ha jött egy gyorsabb akkor kihúzódik az ember és, ha elment akkor vissza ennyi az egész.

cso zsi 2010.01.07. 14:02:11

@dhrbikes: A Kreszt is úgy oktatták, hogy a mértékegység nélküli szám az km/h-ban értendő, minden más külön van jelölve. Magasság-, szélesség-, súlykorlátozás.
Aki ezzel a m/s ökörséggel jön, annak vagy nincs jogsija, vagy dobja el rögtön.

A_Föld_a_mi_otthonunk 2010.01.07. 14:10:04

Gyerekülés ügyben:
a KRESZ-ben nem változott a 8. bekezdés és abban a b) pont:
(8) A gyermeket nem kell gyermekbiztonsági rendszerben rögzíteni:

b) ha gépkocsi hátsó ülésén utazik, 3. életévét már betöltötte, legalább 135 cm magas és az üléshez beszerelt biztonsági övvel - testméretéhez igazodóan - biztonságosan rögzíthető;

Tanulság: jó megnézni az aktuális, teljes szöveget, sok meglepő dolgot lehet találni.... meg ismételni sem árt.

net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=97500001.KPM

cso zsi 2010.01.07. 14:16:52

@WindowsNT: 2001 rég volt. Azóta "nemzetközi" lett az autóforgalom Németország, Ausztria és hazánk útjain is.
Holland-belga-francia-spanyol-olasz rendszámmal román és bolgár autósok jönnek-mennek. A német pályán 160-as előzés közben kaptam már levillogást echte némettől, és román rendszámú luxusautócsapat is randalírozott az A1-en, de a rendőr az ugye a magyarra utazott, akinek nem volt kék csík a rendszám elején.
A hazánkon átutazók (két éve folyamatosan hordják haza a német autókat) pályadíjbevételnek jók, tankolni csak a kisautók tankolnak nálunk. A baleseti arányuk igen magas, mert a kb 500 kilométert 3-4 óra alatt akarják megtenni, gondolván, hogy nem alszanak el. Dél-európai kamionosok ugyanígy tesznek, itt nyomják, odakint meg jófiúk, mert nagy a szigor.

Franky4fingers 2010.01.07. 15:34:39

@figyelem:

Viszont egy olyan ország van ahol fényképes igazolvánnyal matt bebaszva is vezethetsz.

(Szent István, Széchenyi, Munyadi Mátyás arcképével többnyire)

dennisthemenace 2010.01.07. 15:47:23

@cso zsi: Miert,mit tudna velem kezdeni,a kulfoldi automban ulve a magyar rendor?

WindowsNT 2010.01.07. 17:53:10

@cso zsi: Hát igen ez igaz, sok a külföldi átutazó, ők tényleg azt hiszik itt mindent lehet, főleg a kamionosok.

cso zsi 2010.01.07. 19:02:39

@dennisthemenace: Osztrák rendőr, osztrák pályán, magyar rendszámú autósokat vegzál...
A többi stimmel.
süti beállítások módosítása