Hogyan számítsuk át pontokra a halmozott szabálysértéseket?

  2008. április 13. - Autójogász Címkék: autójogász

A szerzőről még nincs információ feltöltve!

A szerző még nem publikált a Totalcaron

Irány az aszfalt?
2009-04-26 09:05:13

  Milyen quadot lehet közútra kivinni, és a szabályoknak megfelelően közlekedni vele?  Vélemények az azonos

Kiszorítás
2008-12-28 00:43:57

  Egységes egészségügyi határérték megállapítása igen bonyolult, mert sok aeroszolképző anyag már

Nem jönnek…
2008-10-26 00:01:00

  Kimutatták, hogy a 20 éven aluli vezetők okozzák a balesetek 10%-át és a 24 éven aluliak a 25%-át. A

Parkolási amnesztia
2008-08-24 09:14:00

  Lehet, hogy az Alkotmánybíróságon valóban elvérzik a jószándékú, tiszta helyzetet teremtő és a


Két szabálytalan előzéssel, egy súlyos sebességhatár-túllépéssel és a vezetés közbeni mobiltelefonálással össze lehet szedni annyi közlekedési büntetőpontot, ami után bevonják a vezető jogosítványát.

A hivatalos indokolás szerint a szigorítás hátterében az áll, hogy a korábbi pontozási rendszernek nem volt igazi visszatartó ereje, mivel alig akadt olyan autós, aki a büntetőpontok 2001-es bevezetése óta elérte volna a tizennyolc pontos felső határt, kb. 350-en voltak ebben érintettek. Ugyanakkor legalább félmillió ember szerzett az eltelt időszakban legalább egy büntetőpontot. Az idei évtől azonban szinte minden szabálysértésért dupla annyi pont jár, mint eddig, sőt egy ittasan okozott balesetért, „halmazati” büntetésként összesen tizennégy pontot osztanak ki.

Közlekedési bűncselekményért a jövőben 6 vagy 9 pontot kapnak a járművezetők, a szabálysértések elkövetői pedig 1-5 pontot szerezhetnek. Tudni kell azt is, hogy büntetőpont nem állapítható meg pont olyan szabályszegés elkövetése esetén, amely miatt a bíróság vagy a szabálysértési hatóság járművezetéstől eltiltást, vagy kategóriától való eltiltást alkalmazott.

Egyik olvasónk szerette volna tudni, van-e a rendőrnek mérlegelési lehetősége a pontok kiosztása során. Vele az történt, hogy nem állt meg a stop táblánál, csak balra nézve lassított. Az ő esetében ha csak szimplán az elsőbbség szabályainak megsértése történt, az 4 büntetőpontot ér, ha a szabálytalankodással más közlekedésben részt vevőt hirtelen irányváltoztatásra vagy fékezésre kényszerített, akkor 5 büntetőpont jár érte. A pontok fixek, nincs mérlegelési, méltányossági lehetőség.

Másik olvasónk rossz helyen parkolt, édesapja az üzemben tartó és ő a tulajdonos. Kérdése az volt, mit lehet tenni annak érdekében, hogy a büntetőpont ne az apja nevére kerüljön. A büntetőpontok kiszabása hasonló elven működik, mint a szabálysértési bírság kiszabása, azaz büntetőpontot az kap, akit jogerős határozattal elmarasztaltak.

Mivel a megemelt pontszámokkal gyorsabban ki lehet pontozódni, a korábbi 14 helyett már a 12 pont elérése esetén megkapjuk a hivatalos értesítést, ideje jó útra térni. A legsúlyosabban pontozott szabálysértések továbbra is a gyorshajtás, ittas vezetés, eltiltás hatálya alatti vezetés, az elsőbbség, előzés szabályainak megsértése és a vasúti átjárón való szabálytalan áthaladás.

2008. január 1-től 1-4 pont között pontozni kell a következő, korábban be nem sorolt szabályszegéseket is:

  • irányjelzés szabályainak megszegése
  • bekanyarodási szabályok megsértése
  • megállás útkereszteződésben és az úttestek széleinek metszéspontjától számított 5 méteren belül
  • megállás kerékpársávon, útkanyarulatban, valamint olyan helyen, ahol a jármű a fényjelző készülék vagy jelzőtábla észlelését akadályozza
  • kijelölt gyalogos-átkelőhely előtt megálló jármű előtti elhaladás megállás nélkül
  • jobbra tartási kötelezettség megszegése
  • záróvonal és járműforgalom elől elzárt területen való áthaladás.

 

Közlekedési bűncselekmények után járó büntetőpontok

Tényállás Pontszám
Segítségnyújtás elmulasztása (közúti közlekedés körében) 9
Közúti veszélyeztetés 9
Közúti baleset okozása 6
Járművezetés ittas vagy bódult állapotban 9
Járművezetés tiltott átengedése 9
Cserbenhagyás 9

Közlekedési szabálysértések büntetőpontjai

Biztonságos közlekedésre alkalmatlan jármű vezetése üzemképtelen fék, kormányberendezés esetén

Tényállás Pontszám
Járművezetés az eltiltás tartama alatt 5
Ittas vezetés szabálysértés 5
Sebességkorlátozás jelentős túllépése 5
Az elsőbbség és az előzés szabályainak megsértése alapesetben 4
Az elsőbbség és az előzés szabályainak megsértése, ha ezzel mást hirtelen fékezésre vagy irányváltoztatásra kényszerít 5
Vasúti átjárón áthaladás szabályainak megsértése 5
A közúti közlekedés rendjének megzavarása 4
A közúti közlekedés rendjének megzavarása könnyű testi sértés okozása esetén 5
Engedély nélküli vezetés (közúti forgalomban gépi meghajtású jármű vezetése más kategóriába tartozó engedéllyel, illetve a jármű vezetésének átengedése engedéllyel nem rendelkező részére) 4
Biztonságos közlekedésre alkalmatlan jármű vezetése üzemképtelen fék, kormányberendezés esetén 5
A megengedett sebességhatár legalább negyedével történő túllépése 3
Irányjelzés szabályainak megszegése 3
Bekanyarodási szabályok megsértése 2
Megállás, megfordulás, hátramenet szabályainak megszegése autópályán, autóúton és vasúti átjáróban 5
Megállás útkereszteződésben és az úttestek széleinek metszéspontjától számított 5 m-es távolságon belül 2
Megállás kijelölt gyalogos-átkelőhelyen, valamint a gyalogos-átkelőhely előtt 4
Megállás kerékpársávon, útkanyarulatban, valamint olyan helyen, ahol a jármű a fényjelzőkészülék vagy jelzőtábla észlelését akadályozza 4
A forgalomirányító fényjelző készülék tilos jelzésén való áthaladás 4
A rendőr jelzésének figyelmen kívül hagyása 4
Megállás vasúti átjáróban, valamint a vasúti átjáró előtt 4
Gyalogosok elsőbbségére vonatkozó szabályok megsértése 4
A biztonsági öv, a bukósisak, valamint a gyermekbiztonsági rendszer használatának elmulasztása 2
Kézben tartott mobil rádiótelefon használata 3
Nem megfelelő sebesség alkalmazása (relatív sebességtúllépés) - csak halmazatként alkalmazható; 1
Egyes jelzőtáblák utasításainak megszegése 2
A kijelölt gyalogos-átkelőhely előtt megálló jármű melletti elhaladás megállás nélkül 4
Jobbra tartási kötelezettség megsértése 1
Záróvonal és járműforgalom elől elzárt területen való áthaladás 1

A büntetőpontok törlése vagy csökkentése

Több olvasónkat érdekli, hogy ezek a büntetőpontok csak gyűlnek vég nélkül, vagy egy idő után elévülnek. Hát szerencsére nem számítanak egy életen át, csak a megszerzésüktől számított 3 évig, utána törölni kell őket. Itt is érzékelhető a szigorítás, mivel korábban 2 év volt a pontok elévüléséhez szükséges idő.

A járművezető nyilvántartott pontjainak számát utánképzésen való önkéntes részvétellel csökkentheti. Aki 12 pont összeszedése előtt vállalkozik utánképzésre, annak 9, aki ennél több ponttal áll neki az utánképzésnek, annak 6 pontot törölnek el. Tehát ha előbb jóvá tesszük bűneinket, több ponttól szabadulhatunk meg. Utánképzésre a Nemzeti Közlekedési Hatóság (közlekedésfelügyelet) területi igazgatóságain lehet jelentkezni. Ezek címét, elérhetőségét a www.nkh.hu honlapon megtalálhatják.

A pontok száma azonban utánképzéssel sem csökkenthető korlátlanul, csak évi egy utánképzés után jár a pontcsökkentés. Az sem mellékes, hogy az utánképzés nem csekély mennyiségű pénzt emészt fel, a mindenkori járművezetői pótvizsgadíj értékét szorozzák fel különféle technikákkal, ami alapján végül minimálisan ötvenezer forintos képzési díjakkal kell számolni. Öröm az ürömben, hogy itt is lehet pótvizsgázni, a befizetett pénz nem úszik el elsőre.

Olvasónk kérdezte, hol tudhatja meg aktuális pontjai számát, mivel az a rendőröktől kapott elismervényen ez olvashatatlan volt. A pontokat a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEKKH) tartja nyilván. Elérhetősége: 1094 Budapest, Balázs Béla utca 35., 1450 Budapest, Pf.: 81., Tel.: 06(1) 455-6700. Ez a hivatal automatikusan tájékoztatja a járművezetőket, ha pontjaik száma a 12-t elérte, illetve akkor is, ha a cselekményt a bíróság bírálta el. Hivatalos tájékoztatást küldenek akkor is, ha utánképzést követően csökkentették a pontok számát.

Ha elértük a 18 pontot…

A jogosítványok bevonását, visszaadását pedig a lakóhelyünk szerinti okmányiroda végzi. A pontok száma miatti jogosítvány bevonás gyorsan megy, a KEKKH három napon belül értesíti az okmányirodát, az pedig 8 napon belül meghozza a járművezető vezetői engedélyét visszavonó határozatot.

A visszavont vezetői engedélyt annak leadásától számított hat hónapot követően adják vissza, ha a járművezető igazolja, hogy a vezetői engedély visszavonását követően utánképzésen vett részt, és a vezetési jogosultság egyéb feltételei ( pl. egészségügyi alkalmasság) fennállnak. A hat hónapos időtartamba be kell számítani azt az időt, amely alatt a visszavonást megelőző szabályszegés miatt a vezetői engedély a hatóság birtokában volt. Ha ez az időtartam az eljárás elhúzódása miatt a hat hónapot elérte vagy meghaladta, a vezetői engedélyt az okmányiroda az utánképzés igazolását követően azonnal visszaadja.

Mi történik, ha egyszerre több szabálysértést vagy bűncselekményt követünk el?

A bűncselekmények közül a legmagasabb pontszámmal járó bűncselekményhez rendelt pontszámot 5 ponttal kell növelni, a szabálysértések esetében a legmagasabb pontszámmal járó szabálysértéshez rendelt pontszámot a kisebb súlyú szabálysértéshez rendelt pontszám felével kell megemelni. Az esetleg keletkező töredékpontokat felfelé kell kerekíteni.

Egyik olvasónkat lefülelték, hogy két kiskorú gyermekét nem kötötte be biztonsági ülésbe, áthaladt a piroson és vezetés közben mobilozott. A kézben tartott mobiltelefonnal telefonálás 3 pont, gyermekülés használatának elmulasztása 2 pont, piroson áthaladás 4 pont, azaz összesen 9 pont járna ezekért a szabálysértésekért. Ha a szabálysértéseit egy eljárásban bírálják el, 9 pont helyett a legmagasabb pontszámhoz (4) a kisebb pontszám (2) felét kell hozzáadni, tehát 5 pontot fognak a részére kiosztani.

A bejegyzés trackback címe:

https://belsoseg.blog.hu/api/trackback/id/tr45420995

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Milyen szabálysértésekért jár büntetőpont? 2019.03.11. 07:56:11

A büntetőpont rendszer 2000-ben lépet hatályba a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló törvénnyel, amely a büntetőpont rendszerrel kapcsolatos összes szabályt tartalmazza. Mind közlekedési bűncselekményekért, mind szabálysértésekért lehet b…

Trackback: Milyen szabálysértésekért jár büntetőpont? 2018.07.23. 14:09:57

A büntetőpont rendszer 2000-ben lépet hatályba a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló törvénnyel, amely a büntetőpont rendszerrel kapcsolatos összes szabályt tartalmazza. Mind közlekedési bűncselekményekért, mind szabálysértésekért lehet b…

Trackback: A 156/2009. Kormány rendeletről 2009.07.31. 09:47:33

Valamivel több, mint egy hete írtam egy bejegyzést az 1988. évi I. törvényről, illetve az abban történő változtatásokról. Az írásban olvasható, hogy augusztus 1-től nem lehet majd helyszíni bírságolni aki vezetés közben mobil rádiótelefont használ, nem...

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

The good boy 2008.04.13. 19:37:10

K78v!

Ha jól tudom módosult a jogszabály,hogy hátul 135 cm magas gyereknek nem kell ülésmagasitó, amennyiben a gyári övvel biztonságosan lehet bekötni (azaz nem a nyaka elött megy el az öv).
Egyébként az én lányom 150 cm-es magasságig és 12 éves korig használta az ülésmagasitót, mivel az autó hátsó ülése olyan mélyen van az öv flső bekötési pontjához képest, hogy szerintem még alacsony felnőtt sem tudja biztonságosan használni. Ja a lányom csak 35-36 kiló volt, illetve megértette, hogy ő érte van a magasitó és nem azért, hogy kiszúrjak vele. Igaz, amióta önálló gondolkodásra, cselekvésre képes (kb. 3 éves), azóta tisztába van vele, hogy az autóba beülés utáni első dolog az öv bekötése. Ebből soha nem volt se vita, se szóváltás. Csak magyarázás és hozzászoktatás kérdése - meg persze az, hogy a szüleit sem látja soha öv nélkül.

cso zsi 2008.04.13. 19:41:56

Hiába az automata váltó, a telefonálók nagy többsége bal kézben tartja a telefont, és ez miatt nem/sem használja az irányjelzőt.
Amelyik meg beszorítja a válla és a füle közé, az sok másra sem fog tudni odafigyelni, mert a feje az egyik oldalra, a teste a másik oldalra dől, hogy megpróbáljon vízszintesen látni.
Nincs a telefonálással bajom, csak a máséval ;)
Pedig tudom, hogy a kihangosító/fülhallgató használatakor is más a figyelem-készség, mint ha a mellettem ülővel beszélgetnék.
De Pesten autózva van annyi tapasztalatom/kilométerem, mint a kamionosoknak-taxisoknak, és elég sűrűn érnek hívások vezetés közben.
Az egyszerűbbeket megoldom, a bonyolultabbakat vagy visszahívom, vagy keresek helyet, és leállok.

Lipi1945 2008.04.13. 19:41:57

Volt itt szó a vasúti átkelőkről, hogy miért kell lassítani. Azért mert ha pirosan világít a lámpa akkor biztos, hogy jön vonat, ha fehéren akkor vagy jön vagy nem! És a vonat nem tud megállni ha meglát a sineken, egyébként ebből már volt baleset is, hogy valki átment ill akart átmenni a sineken mikor fehéren villogott a lámpa, meghalt! Persze az hogy a nem használt pályát csak úgy otthagyják táblával lámpával az tényleg idegesítő, meg ha olyan az átkelő hogy jobbról 10km ig balról 7km-ig belátható akkor énse lassítok, de egyébként vasútnál lassítok és körülnézek.
Aztán, akkor ha a belsőben utolérek valakit és jobbról meg tudom előzni, akkor én mit keresek a belsőben? Az véletlenül nem jobbratartási kötelezettség elmulasztása?
matyiKILLER 2008.04.13. 14:06:23
"és ha az utamba kerülsz a közutakon akkor hidd el a helyszínen kicsontozlak te kis köcsög :))"
Hogy fogod felismerni? :)

dr. Rufus 2008.04.13. 19:47:50

Car Fiol!

"Ittas vezetés = tarkó lövés!"

Értelmetlen és nevetséges, hogy ebben a "kurva" országban nem lehet meginni 2 pohár sört! Mindehol lehet Európában. Konkrétan tudom, hogy az Osztrákok és a Németek rendszeresen rajtunk röhögnek, hogy egy pohár bort sem lenne szabad meginnia, amikor átjön mondjuk egyet borkostolni. Még Amerikában sincsen zérotolerancia. Semmit sem olda meg, a baleset függvénye nem egy korsó sör. Ismétlem mégegyszer NEVETSÉGES! Más kérdés: gyorshajtás = azonnali fejbelővés, ha már megállt, ha nem hát szedjék le az útról, mint Amerikában, ne csak kergessék!

misi 2008.04.13. 20:07:43

"és ha az utamba kerülsz a közutakon akkor hidd el a helyszínen kicsontozlak te kis köcsög :))"
Hogy fogod felismerni? :)

Be lesznek kötve a gyerekek.

doombeer 2008.04.13. 20:10:26

Ez egy jó cikk a totalcartól, látszik benn a munka, a szakszerűség és a tájékoztatás szándéka.
Grat.

K78v 2008.04.13. 20:12:26

The Good Boy!

A bekotessel nalunk sincs gond, az az elso! Es mindegy, hogy 2 km-et megyunk, vagy 2500at. De csak ugy megy, hogy csak az oluk van bekotve... :( tudom, hogy nem tokeletes, de a semminel jobb.

vaki 2008.04.13. 20:38:29

Lipi: szerintem itt nem az átjáróban 40-re godoltak, hanem hogy lakott területen kívül már a 3 sávos táblától is csak 40el lehetne menni(ami ugye min 200 méter), na ez az ami szerintem is ökörség.

Ittas vezetés zérótolerancia oké, csak ugyanezt elvárhatnák a biciklisektől is. Errefelé vidéken gyakori a szőlőhegyből hazacikkcakkoló biciklista, akin még jobb esetben láthatósági sincs.

Az ésszerű gyorshajtást meg totálisan felesleges büntizni, szvsz városban mindenki 60-al, azon kívül meg mindenki 100-110el megy.
Sokkal inkább kéne azokkal b*****kodni, akik indokolatlanul feltartják a forgalmat, pl 80-al halad lakott területen kívül, vagy pályán 2 kamion nekiáll egymást előzgetni.

nemértem 2008.04.13. 20:39:52

és az a kedves rendőr hány pontot kapna és kitől, aki pl a minap bp-n a belső sávból próbált letoltni miközben én szabályosan 5x-el haladtam, majd miután ez nem sikerült neki irányjelzés nélkül jobbról megelőzött?

Miner 2008.04.13. 20:50:44

Hát az M7-esen vannak tökfejek elegen! Állandóan a középső sávban mennek és eszükbe sem jut a szélsőbe húzódni. Mindig van gyorsabb autó nálad!
Máshol már tesztelik az 160-as sebességet autópályán. Nálunk meg lassan tólni kell az autókat. Ausztriában mellesleg nem látsz 60-as táblát semmilyen útépítésnél bezzeg nálunk...
Az pohár sörhöz pedig annyit fűznék, hogy már az osztrákok is törvénymódosítás előtt állnak miszerint betiltják ők is az alkoholfogyasztást vezetés közben. Nagyon helyesen.

leBon 2008.04.13. 21:11:55

50-nel megy vki a belső sávban, és feltart. Szabályos, mégis ideges vagyok? És miért? Mert neki semii haszna abból, hogy ott megy, engem viszont feltart. És lehet azért megyek 90nel, mert Tisztelt Vezetőink egy újabb zseniális lépéssel előe nem láthatóan megtoldották +10perccel a reggeli dugóban állásomat.
Másrészt, te azt is biztos tudod a belsőben 50nel, hogy mondjuk nem a gyerekemért rohanok haza, aki épp átesett az üvegasztalon csak a mentőszolgálatunk épp nem ér rá?

Más téma, mobiltelefon: Állok a pirosnál, telefonálok. Arra jön egy rendőr, és a furgonjából el kezd mutogatni, hogy tegyem le. Most ezzel mit kezdjek? Nem neki kéne ismerni a szabályt, miszerint pirosnál szabad telefonálni? Én ezt még így tanultam, de ő gondolom felülírja a szabályokat

csaszu · http://csaszu 2008.04.13. 21:12:42

A multkor Sólyom elvtársat vitték az M1-es autópályán alig 200-al ! Majd letolt a pályáról a sofőr. Ki a felelős?

igor 2008.04.13. 21:19:27

veszek büntetőautót nagy-nagy lökhárítóval, és majd én osztom a pontokat!

gyulakatona 2008.04.13. 21:23:34

A jobbratartásról:Vajon mit csináljon az emberfia ha a többsávos út külső útpályáját
a kamionok szinte használhatatlanná rombolták!? Ha nem akar büntetőpontot törje, amortizálja le kocsija futóművét?A délvidéken a többsávos utak jelentős részén a külsősáv személyautók számára szinte használhatatlan.

neigyunk 2008.04.13. 21:25:44

Nyugodtan lehet telefonálni, csak fogd jobb kézbe.Pár nap alatt megtanulható, hogy bal kézzel válts és ballal csinálj mindent, a jobbot teheted bárhová,vezetés közben nem kell egyáltalán.Ahogy az is könnyen tanulható hogy nyugodtan vezess térddel/combbal fogva a kormányt, ha éppen mindkét kezed kell másra/mert fel kell írnod valamit vagy eszel vagy olvasol.
Hosszú unalamas utakon ráér az ember gyakorolni.Csak jobb lábat és bal kezet használva ki lehet menni a világból, elindulás után nem kell a bal, jobbal kuplungolok.40-50 km-t mentem talán legtöbbet lábbal fogva,előzéssel, mindennel.De tényleg csak unalom ellen.
Figyeltem, vasúti átjáróba utólag jut eszembe, hogy nem is emlékszem hogy most mit is mutatott, mert azt a b..zi km órát nézem hogy nehogy több legyen 35nél.
Aki belsőben 50-el megy, az igenis akadályoz, mert 60felett egy kicsivel lehet menni úgy, hogy még azért nem büntetnek. Tehát nem 50.00km/h a sebességhatár.

uluru 2008.04.13. 21:34:41

okéoké. támogatom,de ki fogja betartatni???
addig, amíg serdülőkorát éli az ország lakossága és a lóerő számít, nem a józan ész és az önkorlátozás és amíg kevés és határozatlan a rendőr, mit akarunk kérem? amikor egyértelmű lehetőségek lennének a gyorshajtások megszüntetésére, szűrésére, legalább is az autópályákon és a notorius gyorshajtási szakaszokon, de csak tökölés van, addig mit akarunk? ki kit néz hülyének, ha 130 a sebességkorlát, mégis simán megy egy átlag családi autó is 160at és ezt sokan gátlás nélkül kihasználják? Miért lehet ilyen autót kapni? Miért nem fojtják le gyárilag?
fel kéne már nőni és egymásra is kicsit tekintettel lenni.
No meg amíg az egész parlament összekacsint és egységbe forr a számla nélküli költségtérítés mentén és Szili Katalinnak az a válasza a parlamenti törvénysértő dohányzásra, hogy kitiltja a kamerákat a parlamentből, addig mit akarunk?? én hülye meg adót fizetek, kiteszem az indexet, bekötöm a gyereket és nagyjából betartom a sebességkorlátokat. Persze én vagyok a balek. hát kapjátok be.

Buksi 2008.04.13. 21:37:40

úristen, mennyi félanalfabéta (pl.: pénzbehalytás, kőrforgalom)... csoda, hogy a KRESZ-könyvet olvasni tudtátok... ha nem fél disznóért vettétek a jogsit.

az alapvető probléma ma kis hazánkban összetett:

1. sok a surmó köcsög az utakon, nulla rutinnal, b#szott teljesítményű autókkal, csökevényes aggyal és "miaqrvaanyádvangeci? megveszlek kilóra/szétverem a pofád!" mentalitással

2. azt is jól pi##án kéne rúgni, aki f#sz módon táblázgat... 40-es tábla ezeréve befejezett útépítésnél, vagy olyankor, amikor a szép, bélkirázós kátyús utat simára felmarják + hétvége van, amikor senki sem dolgozik azon, hogy ez a szakasz új aszfaltot kapjon

vagy: szép, hogy bizonyos utakon többel lehet már menni, mint 90, de kérdem én: pl. a 6-os szép simára aszfaltozott szakaszán, ahol akkora egyenes van, hogy a ferihegyi leszállópálya a fasorban sincs, miaszarér nem lehet mondjuk 110-zel menni? vagy a szekszári 2x2 sávon? he?

3. a rend őrei (tisztelet a kivételnek) köcsögök, és b#szogatják az embert, és ahelyett, hogy példát mutatnának, ők szegik meg elsőként a szabályokat...

de a legnagyobb baj az az agresszió és tirpákság, ami az autósok 90%-át jellemzi: lásd pl. április 7. hétfő, Nagykörút: kersztbe kasul a kereszteződésekben... se a körúti, se a keresztutcai forgalom nem tudott haladni. mindenki dudált, mindenki kurvaanyázott, oszt mi lett? semmi, csak kib#szott nagy dugó.

jahh, és mi van ha elveszik a jogsit? semmi. vezet jogsi nélkül... az ilyet le kéne csukni, illetve adott esetben elkobozni az autóját is. akkor talán páran észre térnének...

csaszu · http://csaszu 2008.04.13. 21:42:52

Buksi ! Pénzbehajtás !!! Nem halytás !

dr. Rufus 2008.04.13. 21:44:31

Miner!

"Az pohár sörhöz pedig annyit fűznék, hogy már az osztrákok is törvénymódosítás előtt állnak miszerint betiltják ők is az alkoholfogyasztást vezetés közben. Nagyon helyesen."

Hiszem, ha látom. Törvénymódosításban nem hiszek. Amíg nem lép érvénybe, addig szépen hangzik, lehet, hogy jó marketing valamelyik kinti politikusnak, stb. Ellenben annál jobban ismerem őket, hogy tudjam, ilyen nem lesz. Majd akkor hozzuk fel őket példának, ha bevezették náluk, vagy akár a Németeknél, ahol a legtöbben autóznak Európában! Ja és még egy, nézzük már meg, hogy a balesetek hány százaléka van ittas vezetés miatt, és az milyen mértékű ittaság miatt! Elképesztően nevetséges szám! Azért mert én nem vezetek egy korsó sör után, addig a vidéki Dorfjugendek eztán is, mint ahogy eddig is a bulihelyről hazamenet felcsavarodnak majd a fára, mert nem egy, nem kettő korsó sört isznak, hanem jóval többet és mellette még egyéb szerekkel is élnek. Nevetséges a zérotolerancia. Ja és ha már itt tartunk a Magyar rendőrség is, mint olyan. 60-70 kg-os 170 cm magas rendőrök akarnak tekintélyt. Válogatni kéne őket, mint németroszágban és Amerikában. Meg persze szolgálni és védeni is kéne, nem csak max. védeni.

stellaz 2008.04.13. 21:47:28

Én egy jó ideje elkezdtem betartanai az 50-es sebesség határokatés azt vettem észre, hogy:
1, sokkal nyugodtabban vezetek
2, simán utolérek mindekit a lámpámál, aki előtte 70-el előzött, sőt fel is tart, mert én lendületből jövök
3, nem okoz gondot zebrán megállni, vagy csak simán lassítva elengedni a gyalogost
4, nem aggódom a bűntetés miatt, röhögök mikor a tarfi előtt előznek
5, amúgy régebben ralliztam, szal szeretek vezetni, lehet venni szakadt versenygépet olcsón, azt lehet nyomatni harmadosztályban, nem a körúton, meg a sztrádán mikor előz a kamion, mögötte megyek, mégis levillognak a faszfejek

Amúgy sztrádán azért nem jó 150 -el menni két sávos esetén, mert egy kamion 80-al eléd ballag, akkor mit csinálsz? Három sávoson oké, ott nem gond.

Pia: iszik vagy vezet. szerintem ez tök egyszerű, sem vezetni, sem inni nem kötelező, de lehet. csak nem egyszerre. szabad ország, szabadon lehet választani. ennyi.

Car Fiol 2008.04.13. 21:47:43

neigyunk!

A sebességhatár 50! Nem nyitok vitát! A kormányt a fogaid közé kellene venni és így mindkét kezed szabad lehetne. Horgolhatnál közben vastag zoknit a munka nélkül didergő lábadra (a balra), azt meg mondjuk -ha ügyes vagy- használhatod cigarettázásra és mobilozásra is... persze zokni nélkül.

gravy_t 2008.04.13. 21:49:43

ilyet szól "pirosnál lehet telefonálni"!!!
váááhhháháháháhááááá

na ez se olvasott még kreszkönyvet!

mukkimakka 2008.04.13. 21:49:55

Értitek a pontrendszert? Én nem, és azt sem, miért a "gyors"hajtás az egyik legnagyobb bűn ebben a "k" országban. Krisztina körúton 69 km/h-ért kaptam januárban 2 pontot+15ezret. Várpalotán meg áprilisban 67 km/h-ért 3 pontot+5ezret. Kérdeztem, hogy nincs hibahatár, v. tolerancia. De 5%, ami a rendőrnek 3 km/h. Szerintem inkább 4, de mindegy. 67-3 a rendőr szerint még mindig több, mint 65, ezért pontot kell adni, mondta. Nekem csak műszaki diplomám van, úh gondoltam nem állok le vitatkozni vele kivonásból, meg százalékszámításból... ja végül lehet, hogy ő is kapisgált valamit, mert a papírra már inkább 69-et írt. Köszi! Szóval miért nincs egy frankó táblázat, amiből ki lehet olvasni mikor, miért, hány pont???!!!!!

Azt csak én vettem észre, vagy más is, hogy Bp-en 10 millánál drágább, vagy 150 lóerőnél erősebb autóknak nem kell első rendszám?? Erre van valamilyen törvény? Szerintem ezeket kellene basztatni, nem engem 60-nál!

És tényleg nem kellene az M7-en a 3 sávból csak a középsőt használni! Németországban ezt büntetik.

vacskamati 2008.04.13. 21:51:14

a magyarok cca. 40%-a még normális körülmények között sem tud balesetmentesen autót vezetni. ehhez még az egyik kezükben fogják a mobilt, mert mindenkit az autóban szokott érni henry kissinger hívása, amit ugye nem illik kinyomni.
árulja már el nekem valaki, miért nem lehet kihangosítót használni? olyan kibaszott drága?? vagy a gyengeség jele?? nem látszik, hogy milyen laza faszagyerekek vagyunk, hogy elég egy kéz is?? tényleg nagyon kíváncsi vagyok.

mukkimakka 2008.04.13. 22:01:16

bocsi, 5%-ra a rendőr kettőt mondott, én meg 3-at, pontosan 67-nél, 3.35. De lehet, hogy ők 50-ből számolják... de a kivonás akkor sem volt kóser. :)

ezahelyzet 2008.04.13. 22:01:45

havernak elvették a jogsiját (eléggé ittasan vezetett, meg talán gyorsan is), bement az X kerületi (x itt változó) rendőrségre és az első szembejövő tagtól megkérdezte, hogy kinél lehetne ezt elintézni, aki mondott egy nevet meg egy ajtót és tényleg el lehetett intézni.
szvsz amíg ez így működik addíg tökmindegy hogy ki miért mire hányat kap.

leBon 2008.04.13. 22:02:28

Tudod mit, akkor nem lehet, én ezt így tanultam a drága Csigavéres oktatótól, hangfelvételem sajnos nincs róla.

Amúgy, szerintem dugóban nyugodtan lehetne telefonálni.

Vki írta, hogy mióta 50nel megy, kevésbé ideges és beér mindenkit a lámpánál. Hát, én kb. 60-70et szoktam menni Bp.-en, és mivel ismerem a lámpákat, meg van (egy kevés) eszem, előre tudom hol nem érdemes nyomni, és simán motorfékkel lassítok. Viszont az igaz, hogy a zöldhullám (már ahol van) 50-re van kitalálva, így nem érdemes lámpától lámpáig padlózni.

gravy_t 2008.04.13. 22:09:01

leBon 2008.04.13. 22:02:28

úgy van a kreszben, hogy kézben nem szabad tartani telefont. abban igazad van, hogy pirosnál állva akár meg is engedhetnék, bár akkor meg nem figyelnél annyira, hogy mikor vált a lámpa.

gravy_t 2008.04.13. 22:11:09

na ha meg az oktatód úgy tanította, az inkább őt minősíti, de azért néha nem árt belenézni a kreszkönyvbe sem :) én is vettem egyet, hivatalos szabályértelmezésekkel, és egész érdekes dolgok vannak benne :D

xrt 2008.04.13. 22:22:35

Én csak azt szeretném megtudni vezetett-e valaha az az ember(vagy emberek) akik a vasúti átjáró előtti 30 km korlátozást kitalálták. Esetleg ült már autóban? *El tudom képzelni nemhogy vezetett, de nem ült még autóban és most éppen komoly kutatásokat folytat mi az az autó. :/*

Rocko- 2008.04.13. 22:25:55

mennyi sok nagyeszű van itt.

tommy 2008.04.13. 22:30:47

ez a baj ha az okatató ilyen baromságokat tanít akkor mit várunk attól a szerencsétlen balaktól aki nála szerzi meg a jogsiját!? akik ennyire a szabályok ellen vannak mit szeretnének?110el városba át a gyalogosátkelön,és ne legyen se pénzbüntetés,se pontozás??mi lenne akkor ebbe az országba káosz.

Sinclair 2008.04.13. 22:32:10

Régebbi gyártású autókról szóló cikkekhez olyan hozzászólások szoktak érkezni, hogy akkor még nem gyűrődési zónák köré tervezték a kocsit, és az milyen jó volt, nem számított a biztonság. Itt meg minden autós téged akar összetörni. Persze biztonsági öv már elég rég óta van, de olvasgatva itt a hozzászólásokat mindenki mindenkit potenciális áldozatként/gyilkosként kezel. Lehet így is, csak akkor nem kell meglepődni egyes más felfogású emberek kommentjein.
Remélem érthető az ellentmondás, fejben tisztább volt :D

vasutas 2008.04.13. 22:32:47

Szerintem 60-nal nagyobb esélyem van átérni a vonat előtt, mint 30-cal... :))
na?

Rocko- 2008.04.13. 22:51:09

Az elsőbbség és az előzés szabályainak megsértése alapesetben 4
www.langlovagok.hu/html/galeria/1918.shtml

Az elsőbbség és az előzés szabályainak megsértése, ha ezzel mást hirtelen fékezésre vagy irányváltoztatásra kényszerít 5
www.langlovagok.hu/html/galeria/1915.shtml

Bekanyarodási szabályok megsértése 2
www.langlovagok.hu/html/galeria/1917.shtml

Záróvonal és járműforgalom elől elzárt területen való áthaladás 1
www.langlovagok.hu/html/galeria/1909.shtml

Biztonságos közlekedésre alkalmatlan jármű vezetése üzemképtelen fék, kormányberendezés esetén 5
www.langlovagok.hu/html/galeria/1903.shtml

Bekanyarodási szabályok megsértése 2
www.langlovagok.hu/html/galeria/1899.shtml

Járművezetés ittas vagy bódult állapotban 9
www.langlovagok.hu/html/galeria/1896.shtml

Záróvonal és járműforgalom elől elzárt területen való áthaladás 1
www.langlovagok.hu/html/galeria/1855.shtml

A közúti közlekedés rendjének megzavarása 4
www.langlovagok.hu/html/galeria/1848.shtml

Vasúti átjárón áthaladás szabályainak megsértése 5
www.langlovagok.hu/html/galeria/1830.shtml

A rendőr jelzésének figyelmen kívül hagyása 4
www.langlovagok.hu/html/galeria/1826.shtml

GONDOLKOZZ!
GONDOLKOZZ!
GONDOLKOZZ!

xrt 2008.04.13. 22:56:10

Aki ötvennel nem látja a piros lámpát (vasúti kereszteződés) hogy látja a pirosat egy normál kereszteződésben. Aki ezt nem tudja miért engedik át a vezetői vizsgán????

Szerintem csak néhány szabállyal van gond mint ezzel. A legnagyobb probléma hogy nincs szerv aki felügyelne erre... Rendőrség? hahahaha

Én láttam például ezt: Egy piroson áthajtó akadályozott egy rendőrautót amikor a rendőr zöldet kapott. A rendőr csak fékezett és továbbment...

Kressz2: ha tényleg lassítani kell 30-ra minden gyalogosátkelő előtt, az tulajdonképpen 30-as korlátozás a legtöbb városban. Szeretném ha kiállna a nyilvánosság elé aki ezt kitalálta. Lassan gyalog gyorsabb mint autóval. LMAO

leBon 2008.04.13. 22:56:20

Továbbra is benne van az emberekben, hogy ezt kell csinálni, mert "ez a szabály". És ha a szabály baromság? Pl., követési távolságot hányan tartanak innen be, Budapesten?
A sebességkorlátozásról meg annyit, hogy ha az ember tudja, hogy pl. mennyivel áll meg később 60ról fékezve mint 50ről (reakcióidővel, meg mindennel együtt) akkor el tudja dönteni, hogy menjen-e 60nal.
Más:
Nálunk az egész környék 30as övezet, elég kevés ember tudja. Pedig busz is jár, sztem a bkv-nak se tűnt még fel. És persze mit játszanak a zsaruk? Kiülnek ide az utcába, és büntetik az embereket 40ért, meg 50ért. Semmi értelme.

Volt már velem olyan is, hogy egy haverommal lementünk balcsira, használt autót nézni. Odafele látunk a szembesávban egy 70es táblát (autópálya), rögtön mögötte pedig csücsülnek a zsernyákok.
Visszafele (2-3óra múlva kb.) se zsaru, SE TÁBLA. Ennyit arról, hogy a biztonságért vannak, nem lehúzásból.

xrt 2008.04.13. 23:00:07

És mielőtt kritizálni kezdenétek. Több mint 20 éve vezetek balesetmentesen, egy büntetéssel (kötelező lejárt lol), átlag 25 ezer kilométer évenként. (nem vagyok hivatásos soför)

xrt 2008.04.13. 23:05:14

leBon igazad van. Erről szól az egész :(

fingerbangs 2008.04.13. 23:08:07

nem sokaig lesz jogsim ahogy ezt olvasom...
verjem bele a faszt
ilyen rohadt agyonszabalyzott mocskos kurva orszagot...

xrt 2008.04.13. 23:51:49

Rocko!

Én tudtam te megmutatod a tutit :DD

De a közlekedési szabályok szigorítása nem hat azok megszegőire. GONDOLKOZZ!!!


Én nem akarok mást csak logikus szabályokat. (pl: aki 50-el nem látja a piros lámpát nem látja amikor 30-megy. :P)

NoGun 2008.04.13. 23:53:43

Olaszliszka után egy elsodort gyalogos után ki tesz különbséget cserbenhagyás és önvédelem között?

xrt 2008.04.14. 00:02:30

NoGun: umm ez a blog a kresszről szól vagy nem?

Balee87 2008.04.14. 00:20:36

matyiKILLER látom intelligencia az megvan... :p

kszabó 2008.04.14. 00:29:24

Tiszta Ávós országgá fejlődtünk vissza a demokrácia égisze mögé bújva, csakhogy a sok agymosott birka semmit sem vesz észre belőle. (aztatat mondjaja a tv) Totálisan megérett az ország a pusztulásra! Amíg ilyen gennyes Lendvaik, Kunczék, Orbánok, Gyurcsányok, Kókák kerülnek hatalomra, mindig ez lesz. Az állam szerepe kizárólag arra korlátozódik h hogyan tudjon levenni pénzel hivatalos formában. És az a sok szarházi mszps, fideszes, szdszes akiknek az anyjuk bárcás kurva volt a Bérkocsis utcában, azok mennek Brüsszelbe, meg Amcsiba nyaldosni a Rotschildék seggét. Gratulálok nekik! Büszkék lesznek az utódjaik rájuk. De sebaj lesz itt rend... Jön egy kis kínai anyag kb. 3 milla, 1.5 milla izraeli „magyar”, és néhány néger polgár Angliából. Persze szerinted nem így lesz, de mondtam én h fogd fel? :D Lesz itt rend ízibe :D

xrt 2008.04.14. 00:29:35

Volt egy látomásom. :xD

A következő bevezetendő kressz szabály: Lassíts 10km/h sebbeségre minden kressz tábla előtt 100 méterrel. (wow környezetvédelem!!)

xrt 2008.04.14. 00:41:51

Még mindig a kresszről beszélünk?

Bálint 2008.04.14. 00:56:20

Kedves Gravy_t,
idézek a hatályos KRESZ-ből:
" A gépkocsi vezetője menet közben kézben tartott mobil rádiótelefont nem használhat. A kétkerekű, továbbá gépkocsinak nem minősülő háromkerekű jármű vezetője menet közben - ideértve a forgalmi okból történő megállást is - kézben tartott mobil rádiótelefont nem használhat."

Szerintem nem egyértelmű a megfogalmazás, de mivel a forgalmi okokból való megállást csak a kétkerekű, illetve gépkocsinak nem minősülő háromkereű jármű vezetőjénél említi, én úgy értelmezem, hogy pirosnál telefonálhatsz kézből. Egyébként én is így tanultam 2 és fél évvel ezelőtt az autósiskolában.
Ha félreértelmezem, javítsatok! Köszi!

Levente 2008.04.14. 00:57:22

Nem értem. Ha veleki vezetés közben mobilozik, átmegy a piroson és gyerekeit sem köti, ezzel 9pontra ad okot. Akkor miért kell neki kevesebbet adni, ha mindezt egyszerre követi el?
Én inkább szozószámot adnék az ilyen felelőtlen vezetők halmozati büntetéséhez.

Annál is inkább, mert a lefülelés esélye igen csekély.

Krisi 2008.04.14. 01:09:30

Ezen az "automata váltós kocsiban mérnem lehet mobilozni, szabad a kezem" eszmefuttatáson jót nevettem. A baj csak az, hogy sokan ezt komolyan gondolják.

Hozzáteszem, hogy kéziváltós kocsit vezetek, városban 90%-ban félkézzel fogom a kormányt, másik a váltón. De ha van valami vészhelyzet, akkor rögtön oda tudok kapni a másik kézzel is, arról remélem senki sem akar vitát nyitni, hogy 1 vagy 2 kézzel lehet-e biztosabban kormányozni. Országúton meg kb fele-fele arányban vezetek 1 vagy 2 kézzel. Ahoz meg elég sok gyakorlat kell, hogy kanyarodáskor elég legyen két kéz (lassítás, visszaváltás, index, kanyarodás, körbenézés - ami kurva nehéz, ha a az ember a válla és a arca közé fogja a mobilt )
Bár a leírtak alapján itt mindenki havonta vezet százezer kilómétert és már 3millió km-t levezetett, termézetesen balesetmentesen.
Muhaha.
Szerintem meg a szervókormányos autókat lehessen félkézzel vezetni, mert könnyebb tekerni a kormányt :)

És tudom, nyomorék lárva vagyok mert nem bírok 100%-osan figyelni miközben mobiltelefonálok a kocsiban.

Biztonsági öv témához meg csak annyit, hogy multkor beszálltam a kocsiba, hogy hátratolassak 2 métert, mert kellett valami cucc a garázsból, és azt vettem észre, hogy egyből bekötöttem magam, a szokás hatalma. Utána magamon röhögtem, hogy ez alatt a 2 méter alatt nagy szükség volt rá, de ez már reflexből jön, hogy beszállok és öv. Ha meg az utasom nem akarja bekötni magát, akkor mondom, hogy jó, ne kösd be magad, de akkor mész busszal. Alap kérdésekről nem nyitok vitát. Hátul is. Ezen szerintem nincs mit magyarázni, a bölcs mondás is igaz:
"lehet, hogy a biztonsági öv akadályoz a szabad mozgásban, de a kerekesszék még jobban"

dark future · http://www.andocsek.hu 2008.04.14. 01:26:54

6-os út bevezető, még akkoriban, amikor a külső sáv reménytelenül szét volt járva, ki volt nyomvályúsodva. Megy előttem a belsőben egy kamion, kb. két kilométeren át folyamatosan. Türelmesen mentem mögötte, egyszer-kétszer dudáltam, villantottam, vártam, hogy mi lesz. Az egyik piros lámpánál aztán kiugrottam a kocsiból, és megkérdeztem a kocsikísérőt, hogy ugyan már mi a faszé mennek kilométereken keresztül kamionnal a belsőben. Erre azt mondja a hülyéje: "mert a külső nagyon ráz, szétjárták a teherkocsik" :-)

No ilyen ország vagyunk mi.

killerböllér 2008.04.14. 01:30:56

A killereket, csontozni és gyakni vágyókat várja a sensei a lakhelyükhöz legközelebb eső dojóban. Sok érdekes dolgot tanulhatnak, és az ott töltött idő után talán másként szólnak majd hozzá az internetes fórumokhoz.

(Imádom olvasni, ahogy egyesek itt írnak, mit csinálnának a másikkal - megnézném őket kesztyűben, fejvédőben. Ja, hogy oda már nem elég a billentyűzet...)

TGV 2008.04.14. 01:49:54

emlekeim szerint keszult egy kutatas arrol, hogy meg a headset sem javit sokkal a mobilozas veszelyein.
Az volt a kiserlet, hogy mobilon beszeltek az alanyok es a vegen kikerdeztek oket az utrol. Akik telefonaltak, szinte semmire sem emlekeztek. Ergo "nem voltak ott". Es nem talaltak nagy kulonbseget a kozott, hogy kezben volt a telefon, vagy headsetet hasznaltak.
Nem ertem, hogy egy mobiltelefonhasznalattal elkovetett piroslampa, az miert nem sulyosbito korulmeny.
Azt sem, hogy a zarovonal atlepese miert a legenyhebb eset, sokkal enyhebb, mint egy iranyjelzo elmulasztasa...

lápi lidérc 2008.04.14. 03:13:17

Krisi 2008.04.14. 01:09:30

;-)
Jó figura lehetsz :-)


killerböllér 2008.04.14. 01:30:56

Én meg kesztyű és fejvédő nélkül :-)
(vannak olyan ágazatok is, full kontaktban, pl. kyokushinkai; de veled egyformán imádom a netes szájkaratésokat :-)

TGV 2008.04.14. 01:49:54
Hát ha engem kérdezel meg, hogy mik történtek az úton, én sem fogom tudni megmondani. Pedig tutira nem telefonálok közben, mert nincs is mobilom (tudom, XXI. század meg minden... volt, de kikapcsoltattam; nem szeretem - mondjuk mindezt úgy, hogy a munkám kb. 15-20 (de néha 50)%-ában, azaz évente kb. összeadva átlagban 2-3 hónapot mobiltelefonokkal foglalkozom :-). És nagyjából napi szinten vezetek, igaz, nem évi 100 ezreket, mert csak Budapesten belül. De azt hiszem, Bp.-en belül 1 km felér egy vidéki 100 km-rel (Miskolcon pl. viszonylag gyakran járok, hát Bp.-hez képest maga a megtestesült nyugalom, 0 forgalommal, Veszprémet, Pécset, Debrecent, Győrt és hasonlókat már nem is említek - azok szinte szanatóriumok vezetés terén :-).
Csak a nem lényeges infók 1-2 perc után kiesnek (sajnos, időnként a lényegesek is - egyre lassabban tanulok pl. nyelveket).

Ja igen, biciklisek, valaki említette fentebb.
Kurvára kellene őket is büntetni. Ma este a barátnőmmel sétáltunk (sötétedés után), és 20+ biciklissel találkozunk, ezek közül 1 azaz egy volt kivilágítva elöl-hátul, a többit gyalog is csak pár méterről vettük észre - autós féktávolságon, de talán még fékÚTon is belül), mert elöl 0 lámpa, hátul 3-nak volt a maradék 19-ből. Láthatósági mellény konkrétan 0 főn. Mindezt olyan utakon, ahol a világítás szar, ellenben autók sűrűn járnak. A saját életük nem ér ennyit?
Egy láthatósági mellény 450 Ft, egy lámpakészlet 1500 Ft.
És ezeknek akkora a pofájuk, hogy az valami elképesztő (Critical Mass - a faszom!). Azt hiszem, nem ártana kiállni az ilyen utakra, és minden kivilágítatnal biciklist felpofozni. Másból nem tanulnak, a rendőrök meg nem büntetik őket.

Rendszámot a biciklikre is! És KÖTELEZŐ KRESZ-vizsgát, kötelező biztosítást, útdíjat és jogsit a bicikliseknek is!

G. 2008.04.14. 05:45:06

Záróvonalon, forgalom elől elzárt területen áthaladás 4 pont, vasúti átjárón áthaladás szabályainak megsértése "ehhez képest csak" 5 pont. Nincs itt valami aránytalansági hiba???
Az a járművezető, aki még nem csúszott 50-60 km/h közé lakott területen, vagy nem hajtott záróvonalon túlra (úthiba, szabálytalan parkoló az út szélén, és még sorolhatnám), az nem is vezet közúti forgalomban.

VISZONT: aki nem lassít le a vasúti átjáró előtt, vagy tilos jelzés ellenére hajt a sínekre, az OSTOBA BAROM, aki veszélyezteti önmagát, az utasait, és a többi közlekedőt is. NEM???

G. 2008.04.14. 05:50:09

És ez csak egy példa arról, hogy T. törvényalkotóink a bársonyszék és a személyi sofőr elérhetetlen és biztonságos magasából, egy tizenéves pékinas jogszabályismeretével és gyakorlati érzékével "jól megreformálják a közlekedést, hogy az mostan aztán marha biztonságos legyen!"
Az egész arról szól, hogy rendőrt nem tudunk az út szélére állítani, csak egyszer egy héten, na de az aztán fél óra alatt hozza be a megyei kapitányság heti költségvetését, plusz a rendőrkapitány és a képviselő urak havi prémiumát...
Erről szól ez, tisztelt hölygeim és uraim...!

Rocko- 2008.04.14. 07:27:26

xrt 2008.04.13. 23:51:49
itt nem tuti megmondásáról van szó, hanem életekről, sorsokról.
a hülye szabályokat elvetem én is, de a többit tartsuk be. és akor kurvára mindegy, mi hány pontot ér.

SGabo 2008.04.14. 08:13:29

Sziasztok!

Egyet értek igazából a fenti szigorításokkal, mert a magyar közlekedési morál elég színvonal mentes... de! szeretném végre azt is látni, hogy ez az egész tényleg a szabálytalankodók visszaszorítására megy ki és nem a pénzbehajtásra.
tegnap 10e Ft plusz három pontot ért az, hogy Tatabánya egyik teljesen elhagyatott ipari zónájában, ahol már a madár se jár 10 éve, vasárnap délután mérnek, mert 50-nel lehet menni. senki nem jár errefelé, szintén nem lakik senki ezen a környéken, akit bármilyen veszély is fenyegethetne. miért nem a lakóövezetekben és a főutcán márnek? mert ott nem lehet félreállítani az autósokat? és itt Tatabányán ez rendszeres, hogy olyan helyeken mérnek, ahol a kutya nem jár...

szóval én emiatt érzem az egészet kicsit unferrnek. megint nem az van büntetve/adóztatva, aki megérdemli... megint??? még mindig! inkább menjenek fel az autópályára agymentes románokat lekapcsolni!

doki 2008.04.14. 08:18:32

Az egy dolog hogy most jobban osztogatják a büntetőpontokat, de vajon mellé ugyanúgy kapják vajon az autósok a csekeket, feljelentéseket? -mert ha igen akkor el kéne dönteni hogy most hogy büntetnek meg, mert tudom hogy ez Magyarország, de egy hibáért több oldalról lenyúlni, ez már több mint nevetséges...

The good boy 2008.04.14. 09:53:33

Egy ideje nem igazán nézem a tv-s autós műsorokat - idő hiánya miatt -, pedig régebben mindet néztem (autómánia, autóvizió, garázs, startautóés persze elsősorban a Totalcart). Pár hónapja véletlenül pont láttam az egyiket (hogy melyiket arra már nem emlékszem, mert tc nélkül már összefolyik számomra a többi, mert egyik 19, a másik egy hiján 20.)a dilettáns müsorvezető az egyik autónál éppen azt ecsetelte, hogy az autónak elég gyenge a fékendszere és a futómű is az, mert "billeg". Erre mit mond az istenbarma: rossz belegondolnia, hogy amikor megy a városban és hirtelen a zebrán lelép elé egy gyalogos, akkor micsoda veszélyes lesz ezzel az autóval, mert alig bírja majd kikerülni!!!!!!!
A k*rva anyját. Úgy kell a "zebrát" megközeliteni, hogy ott biztonságosan meg tudjon állni és ne azon lepődjön meg, hogy egy gyalogost talál rajta.
A másik: kb. 60 hsz-el elötte kifejtettem,hogy szerintem ésszerütlen a vasuti átjáros 40-es korlátozás. Nekem nem a korlátozással van bajom,hanem az irreálisan kis sebességre és a távolságra. Én alapból leveszem mindig a lábam a csikos táblánál és motorfékkel gurulok át a sineken (addigra kb. 90-ről 60-70-re lelassul a gépsárkány). Ez a sebesség szerintem bőven elég, hogy szétnézzek, nem jön-e véletlenül a fehér fény ellenére az M63-as. Gyorsabban amúgy sem lehet átmenni a magyar vasuti átjárokon a nagy szintkülönbség miatt komolyabb futómű sérülés nélkül.
A telefonálásról: Nekem van bluetooth kihangositó az autóban, de hamar észrevettem, hogy az ember ugyanúgy nem figyel az útra, mintha kézben lenne a telefon. Egyszerűen kiesik néhány méter és tábla. Igaz itt legalább marad két kéz a kormányon. Ezek miatt én a telefont csak akkor veszem fel vezetés közben, ha tényleg fontos hivás jön (mondjuk ensz főtitkár, dalai láma, esetleg nato főparancsnok:). Pedig jó felfogóképességű értelmes ember vagyok.
Egyébként meg a múltkor véletlenül ránéztem az egyik áruházban az utolagosan berakható bluetooth kihangositókra: 20.-25.000 ft-ért már igenjó minőségűeket lehet kapni. Ha már alaki olyan fontos, hogy mindenképpen a kocsiba hallózik, akkor a sokmilliós autóár mellett ez már tényleg a semmiség kategória, bár amikor a téligumira sem marad keret a hitel után, akkor mit várhatna az ember fia.

PRÉRIFARKAS 2008.04.14. 10:14:05

Csak kíváncsiságból megpróbáltam, mennyin áll a mérlegem. Az említett 455-6700-ás számon nem tudtak felvilágosítást adni. Átirányítottak a 432-1753-as számukra. Persze ez állandó jelleggel foglalt, most vagy ennyien kiváncsiak, vagy csak ismét 1jó magyar hivatallal van dolgunk.

randomuser1 2008.04.14. 10:55:08

én aszittem a szélső sáv kizárólag a buszok , traktorok, teherautók és offroadozásra izguló terepjárósok kedvéért fenntartott rész, személyautóval, közlekedésre csak és kizárólag a belső sáv alkalmas :(

a 2008.04.14. 10:55:58

Az agymentes románokról jut eszembe: Mostanában elég sok van belőlük, és az igaz, hogy uniós tagságot kaptak, csak észt nem. Körülbelül úgy közlekednek, mint az indiaiak. Indexet nem tudják, hogy van-e a kocsin, és ha véletlenül rájön, hogyha mozgat egy kart a kormány mellett, akkor érdekesen pislognak a lámpák, véletlenül sem jókor kapcsolgatja… ( körforgalomból kifele menet pl. még sosem láttam, hogy indexelne. Olyat igen, hogy bejött a másik autó elé, mert az nem jelzett, hogy kimenne, és nem is ment ki. Lehet akkor felrémlett benne, hogy a körforgalomban nem csak egyenesen lehet menni, de ez nem biztos! )
Amikor a kocsit vette, megmutatták neki a szalonban, hogy mennyi lámpa van a kocsin, sőt még ködlámpa is, amit ott fel is kapcsoltak, és azóta sem tudja lekapcsolni. Bár szerintem nem is látnak, mert őket nem zavarja, hogy a szembejövő szintén vakítja a ködlámpájával…. ( Ez magyarázná azt is, hogy miért közlekedik úgy ahogy. ) Nyáron fényes nappal, még a jobbik eset, de este elég zavaró a fölösleges ködlámpa. Ha folyamatos kocsisor halad az úton elkezdi előzni az egészet, nem törődve a szembejövővel. Vagy esetleg egyesével előzget, és ilyenkor fékezve vág be mindenki elé, akit megelőzött, fékezésre kényszerítve a kocsisort. Ja ha véletlenül beleszaladsz, az előtted haladóba miatta, akkor a törvény teljes szigorával, és büntető pontjaiddal lesújt rád, mert mért nem tartottál megfelelő követési távolságot. ( Ha tartasz, akkor bevág eléd, mert van hely…. ) Hangsúlyozom folyamatos kocsisorról van szó, amikor esélye sincs a gyors haladásra. Ha véletlenül egy ilyen parasztot ( bocsánat: birkapásztort, vagy pacular-t, kinek hogy szimpatikus ) megfog az útszéli nyárfa, vagy a szembejövő bukaresti kamion, és a helyszínelés miatt lezárják az utat, a várakozó kb. 200 autót csak az aradi rendszámú Audi A 6-8-al ( 10-12 nekik ilyen is van ) érkező aradi rendőr előzi meg, mert jól tudja, hogy a magyar rendőr nem tud vele mit kezdeni. Kap egy csekket, akkor mi van? Ha nem fizeti be történik valami? NEM !!!! Büntető pontot nem is tudja, hogy mi az, mert a külföldinek nem jár. Általában csak forgatja a szemét, hogy ő nem érti mit mondanak, arról meg végképp fogalma sincs, hogy mi a probléma. A rendőr próbálkozhat angollal, némettel, olasszal, urduval, nem fogja érteni. Ha a rendőr románul mondja neki a mondókáját, azt sem érti….. Ő a Galat-i nyelvjárást beszéli, ami nem is hasonlít a Bucuretsti-re. Ha véletlenül egy balul sikerült manőver után pofánverik a következő lámpánál, akkor be tud menni a rendőrségre, és hibátlan német, vagy angol kiejtéssel, esetleg a magyart törve elő tudja adni a sérelmét ugyan az a román…. ( Aminek hatására természetesen vizsgálat indul…. ) Szóval szigoríthatjuk a pontrendszert, nyilvánvalóan a magyar jogsit kell elvenni a sok külföldi kell ide, mint egy falat kenyér. Sok hasznot hoznak az országnak? Útdíjat nem lehet bevezetni, csak autópálya díjat, mert ez így „Uniós”. A románoknál a határon kell venni egy matricát minden autósnak aki belép az országba, a kocsi környezetvédelmi besorolásától függően néhány EURO-ért. Mondom mindenkinek ! Nálunk ez nem „Uniós” a románoknál igen. Ők szabadon értelmezik az Uniós előírásokat. Na ja, majd kizárják őket az unióból… Ugyan már, nem azért vették be őket…. ( Igaz nem is a fejlettségi szintjük indokolta… )
Mondjuk, ha a magyar politikus tenné ezt lehet rögtön össze f…ná magát. A román meg legfeljebb azt mondja, nem jött össze és kész.
Ha valaki nem hiszi a leírtakat, járjon utána Szeged – Nagylak között a 43-as úton, tetszésszerinti időpontban…..
Ui.: Már olyat is láttam, hogy a sorompó rácsukódott a román kisbuszra a vasúti átjáróban…..
Bár ez már csak hab a tortán…
Gondolom senki olyan nem olvassa aki tud valamit tenni ez ügyben, de hátha valaki olyan olvassa, aki ismer valakit, és az elmondja valakinek, aki tovább meséli másvalakinek, és eljut ahhoz akit illet., és nem csak a magyar sofőrre sújtanak le a büntető pontok, hanem minden egyes közlekedőre….

randomuser1 2008.04.14. 11:00:48

románban pl, befele indexelnek körforgalomban, és kifele nem, ez van a helyi kreszben, de cserébe egész ügyesen és szabályosan használják 2 sávban, amire hazánkban nincs példa...
ködlámpát azért használnak mert románia kicsit nagyobb mint kis hazánk, sok hosszú úttal, ahol esetenként kilométereken át nincs lakott település, ezért ha szembejön, messzebbről észreveszed....

randomuser1 2008.04.14. 11:04:22

ja, és tőlünk keletebbre(délebre, északabbra, nyugatabbra, stb) szélesebbek az utak, ezért, ha vki folyamatosan előz egy kocsisort, akkor kicsit lehúzódva esetleg 3 autó is elfér egymás mellett.
a paraszt románok nem is fogják fel hogy a civilizált magyaroknál nincs útpadka és a sávok pedig lovaskocsira vannak kalibrálva a 19 század óta.

SGabo 2008.04.14. 11:28:57

körforgalomról jut eszembe:
voltunk jóbarátainknál Írországban. azt mondják az írek nagyon rossz sofőrök. saját maguk szerint. Dublinban minden évebn bedobnak mindenkihez egy ilyen kis füzetet, amiben összefoglalva benne vannak az alapvető kresz szabályok, mit hol hogyan kell csinálni. csak úgy ismétlésképpen.
náluk például a körforgalomba behajtva mindkét irányba lehet indexelni. ha az első kihajtón kimész, akkor balra (a fordított közlekedés miatt ugye), aztán ha a másodikon, akkor semmi, de ha a ahrmadikon vagy annál többediken, akkor jobb indexet vagy köteles használni már a behajtáskor, hogy számítsanak arra, mikor óhajtasz kimenni a játékból. annyira hozzásoktam a logikához, hogy mikor hazajöttünk én is automatikusan raktam az indexet balra a körforgónál... :))))

Bálint 2008.04.14. 11:44:20

"románban pl, befele indexelnek körforgalomban, és kifele nem, ez van a helyi kreszben"

Ez mondjuk valami hatalmas baromság.

"én is automatikusan raktam az indexet balra a körforgónál..."

Engem meg napokig gyötört, hogy vajon a kedves, balra indexelő sofőrtárs vajon a körforgalom virágágyásába szeretne-e becsapatni...
Egyébként Siófokon láttam ilyet: január első hetében, a frissen leesett hó miatt remekül látszott valaki "lustasága": minek a körforgó, gondolta ő, nyílegyenesen áthajtott a betonberakásos virágágyáson, amit hó lepett el, így a keréknyomok ottmaradtak...

Kifordított kacagány 2008.04.14. 12:30:05

egyre szarabb lesz itt élni. és nem a szigorítások miatt. ésszel lehet és kell is szigorítani. a probléma az, hogy mindezzel párhuzamosan nem teszik közlekedhetővé az utakat. csak próba képpen autózzatok egy 50-60 km-t városban és közúton egyaránt. számoljátok hány szabálysértést követtek el ezalatt. egyszerűen lehetetlenség úgy közlekedni sok helyen, hogy ne sértsük meg a szabályokat.
és igen, ezek a szigorítások mindaddig csak arra jók, hogy minél több pénzt húzzanak ki a zsebünkből, amíg pl egy felfagyott útburkolat javítása abból áll, hogy kiteszik a 30-as táblát, vagy amíg olyan vasúti átjárók vannak amik 20 éve használaton kívüliek, de a táblákat azért kinthagyták(itt persze büntetnek is) és még lehetne hasonló dolgokat sorolni vég nélkül.

andd 2008.04.14. 12:52:47

a szemét rendőrt ki büntetni meg, mert áthajt a piroson megkülönböztető jelzés nélkül, vezetés közben mobilon besszél, megfordul a záróvonalon stb.
mert ugatni és büntetni tudnak ezért, ha az állampolgár tesz...

ColT 2008.04.14. 13:07:48

Vasúti átjáró :
Amerre én járkálok (Baranya, Somogy, Tolna) tlán ha 1 olyan van amin át lehet menni 40-nel úgy hogy ne szakadjon szét a futóműved.

Többek között sokan azért szoktak lassítani az átjáróban (nem csak azokban amikben vonat is jár, hanem ott is ahol tudja hogy nem) mert nincs kedve futóműfelújtáshoz / új felnikhez.

Én pl. lelassítok, mert sz*m le hogy más hogy veri szét a kocsiját, de nekem belátható időn belül nem lesz pénzem másikra.

Krisi 2008.04.14. 13:33:54

lidérc:
"Rendszámot a biciklikre is! És KÖTELEZŐ KRESZ-vizsgát, kötelező biztosítást, útdíjat és jogsit a bicikliseknek is!"

Muhaha :)
Sőt, rendszámot a gyalogosokra is! :D

A kötelező kresz vizsga az érthető, de ha az autósok 80%-a nincs tisztában a szabályokkal - pedig elvileg tanulta - akkor minek? Ráadásul szabályosan biciklizni életveszély, ezt nap mint nap tapasztalom. Autózni is.
A kötelező biztosítás szintén jogos, de azt már kevesen tudják, hogy ha pl. a lakásbiztosításban van felelősségbiztosítás, az vonatkozik a biciklivel okozott kárra is, bár általában fordítva szokott lenni a dolog.

Útdíjat meg szivesen fizetek, ha arányos a gépjárművekkel (a kéttonnás terepjáró fizet X forintot évente, számítsd át a 12 kilós országútimra, azt az évi max 1000 forintot vígan befizetném :) Teljesítményadó is szóba jöhet, testnevelési igazolással :) Ha kinyomsz 70 kilót fekve, akkor más kategória vagy :) Mert egyértelműen a 80 kilós biciklista teszi tönkre az utakat, nem a kamionok vagy az időjárás :)
Mellesleg az utak mindenki adójából épülnek, nem csak az autósok által befizetett adókból. Azért, mert a benzin jövedéki adóját nem lehet elcsalni, attól még nem feltétlen fizet többet egy autós mint egy biciklis.

A kivilágítatlan bicikliseket meg hidd el, jobban utálja a többi kivilágított biciklis, mint az autósok. Annyira hülye legyen valaki, hogy városban nem világítja ki magát, amikor nappal sem veszik észre, ááá, sok idióta. Szóval az összes kivilágítatlan biciklis monnyonle.

Jogsi helyett meg elég lenne normális kresz oktatás az iskolában (ráadásul sok biciklisnek - mint pl nekem - van jogsija)
A láthatósági mellény városban meg olyan, mint éjszaka a reflektor: nem kötelező, de erősen ajánlott.

Témához kapcsolódva pedig még annyit fűznék hozzá, hogy nem lehet minden körforgalomban és sarkon rendőr (ha meg ott van akkor az a baj, ez már olyan mint nyuszika és a sapka esete), ezért abban bíznak sok inteligenciával megáldott vezetőink, hogy majd a pénzbüntetés visszatartja az embereket. De aki eddig is megúszta, az most is elsétál büntetlenül, akit meg eddig is basztattak egy kiégett bal hátsó helyzetjelző miatt, azt most is fogják. Szóval üdvözlök mindenkit a való világban, gyengék elhullanak, erősebb kutya baszik, dzungel van itt váhz, farkastörvényekkel.
Najó, azért nem ennyire apokaliptikus a helyzet, de közelítünk hozzá.

"Nem az a baj, hogy nyakig vagyunk a szarban, hanem hogy lötyögtetik" :)

EBL 2008.04.14. 13:48:27

"Egyik olvasónkat lefülelték, hogy két kiskorú gyermekét nem kötötte be biztonsági ülésbe, áthaladt a piroson és vezetés közben mobilozott."

A jó édes anyját! Azon izgul, hogy hány pontot fog kapni, miközben a saját gyerekei életét viszi vásárra. Én gyerekekenként 2 pontot+100000 Ft büntit, a mobilozásért 3-at+100000 büntit, a piroson való áthajtásért 4-et+300000 Ft büntit adnék. Azaz 600000 Ft+11pont, és adjon hálát az istennek, hogy nem loccsant szét a gyerekei agya a szélvédőn. Én azt mondom, hogy mindenki azt csinál, amit akar, amig nem más faszával veri a csalánt. Aki pedig a saját gyerekeit veszélyezteti, az nem érdemli meg, hogy családja legyen.

rooster 2008.04.14. 14:11:40

Na, végigolvastam az egészet :).

A sok hülyére nem reagálok...
Mások is megírták már, de egy kicsit élhetőbb rendszer kellene. Én szabálykövető vagyok, egyedül a sebességhatárokat nem (mindig) tartom be, de lakott területen semmiképpen sem vagyok mérgezett egér (pl. 50 helyett max.(!) 60) és másokat NEM veszélyeztetek. A gyorsabbat, motorost próbálom segíteni, elengedem. Autóbuzi vagyok, imádok autózni (még dugóban is)feleslegesen minek hergelném magam?? (persze ez a sok önjelölt kamikaze miatt nem mindig tartható sokáig - az állandóan vérgeci kis százalék miatt idegbeteg mindenki, ők gerjesztik szerintem a legtöbb indulatot, ami miatt élhetetlen a közlekedésünk: mindenki mindenkinek az ellensége lett az utakon. Őket kellene drasztikusan büntetni, mert ők veszélyeztetik is a többi közlekedőt, nem csak élvezik az autózást... persze ez utópia, bilibe lóg a kezem...) Én átegendem a zebránál várakozó gyalogost, ami nekem természetes, de másoknak nem: állandóan majdnem felöklelnek hátulról, mutogatnak, kikerülnek(!), stb. De a zebra előtt 30-ra lassítással kevéssé értek egyet: 1. ha jól figyeltem, nem szerepel benne, h. gyalogos áthaladására ESÉLYES időszakban, vagy hajnali 3-kor is, kihalt úton... 2. a "szakértői" vizsgálat szerint 30km-es tempóról 20m-es biztonságos féktáv kell, ami erős túlzás.

És a régi mese: a rendszám nélkül autózókat kérem kiszedni a sorból! Bp-en lassan minden tizedik autón nincs elől rendszám, nem hiszem, hogy a zsaruk nem látják, h. éppen ilyen autó van mögötte. Csak nekem tűnik fel? Tudtommal nem mehet a forgalomba rendszám nélkül...

És ami nekem a legjobban fáj, az örök téma: tényleg ott húznak le minket, ahol csak lehet: az autó árában, a benzinben, egyéb költségekben rengeteg adó van, aminek egy részét az utakra kellene fordítani. Egyszerűen röhej, hogy szinte semelyik út széle nincsen felfestve, és persze 15 cm padka van. Este, ha szemből is jönnek, kutya faszát sem látni! Jó esetben a középső elválasztó vonal még látszik valamennyire, amíg le nem esik az eső, mert onnantól vége mindennek. Fogalmam nincs, h. mennyibe kerülne az útkezelőnek pl. 1km hosszan esőben is látszó felfestést produkálni (tudja valaki?), de jó lenne, ha nem mindig csak kérnének/elvennének tőlünk, hanem adnának is valamit.
Komolyan elmennék társadalmi munkában egy pár száz métert végigfesteni, ha születne egy ilyen kezdeményezés, pedig jobban is el tudom tölteni a szabad óráimat!

Hosszú lett, bocs érte!
Kanyargós hegyi utakat és jó útburkolatot mindenkinek :)!

Bálint 2008.04.14. 14:52:40

"nem a kamionok vagy az időjárás :)"

Adóztassuk meg az időjárást! :))

Geri 2008.04.14. 15:03:47

Sztem inkább kellene foglalkozni a 2 sávos körforgalom szabályozásával (amit szinte senki nem ismer) , illetve egy kötelező minimális sebesség megállapítása sem ártana mert biztos vagyok benne, hogy az ittasságnál nagyobb baleseti rizikó faktor, hogy a sok bamba jóval a megengedett alatt tötymörög aztán, jön az agyatlan aki utoléri és ott a probléma frontális ütközés formájában(ha valaki nem tud a forgalom ritmusában vezetni, ne tegye, nem muszáj mindenkinek!)!!!!!!!!!!!!!! Aztán büntetőjogi felelősségre vonást érdemelne az aki csak úgy minde ellenőrzés nélkül kénye-kedve szerint pakolja ki a sebesség korl táblákat....... vagy aki útépítőként kivilágítátlan terelést tesz ki a mukagödör elé! felül kellene vizsgálni a stop tábal létjogosultságát, illetve életszerű lenne eltörölni a jobb kéz szabályt(mert elég vicces éjjelente azt sasolni nagy lomkoronájú fák között, vagy villanyoszlop hátára szerelve hogy van e egy kis színtelen csücsök, avagy sem abban a kivilágítatlan utcában(tudom láthatnám a fényszóróját, de ha lámpa nélkül jön abarom mint egyre többen akkor is én vagyok az aki nem adja meg az elsőbbséget)! És a legfontosabb hogy a műszaki vizsga egy vicc!!!!!!!!!!!!!! olyan műszaki állapotú autókat vezettem az utóbbi időben, hogy az valami hihetetlen, se futómű, se fék, nagy kormány holtjáték... szóval nem értem hogy az hogy bírkózik a lelkiismeretével aki ilyen gépet szerelőként a forgalomba enged! sőt nem ártan aszigorítani a jogsiszerzésen (komolyabb oktatás, hogy hogyan viselkedik a gép határ helyzetben elméleti-gyakorlati oktatás... pszichológiai vizsgálat, iylenek) A zéró tolerancia meg baromság!!! sokkal nagyobb veszélyt horodoznak az általam felsoroltak mint a minimális alkoholfogyasztás!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Teve 2008.04.14. 15:07:08

Nem engedem gyakorolni a vezetni tanuló fiamat a családi kocsival, falun, a pusztában sem, mert ha véletlenül mégis felbukkan egy rendőr, ugyanúgy 9 pontot kapok, mintha hullarészegen vezettem volna, vagy cserbenhagyást követek el. Ez azért aránytalan.

Prérifarkas 2008.04.14. 15:16:51

Felvették a kagylót'' :)
Kedves hölgy válaszolt, de sajnos adatvédelmi okokból telefonon nem csak irásban benyújtott kérvényekre tudnak írásban válaszolni. Két verzió lehetséges: saját részre ingyen és bérmentve, hivatalból 1200HUF illaték ellenében.
Úgyhogy senki ne próbálja megtudni, hány pontot gyüjtöttem 2001-óta, úgysem árulják el. És különben is kit érdekelnének az én pontjaim(csak saját érdeklődőt), meg mire menne vele valaki, ha tudná a választ. Szóval mostmár érdekel hogy elevultak-e a pontjaim :)

randomuser1 2008.04.14. 15:48:20

sose értettem, miért balesetveszélyes az, ha lassan megy valaki. miért a lassan haladó sara az ha a vérprofi felbassza ezen az agyát és ettől ön és közveszélyes lesz? lehet kismillió oka annak h valaki lassan megy, pl, kigyulladt a checkengine lámpa, 500 üvegpoharat visz a hátsó ülésen, fáj a feje és éppen lassan van kedve menni. szerintem ez érthető és elfogadható,nem?

lzh6k4 2008.04.14. 16:04:11

Nem gyűlt össze a 18 pont, én 10 kilóméteren ki tudnék osztani 100 büntetőpontot. Ez csak az ellenőrzés hiánya. Multkor a zebán majdnem egy rendőr ütött el, pedig nem is vijjogott, villogott, és még Neki nem tetszett. Ha meg valami szabálysértést lát elfodítja direkt a fejét, mert csak Ő szív az adminisztrációval.

Az értelmetlen szabályokat, ételmetlenül kihelyetett táblákat és a pofátlan közlekedőket én is utálom. Annyira rohan, majd le tol az útról, de azét hogy beszóljon még vissza is tolat.

lzh6k4 2008.04.14. 16:09:07

menyé má le a négyesen modnjuk Monortól Albetirsáig pénteken, úgy, hogy hibás buszt húz a kamion 40-el, és már 500-an előtted vannak. Ceglédnél talán meg is tudod előzni. Vagy betolsz mindenkit az áokba? Olyan úgyis lesz aki kielőz, beáll a felezővonala, na ezért balesetveszélyes.

randomuser1 2008.04.14. 19:35:47

ha valaki ott nekiindul kilométereken át előzni, akkor marhára nem a példában szereplő kamion, meg az 500, kreszt betartó autós jelenti a balesetveszélyt.

Stanlee 2008.04.14. 19:39:49

/OFF/ a 2008.04.14. 10:55:58 hozzászólására

Az M5-ön furcsa mód sok az osztrák rendszámú autó. Gondolom az osztrák állampolgárok megszerették Szeged városát, és ott töltik hétvégéjüket. Szóval a sok román és bolgár sajnos tényleg nem kapott észt az uniós tagsággal. A rend védelmezői az autópályákon rendszeres ellenőrzéseket végeznek. Hétvégén Szegedtől Pestig átlag 0-1 járőrt látni. Osztrák rendszámmal rendelkező gépjárművet vezető honfitársaink nagy előszeretettel nem tartják be a sebességkorlátozást. Ha megállítják őket, kapnak egy papírfecnit, és mint akik jól végezték dolgukat, ugyanúgy min. 150-nel mennek tovább. A rendőrt meg jól kiröhögik. Szóval a külföldiekre mintha nem vonatkozna a jogszabály, csak a magyarokra. Németországban a rendőr ha elkap valakit gyorshajtásért, akkor helyszíni bírság, némettől majd később behajtjuk, külföldiek kártyával vagy kp-ben fizethetnek. Milyen szép dolog is lenne ha nálunk ez működne. Biztosan tetszene a gazdag nyugati állampolgároknak, hogy fizetésük nagy részét itthagyhatják, és ezt megelőzendő valszeg nem mennének gyorsabban, mint amennyi a megengedett legnagyobb sebesség autópályán, országúton, vagy lakott területen.

Kitartás szegediek, már csak 5 év, és lesz M43 meg M47 :-)/OFF vége

Krisi 2008.04.14. 20:26:45

Teve: örülök is neki, hogy nem falun ismerteted fiaddal a közlekedés rejtelmeit.
Nagy titkot fogok mondani, ne add tovább senkinek: AUTÓSISKOLA.

Beszarás, mi? Képzeldd, ott tanítják az embereket vezetni. Sőt, elitebb helyeken még oktató is ül mellette. Mik vannak, mi?

Egyébként nem ellenzem a jogsi nélküli vezetést - tanulás céljából, én is sokat mentem kihalt földutakon ahol az egész napi forgalom 2 traktor volt reggel és este. Ott biztos nem fog razziázni a rendőrség.

De azért lakott területen nem kéne.

Zaxx 2008.04.14. 21:39:09

Ezeket a szigorításokat megszorozzuk az új KRESZ tervezettel és garantált a nagy pénzkaszálás. ):-(
Remélem lesz értelmes módostás, mert amit erről az új KRESZ-ről eddig leírtak az kriminális!

avirex801 2008.04.14. 22:57:58

Az összes köcsög magyart büntetni kell,még ettől is keményebben,miért? tegnap reggel nézek ki az ablakon, ház előtt áll a kocsim,belváros,blabla.. mit látok? - a jobb oldali visszapillantóm lóf lefelé.. na mondom a jó büdös... k.. a..ját,hihetetlen,hogy ebben a nyomorék országban nem lehet semmit az utcán hagyni, mert akkora gyökerek az emberek,hogy azzal szórakoznak,rongálják a más tulajdonát.. hozzáteszem olyan helyen parkoltam,ahol más autó nem fért volna a közelébe, egyértelmű vandálkodás volt,konkrét haragosom meg nincs,aki így állt volna "bosszút" valamiért.. Vagy lehet az írígység,hogy neki nincs és akkor már tegyük tönkre a másét..

GGG77 2008.04.14. 23:36:44

Az egész módosítás vérlázító, csak a behajtásról szól.
Tuti, hogy máj. 1.-től 24 órában ott fog állni a két köcsög fakabát az Erzsébet-hídon, de én csessze meg akkor is képtelen vagyok átmenni rajta 70 alatt amikor üres, vagy végigmenni a Rákóczi úton, a zöldhullámon egy nyugis vasárnap...

xrt 2008.04.15. 00:22:03

G. 2008.04.14. 05:45:06

"VISZONT: aki nem lassít le a vasúti átjáró előtt, vagy tilos jelzés ellenére hajt a sínekre,..."

Ahh ne folytasd... Miért kell lassítani (kresszben előrírt de butaság!)? 30-nál jobban látod a piros lámpát mint 50-nél? Akkor miért van jogsid??? Lehet szemüvegre van szükséged? *lehet nem vagy képes érzékelni a féklámpát lol. (az is piros) pedig kicsit fontos.*
Aki pirosnál sínre hajt megteszi egy szimpla lámpánál is. :/

Krisi 2008.04.15. 02:54:56

xrt: elvileg azért érdemes lassítani vasúti átjárónál, mert a lámpa néha elromlik. Aztán az intenzív osztályon magyarázhatjuk a csöcsös nővérkének két pittyegés közt, hogy "pedig fehéren villogott", attól még nem fog visszanőni a leszakadt lábunk.

Ha akár egy embert megment ez a szabály, akkor már megérte bevezetni. Én is szoktam lassítani, annyira még sose siettem, hogy ezen múljon. Mert ami elromolhat, az el is romlik, és ez alól nem kivétel a vasúti sorompó sem.

Aki meg pirosnál rámegy a vasúti sínre, hát no komment. Csak az utasait sajnálom meg a gyászoló hozzátartozókat. Pláne ha buszsofőr az illető (gondolom mindenki emlékszik az esetekre, Siófok, stb.).

Szóval vezetni nem játék, lehet, hogy sokszor idióták a szabályok, de nem árt, ha betartjuk őket (ne higyje senki, hogy még életemben nem szegtem meg egy szabályt se, de egy dolog autóval 70-nel menni egy kihalt városrészen, vagy biciklivel elmenni a két sáv között, és más dolog több embert szállítva ráhajtani egy vasúti átjáróra körülnézés nélkül bele a pirosba) Sokan ezt szarják le, hogy ha vezetnek egy gépet, akkor az utasokért is ők a felelősek, nem csak magukért.


Az viszont elgondolkodtató, hogy az ide látogatók közül szinte kivétel nélkül mindenki anyázik, úgy tűnik senki sem közlekedik szabályosan. Mert aki eddig is betartott minden szabályt, annak tök mindegy, hogy mennyit kell fizetnie a szabálytalankodóknak.
Én pl. leszarom a zéró toleranciát, mert sose vezetek ittasan - pedig nem vetem meg a jó szeszt -, és az sem izgat, hogy hány pont jár a piros lámpán átmenésért vagy biztonsági öv be nem csatolásáért, mert ezeket betartom.
A gyorshajtás már más dolog, inkább nem nyilatkoznék ez ügyben :) Legyen elég annyi, hogy 10%-ot és az óra felfelé csalását mindig beleszámolom a sebességbe, néha meg még többet is, de sokszor ez sem garancia arra, hogy ne toljanak le.

xrt 2008.04.15. 07:13:34

Krisi 2008.04.15. 02:54:56

A kressz régóta előírja szét kell nézni vasúti átjárónál függetlenül ha a fehér villog... Nekem legalábbis ez nem okoz gondot és tuti megállok ha valami jön a sínen.
Egyébként ha épp zöldet kapot egy kereszteződésben ott is szétnézek, sőt ott lassítok is. Nem egy balesetet megúsztam ilymódon (túl sok a még éppen piroson áthalytó mindenhol, a rendőrök meg tuti nem foglalkoznak ezzel sem).

cso zsi 2008.04.15. 09:23:47

" Stanlee 2008.04.14. 19:39:49
/OFF/ a 2008.04.14. 10:55:58 hozzászólására

Az M5-ön furcsa mód sok az osztrák rendszámú autó. Gondolom az osztrák állampolgárok megszerették Szeged városát, és ott töltik hétvégéjüket. Szóval a sok román és bolgár sajnos tényleg nem kapott észt az uniós tagsággal. A rend védelmezői az autópályákon rendszeres ellenőrzéseket végeznek. Hétvégén Szegedtől Pestig átlag 0-1 járőrt látni. Osztrák rendszámmal rendelkező gépjárművet vezető honfitársaink nagy előszeretettel nem tartják be a sebességkorlátozást. Ha megállítják őket, kapnak egy papírfecnit, és mint akik jól végezték dolgukat, ugyanúgy min. 150-nel mennek tovább. A rendőrt meg jól kiröhögik. Szóval a külföldiekre mintha nem vonatkozna a jogszabály, csak a magyarokra."

Olasz, spanyol, osztrák, és német rendszám az M5-ösön, M3-ason szinte csak román sofőrt jelent.

Attila- 2008.04.15. 15:36:11

Csak a kommentek töredékét olvastam el eddig, de tudtommal városban tök mindegy, hogy a belső- vagy külső sávban haladsz. Mekkora baromság lenne már, hogy te sávot váltasz, közben elhaladsz a melletted lévő lassabban közlekedő mellett, és ez szabálytalan lenne... Gondolkodjunk már egy kicsit.

T-boy (törölt) 2008.04.16. 22:25:08

A Baleseti bejeletőlap hiánya MAI
áron 5000ft!

CSaB · http://www.domain.hu 2008.04.19. 15:31:36

Nekem perpill az sincs az autóban :S

G. 2008.04.20. 12:09:19

G. 2008.04.14. 05:45:06

"VISZONT: aki nem lassít le a vasúti átjáró előtt, vagy tilos jelzés ellenére hajt a sínekre,..."

Ahh ne folytasd... Miért kell lassítani (kresszben előrírt de butaság!)? 30-nál jobban látod a piros lámpát mint 50-nél? Akkor miért van jogsid??? Lehet szemüvegre van szükséged? *lehet nem vagy képes érzékelni a féklámpát lol. (az is piros) pedig kicsit fontos.*
Aki pirosnál sínre hajt megteszi egy szimpla lámpánál is. :/

Xrt!

A vasúti átjáró előtt lassítani saját jól felfogott érdek: nemcsak azért, mert előírás (ha butaság, ha nem), de az átjárók szintbeli állapotát ismerve ésszerű is.
Köszönöm, szemüveggel nem élek, de azon aggódok, hogy mikor lelassítok egy vasúti átjáró előtt, nem rongyol-e a kocsim hátuljába egy hozzád hasonló agyament, aki szerint "ez csak egy ostoba szabály"!!!

Bunkócső Gyűlölő 2008.05.14. 07:30:47

Motoron felhajtani az amúgy is semmit érő hátsó rendszámtáblát az szabáylsértés vagy bűncselekmény? Ma nyivákolt el mellettem egy kövér suttyó 90-nel a Nagyszőlősi úton.
Tegnap ismét fél órát álltam sorba, mert egy bunkócsöves öntörvényű motoros összevérezte az aszfaltot, és összetört két autót. Én kivetnék rájuk súlyadót, zajadót, veszélyességi pótlékot, és a büntetési tételek tetten érés esetén 10x-ek lennének, mert elkapni is nehezebb őket.
Ha viszont 5 évig nem szeg törvényt, és rendőri igazoltatás során sosem találnak rajta a rendőrségi motoroktól hangosabb kipufogót, akkor elengedném a közterheit.

Persze sokan prüszkölnének, de legalább máshol döglenének meg, és nem az úton.

xrt 2008.06.08. 02:40:08

" G. 2008.04.20. 12:09:19

A vasúti átjáró előtt lassítani saját jól felfogott érdek: nemcsak azért, mert előírás (ha butaság, ha nem), de az átjárók szintbeli állapotát ismerve ésszerű is.
Köszönöm, szemüveggel nem élek, de azon aggódok, hogy mikor lelassítok egy vasúti átjáró előtt, nem rongyol-e a kocsim hátuljába egy hozzád hasonló agyament, aki szerint "ez csak egy ostoba szabály"!!!"

Mielőtt félreértenéd... Én betartom a szabályokat és szintén azon aggódom mikor jonnek belém hátulról. Rendszerint megelőznek dudálva... szerencsére.

Mindenesetre a 30 vasúti átjáró előtt agyament ötlet mint sok helyen (gondolok itt az új elgondolásra: 30 zebra előtt... vagy az évekre kintfelejtett táblákra útépítéseknél). Ha nem képes egy jogsival rendelkező ember 50-el körültenkintően vezetni hogy képes ugyanezt megtenni 30-al? Vagy bárki is gondolja, ugyanaz az ember képes 120-nál sztrádán akár sávot tartani vagy sötétben időben fékezni 60-80-al poroszkáló teheratót nem "elütni"????
Ugyan!

Mi lenne ha végre a jogsi megszerzése szigorodna? És emellett a szabályok betartását ellenőriznék inkább. Aki nem tartja be a szabályokat az akkor sem fogja ha a szabályok szigorodnak...

ps: Én még azt is elfogadnám 10-15 évente kellene újból vizsgázni... Nevetséges milyen sok autós nem tudja a kreszt.

ps2: És mielőtt lehurrogsz megint, próbáld ki milyen amikor vezetned kell nem csak hobbiból. Időre, cégnek, többféle autóval, épp ami szabad. (Még mindig nem vagyok hivatásos soför, de a munkám megköveteli.)

xrt 2008.06.08. 02:53:26

ps3: Továbbra is az a véleményem, aki ezeket a szabályokat kitalálta/kitalálja sohasem vezetett. :(

Spenc 2008.06.12. 12:52:52

Ma kaptam egy zsíros levelet, sokat megyek M1, mindig 130-as tempomattal.A forgalmat nem akadályozom, passatban van nagy óra, de nekem jo a 130, mert igy keveset fogyaszt, havi 1000 km-nél számít.A levél tartalma: 60 helyett 131 km. Így utólag bele gondolva, 3 hete volt az M1-en egy kihalt 1km.es terelés, 60-táblával.Én szépen átszeltem 131-el.Vezettem kb. 800.000 km.t, havonta vezetek kb.1000-t, munkaeszköz az autó.Most lehet hogy ugrik a jogsi, meg fizetek mint a katonatiszt.Miért? Mert egy állat kitett egy 60km-es táblát a pálya közepére és ott hagyta.Mi ez ha nem lehúzás uraim? Én a fél világot beautóztam, angliába is kocsival mentem, de még ilyennel nem igazán találkoztam.Néha utálom hogy magyarnak születtem, pedig szeretem a hazámat.
süti beállítások módosítása