Kérdések a bónusz-málusz rendszerről

  2008. április 25. - Autójogász Címkék: autójogász

A szerzőről még nincs információ feltöltve!

A szerző még nem publikált a Totalcaron

Irány az aszfalt?
2009-04-26 09:05:13

  Milyen quadot lehet közútra kivinni, és a szabályoknak megfelelően közlekedni vele?  Vélemények az azonos

Kiszorítás
2008-12-28 00:43:57

  Egységes egészségügyi határérték megállapítása igen bonyolult, mert sok aeroszolképző anyag már

Nem jönnek…
2008-10-26 00:01:00

  Kimutatták, hogy a 20 éven aluli vezetők okozzák a balesetek 10%-át és a 24 éven aluliak a 25%-át. A

Parkolási amnesztia
2008-08-24 09:14:00

  Lehet, hogy az Alkotmánybíróságon valóban elvérzik a jószándékú, tiszta helyzetet teremtő és a


Pom Pom meséiből megtanultuk, hogy először mindig az örömöt keressük, a bánat meg a szívfájdalom még ráér, ezért először azt foglaljuk össze, ami szimpatikus a bonus-malus rendszerben.

Aki nem okoz kárt, egyre kedvezőbb bónuszosztályba kerülhet a díjtételek jelentős csökkenésével. Aki kárt okoz, annak bónuszfokozata csökken, a díjtételek növekednek. Ez a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás bónusz-málusz rendszerének lényege. A rendszer viszonylag egyszerű és áttekinthető, mégis rengeteg jogértelmezési probléma merül fel és számtalan kérdés érkezik, melyekből a legtipikusabbakat csokorba szedve áttekintjük a biztosítási bónuszfokozat legfontosabb tudnivalóit.

Mikor változik a bónusz fokozat?

A személygépkocsik bónusz-málusz nyilvántartási rendszere szempontjából az első megfigyelési időszak 1991. július 1-jétől 1992. június 30-ig tartott. Ezt követően a megfigyelési időszakok mindig július 1-jétől június 30-ig tartanak. A kárkifizetési szempont: július 1-től június 30-ig terjedő időszak, azonban a bónusz fokozat mindig évfordulóval, vagyis január 1-jével változik. Ahhoz, hogy a szerződés bónusz-malus osztályba sorolása a tárgyévet követő év január 1-jén egy osztályt emelkedjen, a szerződésnek a megfigyelési időszakban legalább 9 hónapig hatályosnak és kármentesnek kell lennie.

Mindegy, ki az üzembentartó szerződő fél: jogosítvánnyal nem rendelkező nagymama vagy kiskorú gyermek, a bónusz az adott üzembentartó szerződő fél személyének változatlansága mellett az adott gépjármű kármentessége esetén emelkedik évről évre. Ha a jármű ideiglenesen ki volt vonva a forgalomból, vagy új autó és év közben lett forgalomba helyezve azt kell nézni, hogy a biztosítási szerződés a megfigyelési időszakban legalább 9 hónapig hatályban volt-e. A legkedvezőbb bónuszosztály eléréséhez 11 év balesetmentes vezetésre van szükség.

Bónusz átvitele következő gépjárműre

A bónuszbesorolás megmarad, és az arra jogosító időtartam folytatódik, ha a szerződés megszűnésétől számított két éven belül új szerződéskötésre kerül sor. Ha tehát eladjuk öreg autónkat, a biztosítási díjakat szépen megfizetjük, az eladást rendben bejelentjük, a biztosítás érdekmúlással megszűnik. Ezt követően két éven belül ha azonos járműkategóriába tartozó járművet veszünk, a korábbi szerződés bónuszfokozatát érvényesíthetjük rá. Ugyanez történik, ha öreg autónkat bontóba adjuk, a forgalomból végleg kivonatjuk és utána két éven belül másikat vásárolunk.

Az azonos járműkategória semmi ördöngösséget nem takar: ha korábban személyautóra szólt a biztosításunk, a bónuszát nem vihetjük át egy buszra, csak másik személyautóra. Az érdekmúlás fontos kulcsszó, mert ha nem így, hanem díjnemfizetéssel szűnik meg a biztosítás, hiába voltunk B10-ben a bónusz átviteléről szó sem lehet, újra A00-ba kerülünk.

Mi a helyzet, ha korábban külföldön éltem és fizettem a kötelező biztosítást?

A „magyar” biztosító - az üzembentartó kérelmére - köteles a másik tagállamban működő biztosító által kiadott kárelőzményi igazolás alapján az üzemben tartó által igazolt időszakot figyelembe venni, és a szerződést az ennek megfelelő bónusz osztályba sorolni. Az igazolás abban az esetben vehető figyelembe, ha tartalmazza azokat az adatokat, amelyeket a hazai biztosítóktól is kapunk, azaz az adott biztosítónál nyilvántartott időszakot, illetve hogy az üzemben tartó a tagállamban működő biztosítóval kötött szerződésének hatálya alatt hány első fizetéssel járó, illetve hány bekövetkezett, de még kifizetéssel nem járó kárt okozott.

Mi a helyzet, ha a járművet idegen személy jogtalanul használta és közben kárt okozott?

Fő szabályként az érintett szerződés vonatkozásában a bónusz-málusz rendszerrel járó előnyök és hátrányok a szerződő üzemben tartó személyéhez fűződnek, függetlenül attól, hogy az üzemben tartó gépjárművét ki vezette. Ettől eltérően azonban ha az adott gépjárművet idegen személy jogtalanul használatba veszi pl. ellopja, és ez a rendőrségen is bejelentésre kerül, úgy a gépjármű jogellenes vezetője által okozott kár a szerződés osztályba sorolását nem érinti. Ezt a lehetőséget értelemszerűen nem használhatjuk ki akkor, ha hozzátartozónk, pl. kalandvágyó nagyfiunk tudtunk nélkül elcseni egy körre a járművet és közben kárt okoz.

Az előzőek alapján meg kell fontolnunk, kinek adjuk kölcsön a járművünket, mert az esetleges károkozásnak a – biztosítási díjban is jelentkező – hátrányos következményeit mindig a szerződő viseli.

A hátrány alóli mentesülés feltétele tehát, hogy idegen személy vegye jogtalanul használatba a járművet és ezt rendőrségi feljelentés is kövesse.

Mi történik a már megszerzett bónusszal, ha szüneteltetni szeretnénk a biztosítási szerződést?

A felelősségbiztosítási szerződés a bejelentés napjától kezdődően, de legfeljebb 6 hónapig szüneteltethető, ha a járművet hivatalosan kivonják a forgalomból. A forgalomból való kivonást igazolja a forgalmi engedély, vagy a hivatalból történő ideiglenes kivonásra vonatkozó hatósági határozat. Újbóli forgalomba helyezéskor az új szerződésre a bónuszfolytonosság átvezethető. A bónuszosztály-emelkedés viszont csak akkor ismerhető el, ha a szerződés a megfigyelési időszakban legalább 9 hónapig fennállt, és kármentes volt.

Mi is fizethetünk a biztosító helyett

Nehéz elképzelni, de elméletben előfordulhat, hogy jobban járunk, ha biztosításon kívül megfizetjük az okozott kárt a biztosító helyett és így bónusz besorolásunk megmarad, ehhez joga van a szerződőnek, hiszen a károkozás után bónuszunk ugyanúgy csökken egy kisebb összegű kárnál, mint egy többmilliós kár esetében. Nagyjából itt ki is fogytunk a jóból, most jöhet, amit nem szeretünk.

Bónusz érvényesítése párhuzamos üzemeltetés esetén

Több olvasónk kérdezte, hogy ha van egy bónuszfokozatos biztosítása és további járművet vásárol, a bónuszt arra is megkapja-e. Erre az esetre azt mondja a jogszabály, hogy ha az üzemben tartó egy adott gépjárműre már rendelkezik szerződéssel és annak hatálya alatt másik, azonos járműkategóriába tartozó gépjárműre is szerződést köt, az új szerződést A00-ba kell sorolni.

Arra a kérdésre, hogy mit tehet a szerződő, ha két autója van és a később megvett autón szeretné a bónusz fokozatot kihasználni, mert az elsőt nem használja, válaszunk az, hogy ez csak úgy lehetséges, ha a régebbi autó biztosítási szerződése érdekmúlással megszűnik, tehát ha a nem használt gépkocsit eladja, vagy végleg kivonatja a forgalomból.

A fentiekhez hasonlóan nem lehet az újabban szerzett autóra érvényesíteni a bónuszt, ha a régebbitől üzembentartói szerződés írásával szabadulunk meg. Így járt egyik olvasónk is, aki autóját üzembentartói szerződéssel próbálta eladni, de mivel így ő maradt a tulajdonos, a biztosítótól nem kapott rá bónusz igazolást, így újabb járművére nem tudta azt érvényesíteni.

Másik olvasónk ésszerűtlennek tartja, hogy kedvező besorolású bónuszával nem köthet meglévő autója mellé szintén olyan besorolású biztosítást, hiszen az elért fokozatot ő érte el és nem az autó. Ezt a lehetőséget a jogszabály zárja ki, mivel ez már nem is kiskaput, hanem nagykaput nyitna a cseles magyaroknak, aminek az eredményeként a B10-es üzembentartó nevén lenne a rokonság összes járműve. Tehát egy adott üzembetartó egy adott gépjárművére lehet a kedvezményt érvényesíteni, azaz a bónusz ha nem sokszorozható, de legalább átvihető. Ha szerződőnek egy időben több gépkocsija is van, a felelősségbiztosítások között nem lehet felcserélni sem az osztályba sorolást. Így pl. a Trabanttal megszerzett B10-et nem lehet kicserélni a Jaguar A00-jára.

Átvezethető-e a megszerzett bónuszfokozat az új gépjárműre, ha az előző jármű a család más tagjának nevén szerepelt?

Gyakran előfordul, hogy különböző okok miatt más vezeti ténylegesen a járművet és más a biztosítás szerződője. A körülmények megváltozása folytán aztán a tényleges vezető szeretné korrigálni a helyzetet és a saját balesetmentes közlekedését bónusszal jutalmaztatni. Erre azonban nincs lehetőség. Semmilyen indokot nem lehet felhozni, a jogszabály egyszerűen kizárja ezt, pedig volna néhány méltánylandó helyzet.

Egyik olvasónk például azt szerette volna megtudni, van-e mód (esetleg méltányossági) édesanyja B10-ének megöröklésére. Az autót a levélírónk vezette balesetmentesen, de a biztosítás édesanyja nevén volt, holott soha nem volt jogosítványa, az autó azért volt az édeanyja nevén, mert mozgáskorlátozott utalványt is felhasználtak a jármű megvásárlásához.

Sajnos nincs ilyen lehetőség, a jogszabály szerint az érintett szerződés vonatkozásában a jogszabály szerint a bónusz-málusz rendszerrel járó előnyök és hátrányok a szerződő üzemben tartó személyéhez fűződnek, függetlenül attól, hogy az üzemben tartó gépjárművét ki vezette”.

Átvezethető-e a bónusz, ha a tulajdonunkban lévő cég autóját saját névre íratjuk?

Egyik olvasónk egy Kft-nek volt tulajdonosa és egyben ügyvezetője. A Kft. rendelkezett egy gépjárművel melyet kizárólagos joggal olvasónk használt, a gépjárműre annak idején személyesen kötötte meg a kötelező felelősségbiztosítást is. A balesetmentes vezetésnek köszönhetően B8 bónusza volt. A Kft-től a gépkocsit megvásárolta és a saját nevére átíratta, ezáltal érdekmúlás miatt a gépkocsi kötelezője megszűnt, majd ugyanannál a biztosítónál az eladás napján megkötötte saját nevére az új felelősség biztosítást. A megkötéskor azt mondták, hogy a B8 besorolása megtartható, majd később közölték vele, hogy A00-ba rakták.

Ennek az az indoka, hogy a Kft. a vezetőjétől, tulajdonosától, képviselőjétől elkülönülten létező önálló jogi személy. Ha a jármű tulajdonosa vagy bejegyzett üzembentartója a Kft. volt, akkor - hiába kötötte Ön a cég nevében a szerződéseket és képviselte a céget a biztosító előtt - nem jogosult igénybe venni a cég által megszerzett bónuszkedvezményt. A kedvezményt a cég vagy jogutódja érvényesítheti, jogutód nélküli megszűnés esetén pedig elvész a kedvezmény. A bónuszra való jogosultságról nem lehet más javára lemondani sem.

Félreértések a bizományba adással kapcsolatban

Ha a gépkocsit adásvételi szerződés megkötésével értékesítik, az eladás napjáig kell a díjat megfizetni. Sokan vásárolnak új gépkocsit a régi beszámításával úgy, hogy a gépjármű-kereskedővel bizományosi szerződést kötnek. A bizományba adással – függetlenül attól, hogy a régi autó árát kifizették, vagy beszámították az új gépkocsi árába – jogilag nem következik be az adásvétel, tehát nem lehet ilyen indokkal a szerződést vagy a díjfizetést megszüntetni.

Másrészt az is előfordulhat, hogy valaki a leadott gépkocsit próbaútra viszi és ennek során okoz vagy szenved kárt. A bizományba vevő nem köthet biztosítást, mert nem ő a tulajdonosa a gépkocsinak. Sokan ezt a szituációt félreértik, azt gondolják, majd az autót átvevő kereskedő elintézi a biztosítós papírmunkát. Attól kezdve nem fizetik a biztosítási díjat, majd később arról értesülnek, hogy a biztosítási szerződésük díjnemfizetéssel szűnt meg. Erre egyébként van megoldás, az ügyfél meghatalmazza a kereskedőt a gépjármű forgalomból való kivonására a bizományosi időszakra, ekkor sem a szerződőnek, sem a kereskedőnek nem kell kifizetnie a biztosítási díjat, de a közúti közlekedésben így a jármű nem vehet részt.

Díjnemfizetés, késedelem – ebből van a legtöbb gond

A biztosított legfontosabb kötelezettsége a díjfizetés – szól a verdikt. A jogszabály szerint ugyanis a biztosítási díj esedékességétől számított 30. nap elteltével a biztosítási szerződés megszűnik, ha az addig hátralékos díjat nem fizették meg, és a biztosított halasztást nem kapott, illetőleg a biztosító a díjkövetelést bírósági úton nem érvényesítette. Ezért figyelni kell arra, hogy a díjfizetés esedékességétől számított harminc napos türelmi idő ne teljen el, ugyanis ha elteltéig sem fizetjük meg díjhátralékunkat, akkor a szerződésünk automatikusan megszűnik.

Fontos tudni, hogy akkor is ez történik, ha a biztosító nem küldött csekket, amin be tudnánk fizetni a díjat! Az évváltás, biztosítóváltás miatti csúcsforgalomban is rendre kiderül, hogy a szerződők tömegesen nem kapnak időben csekket és erre tekintettel a befizetésre türelmi időt sem.

Olvasónk új autójára a befizetési határidőt azért mulasztotta el 6 nappal, mert ebben az időszakban folyt a biztosítóváltás is, a bónusz átvitele miatt folyamatosan kapcsolatban állt a biztosítóval, ahol többször félreinformálták, mit kell tennie, végül a késlekedés miatt felmondták a biztosítását. Később azt mondták neki, hogy sajnálják, próbáljon meg méltányosságot kérni.

Olvasónk ezt készséggel megtette, a pénzt többször is elutalta, amit folyamatosan automatikusan visszautaltak, a történet azzal zárult, hogy felhívták: sajnálják, de A00-ba visszahelyezték. Láthatjuk, a folyamatos együttműködő kapcsolattartás sem elég, ha a díj nem érkezik be. Ebben az esetben feltehetően a biztosító sem hangsúlyozta, hogy a legfontosabb teendő a díjfizetés, a többi részletkérdés, ha túlfizetése lenne, azt úgyis visszaküldik, a bónuszát visszamenőleg is érvényesítik. A jogszabály pedig méltányosságot nem enged alkalmazni, érdekes, hogy olvasónknak ezt tanácsolták.

A következőkben a PSZÁF tájékoztatójából idézek: "A díjfizetés követése egyébként a későbbiek során is kötelessége a szerződőnek, még abban az esetben is, ha a biztosító nem küld felszólítást/csekket, vagy az késve érkezik meg. A biztosítási díj esedékességétől számított harmincadik nap elteltével ugyanis - amennyiben a biztosítóhoz nem érkezik meg a díj összege - a biztosítási szerződés megszűnik. Ennek következményeként a károkozásért a kockázatot már maga az üzembentartó viseli, aki emellett elveszíti addigi bonuskedvezményét is."

Ha a biztosítási szerződés év közben díjnemfizetéssel megszűnik, az üzembentartó ugyanannak az évnek a hátralévő részére fedezetet nyújtó szerződést csak annál a biztosítónál kötheti meg, ahol a szerződése díjnemfizetéssel megszűnt. Bónuszfokozatát elveszíti, ehelyett A00-ba fogják besorolni. Ha a szerződőn ennek ellenére más biztosítónál köt szerződést, akkor az így létrejött szerződés érvénytelen lesz, tehát a jármű biztosítatlanná válik, az okozott kárt pedig az üzembentartónak kell megtérítenie.

A szerződés megszűnését követően esetleg befizetett díj sem a régi szerződést nem aktiválja, sem pedig új szerződést nem hoz létre. A késve befizetett díjat pedig automatikusan visszautalják a feladónak. Célszerű a díjfizetést pl. azonnali beszedési megbízás adásával intézni, mivel így a biztosító az esedékesség időpontjában be tudja szedni a díjat és nem kerülhetünk olyan helyzetbe, hogy nem érkezik csekk és nem tudunk ennek eleget tenni.

Akit a jogszabály még részletesebben érdekel, megtekintheti pl. a kormányportálon, oldalon a jogszabálykereső program segítségével. A jogszabály neve: 190/2004. (VI. 8.) Korm. Rendelet a gépjármű üzemben tartójának kötelező felelősségbiztosításáról.

A bejegyzés trackback címe:

https://belsoseg.blog.hu/api/trackback/id/tr45436931

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

sirkahn 2008.04.25. 14:53:28

Ha párhuzamos üzemeltetésnél nem növexik a "második" jármű bónusza, akkor az azt is jelenti, hogyha szénné török vele mindenkit, akkor sem megyek viszont malusba? vagy hogyan??

SsPL71 (törölt) 2008.04.25. 14:54:28

Az a baj, hogy a több éve B10-ben lévő szerződők nem kapnak semmi kedvezményt.
B10-től magasabb meg ugye nincs.

Potyesz 2008.04.25. 15:04:25

"Az azonos járműkategória semmi ördöngösséget nem takar: ha korábban személyautóra szólt a biztosításunk, a bónuszát nem vihetjük át egy buszra, csak másik személyautóra." - no persze csak akkor számít azonosnak, ha azonos a köbcenti kategória is! Pl ha eddig 1.4-es autód volt, annak a bónuszát nem viheted át egy 1.6-osra...

Sam8888 2008.04.25. 15:41:04

Rohadt szemét pénzéhes k*cs*gök mind!!! Ez senkinek sem jó, csak a b*zi biztosítóknak! Porig kéne égetni mind!!!

kicsi79 2008.04.25. 15:42:56

Potyesz! Ezt rosszul tudod! 1.8-as Astráról vittem át a bonusomat a 3.0-ás Omegára! Csak az a lényeg, hogy személyautóról nem lehet teherautóra átvinni (van teherautóm is), vagy fordítva. Tehát járműfajtánként kell nézni.

Noinfo (törölt) 2008.04.25. 15:44:02

sirkahn: de növekszik, csak ha van egy B08-ad, akkor az második kocsi csak A00 lehet, Egy év múlva B09 és B01 lesz. De nem cserélheted fel közöttük.

karlmann 2008.04.25. 15:46:40

"Célszerű a díjfizetést pl. azonnali beszedési megbízás adásával intézni, mivel így a biztosító az esedékesség időpontjában be tudja szedni a díjat és nem kerülhetünk olyan helyzetbe, hogy nem érkezik csekk és nem tudunk ennek eleget tenni."
Ühüm. Jól hangzik. De mi van akkor ha a balfék UNION biztosító, nem tud egy nyomorult csoportos beszedési megbízást érvényesíteni az OTP-nél?

Mert nekem Januártól-Márciusig minden hónapban csekken kellett befizetnem a lóvét, mert azok az első osztályú tökkelütött bal..aszok ennyit sem tudtak elintézni egymás között. Az az egyetlen szerencse, hogy küldtek értesítést. De mivel a fentiekből az derül ki, hogy a biztosító le..r mindent és nem köteles küldeni semmilyen papírt, csak a zseton jöjjön, akkor most nekem tkp. örülnöm kéne, hogy nem szivattak meg és nem szűnt meg a biztosításom, azért mert nem voltak képesek egymás között megoldani a pénz beszedését.

De kérdeznék is vmit, ha már itt vagyok. Ez a drága UNION biztosító, úgy működik, hogy minden hónap elején, vagy amikor sikerül, küldik a befizetésről szóló igazolást. Én történetesen már most tudom, hogy július 20-án megyek nyaralni külföldre kocsival.Vagyis amikor az augusztusi igazolást küldik nem leszek itthon és csak augusztusban jövök haza. Ha a rendőr augusztus 1-én megállít akkor mit mondjak neki??? Azt, mint Achmed the dead terrorist: "Hello I'm Lindsay Lohan"!

vpeter 2008.04.25. 15:48:01

Én üzembentartóival adtam el a kocsit és át tudtam vinni a bonus-t az újra. Meg kellett várni az év végét és évfordulóra felmondani és kérni, hogy vigyék át az újra.

kicsi79 2008.04.25. 16:00:26

Sam888: Tökéletesen igazad van! 1 rohadt lehúzás az egész! Én azt nem értem pl, hogy miért nem lehet az autó korát figyelembe venni a díj megállapításánál. Meg azt sem, hogy ugyanazért a szolgáltatásért (ha nem okozok kárt, csak annyit kapok hogy van 1 bizonylatom amivel jogosult vagyok közlekedni), miért kéri többszörösét egyik bizosító a másikhoz képest? Miért nem lehet törvényileg szabályozni a díjakat? Pl: most fizetek évi 60 ezret az autómra, de ha máshová átmegyek, lehet akár 150-200ezer is évente!!! Ráadásul a "hatalmas, jófej és európai" Allianz több mint egy évig nem volt hajlandó kifizetni 60 ezer forintot, csak a bírósággal fenyegetőzés után. Ehhez képest az oly sokat szidott olcsó biztiosítók közül a KöBE 60 napon belül szó nélkül elutalta (persze másik kárról van szó) a kikalkulált 372ezret! What a fuck???

Rocko- 2008.04.25. 16:20:17

ott kezdôdik, h a kocsit én vezetem, nem fordítva. hiába vagyok B52-ben, ha egy-kettô-sok M100-as kocsit vezetek. ezt kell megoldani. mindenki saját maga után takarítson.

Kifordított kacagány 2008.04.25. 16:58:34

és mindebből látszik, hogy ezt a rendszert a biztosítók megelégedésére találták ki

noinfo 2008.04.25. 15:44:02
mármint egy év múlva B09 és A00, aztán két év múlva B10 és B01. ugye.

kicsi79 2008.04.25. 16:00:26
már miért kellene az autó korát figyelembe venni?

Kifordított kacagány 2008.04.25. 17:03:13

Rocko- 2008.04.25. 16:20:17
igazságosabb lenne az a megoldás, hogy a személyhez kapcsolódjon a biztosítás, de az sem lenne tökéletes(ugye vannak olyanok akiknek ezer éve van jogosítványuk, de vezetni még nem vezettek a vizsga óta).
természetesen úgy a biztosítók kevesebbet kaszírozhatnának(hogy mást ne mondjak a biztosító balfaszkodása miatti nemfizetéssel nem bukná el senki a bónuszait) és ez nem kívánatos. te sem szeretnéd, ha éhezniük kellene. ugye?

kicsi79 2008.04.25. 17:24:56

Kacagány: Azért, mert a 16 éves Omegámra ha totálkáros lesz, akkor sem fognak annyit fizetni, mint egy új Swift ( :P ) első lámpájára! Holott nekem egy fölső vízcsövem is 14ezerbe kerül (tény, egy GYÁRI sportmotorról van szó), Swift lámpát meg 6ezerért utánam dobják... Ráadásul sokkal több utánajárással tudom csak beszerezni. Nem csak az avulást kéne kalkulálni, hanem azt is figyelembe kéne venni, hogy az ember esetleg szeretné SOKÁIG megtartani az autót. Főleg ha ritkaságról van szó, aminek inkább eszmei értéke van. Miért a piaci érték a mérvadó minden esetben? Miért fizessek annyit én, aki vigyáz a sajátjára (ebből kifolyólag a máséra is), mint aki leszarja, mert ha összetörik inkább vesz egy másikat? Hát lóf..sz a seggébe az összes biztosítónak!!!!!!!!!!

Kifordított kacagány 2008.04.25. 17:44:25

a kötelezőt nem a saját károdra fizeted ezért ebből a szempontból a kor az irreleváns. legfeljebb kockázatértékelési szempontból lehet szerepe(kizárólag negatív elbírálást kaphatsz).
természetesen a biztosító mindenféle módon igyekszik csökkenteni a kiadásait, de az meg szintén nem a járgányod korának a függvénye. egyszerűen nálad az az indok amiért keveset fizet. mellesleg próbálj rá casco-t kötni, majd ott meglátod mennyire figyelembe veszik a korát.:(
egyébként meg azért a piaci értékét nézik, mert a piacról élnek.

Honer (törölt) 2008.04.25. 23:26:41

A személyre szóló biztosítás jobb lenne szerintem(mondjuk lehet hogy nem mindenkinek)! Itt kint elég sok minden figyelembe vesznek a biztosításhoz: korod, mióta van jogsid, hol laksz, mióta élsz az országban, esetleg jártál-e külön vezetéstechnikai tanfolyamra, használod-e a kocsid napi ingázásra a meló és az otthonod között, stb. Ugye aki nincs benne a biztosításba az mondjuk nem is vezetheti az adott autót, de ha valakinek több kocsija van akkor csak hozzá adja a meglévő biztosításához és kész, nem kell kétszer a teljes összeget fizetni mivel nehezen vezeted egyszerre a két autódat...

Rocko- 2008.04.26. 00:14:13

Kifordított kacagány 2008.04.25. 17:03:13
"igazságosabb lenne az a megoldás, hogy a személyhez kapcsolódjon a biztosítás"
úgy tudom külföldön működőképes.
"ugye vannak olyanok akiknek ezer éve van jogosítványuk, de vezetni még nem vezettek a vizsga óta"
és?
"természetesen úgy a biztosítók kevesebbet kaszírozhatnának"
és? biztosító, nem uzsorás. ha pénz kell, menjen uzsorásnak, vagy hivatalosabban fogalmazva bankárnak.
"te sem szeretnéd, ha éhezniük kellene. ugye?"
hát kb. annyi empátium van feléjük, mint nekik felém. :)

Kifordított kacagány 2008.04.25. 17:44:25
"a kötelezőt nem a saját károdra fizeted"
na hát ez az! ez a másik. én fizetek a saját biztosítómnak, és ha balesetet szenvedek, akkor a másiktól kell utánajárni? hát a nagy lónak a himpilimpijét. a biztosító szolgáltassa vissza nekem a pénzt, aztán meg hajtsa be ő a másikon. dolgozzanak meg a pénzükért.

Kifordított kacagány 2008.04.29. 12:22:16

külföldön sok olyan dolog is működőképes, ami nálunk nem. ettől függetlenül én tennék vele egy próbát

elég érdekes módon működne a bónusz rendszer olyanokkal akik nem is vezetnek. bár hozzáteszem, ez a jelenlegi rendszerben is így működik, tehát nem olyan nagy különbség.

amíg a biztosító diktál a törvényhozóknak, addig úgyis minden úgy lesz, ahogy nekik jó.

ezzel az empátiával kb én is így vagyok, de ha ezt leírom, akkor én leszek a csúnya állampolgár, aki nem akar fizetni azért hogy eljöjjön a jólét.(hozzáteszem, hogy a gagyibiztosításokat fizetőket ettől függetlenül elítélem)

ha a te biztosítód hajtja be a pénzt a másik fél biztosítóján, akkor is más kárára fizeted a biztosítást. külön téma, hogy a befizetett összegbe bele van-e építve némi szolgáltatás is.

Rocko- 2008.04.29. 14:11:15

"elég érdekes módon működne a bónusz rendszer olyanokkal akik nem is vezetnek."
miért, most hogy megy? :) vidéki nagymamák kocsijaival rohangál mindenki.
amúgy lehetne szorzó, h ki mennyit vezetett jogsi megszerzése óta.

Kifordított kacagány 2008.04.29. 20:07:32

mint említettem nem olyan nagy a különbség. legfeljebb annyi, hogy azért közlekedik a legtöbb biztosított autó és ha faszságot csinál vele az aki hajtotta, akkor függetlenül a sofőrtől ugrik a bónusza(többnyire az fizeti aki hajtja. én is az apám b10-es autóját hajtottam, amíg élt szegény, ha hülyeséget csinálok, az nekem került volna pénzbe).
a legjobb megoldás az talán, amikor a személyhez és az autóhoz is kötődik a biztosítás. ezt viszont kizártnak tartom, hogy itthon normálisan meg tudják valósítani.

Rocko- 2008.04.30. 10:08:45

külföldi példa: biztosításhoz kapod a rendszámot, és azt teszed fel az autóra, minden használatkor. elvileg van családi opció. a hazai kiskapot nem kell megmutatnom ebben, gondolom.
süti beállítások módosítása